Wethouder Voorink doet zijn werk niet en Broertjes steunt hem

Wethouder Voorink doet zijn werk niet en Broertjes steunt hem

Natuurlijk waren die tekeningen er! Ze zijn al een maand oud. Waarom informeerde wethouder Voorink (VVD) de raad verkeerd? Waarom kende hij de tekeningen niet, zoals hij zelf zegt? En waarom koopt Broertjes tijd voor hem, door ze geheim te verklaren?

Hart voor Hilversum vroeg 3 keer om de tekeningen van de verlegde Weg over Anna’s Hoeve en de tijdelijke spoorwegovergang bij de Anthony Fokkerweg. Deze 2 projecten komen voort uit het plan voor de HOV-busbaan, een mega-project dwars door Hilversum. Wij willen de burgers informeren over wat de aantasting van Hilversum precies wordt. De bewoners van de Anthony Fokkerstraat, de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, de bedrijven en bewoners aan de dubbeldekstunnel: allen geven ze aan, tijdens het recente werkbezoek van Hart voor Hilversum en de burgemeester, geen concrete informatie te krijgen van de gemeente.

„Walters is het zat! HvH wil pijlsnel informatie”, stond er in de krant. Pas toen reageerde weth. Voorink. Met een briefje, dat hij niet over tekeningen beschikte. Burgemeester Broertjes schaarde zich direct achter de wethouder en zei, dat hij verdere vragen hierover van de raad niet zou toestaan in de gemeenteraadsvergadering. Ongekend! Natuurlijk liet Hart voor Hilversum zich daar niet door weerhouden.

Tijdens de raadsvergadering hield wethouder Voorink vol dat hij geen tekeningen had. Hij vond, dat de vragen van HvH het lieten lijken alsof de wethouder zaken achterhield. „Daar is geen sprake van”, zei hij. En „Zo zouden we niet met elkaar om moeten gaan.” Alweer trok de burgemeester met de wethouder op door te stellen dat deze vragen naar concept-tekeningen eigenlijk niet aan de orde waren. Uiteindelijk diende HvH een WOB-verzoek in. Wethouder Voorink en Burgemeester Broertjes reageerden gefrustreerd.

Wat blijkt nu: de tekeningen zijn er wel! Wethouder Voorink ging gisteren door het stof en bood aan de raad en aan raadslid Karin Walters van Hart voor Hilversum persoonlijk zijn excuses aan. Hij wist het echt niet, zei hij….

Het volgende is duidelijk: Wethouder Voorink heeft de herhaalde vraag van raadslid Karin Walters niet serieus genomen! Hij heeft niet doorgevraagd bij zijn ambtenaren, wijzend op „het recht op informatie” van de raad, zoals vastgelegd in de wet! Dit recht is even sterk als een WOB-verzoek, maar dan voor raadsleden. Natuurlijk wil de HOV-projectgroep concept-tekeningen liever bij zich houden. Wel zo gemakkelijk. Nu wethouder Voorink hier niet doorheen geprikt heeft, heeft hij zelf ernstig verzaakt, want onder zijn verantwoordelijkheid is de raad verkeerd geïnformeerd!

De brief, die wethouder Voorink dinsdagmiddag stuurde, roept veel vragen op:

Burgemeester Broertjes heeft alvast wat tijd gekocht voor de wethouder door de tekeningen 3 weken geheim te verklaren. Waarom? Hoe kunnen tekeningen „in het prilste stadium van planvorming” een partij "onevenredig in haar belang schaden”? Of is er soms een partij, die de tekeningen 'niet zo leuk' vindt? Daar is geheimhouding niet voor, burgemeester!

De Wet Openbaarheid Bestuur stelt dat de gegevens opgevraagd moeten worden bij het Bevoegd Orgaan. Als dit de provincie is, aangezien zij het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) maken, dan dient de burgemeester bij mevr. Post op te vragen of er nog meer tekeningen zijn, van recentere datum. Gaat hij dat doen? Of dekt hij weer de bestuurders?

Hart voor Hilversum zet alles op alles om deze tekeningen openbaar te maken! In belang van heldere en concrete informatie naar de Hilversummers over het mega-project van de HOV-busbaan, dat het verkeer in Hilversum een paar jaar lam gaat leggen, dat grote schade aan de natuur toebrengt en dat een onnodige geldverspilling is!

Fractie Hart voor Hilversum

11-03-2015 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl