Oproep aan wethouder Klamer van Welzijn!

Oproep aan wethouder Klamer van Welzijn!

 

Betreft: Bezuinigingen op Welzijn en Richting voor Nieuw Welzijn

Geachte wethouder Klamer,

De Koepel Eind december 2014 heeft u een brief naar Versa Welzijn gestuurd met de mededeling, dat u de subsidie aan hen in 2 jaar gaat afbouwen. Op 16 december 2014 heeft B&W daarover een besluit genomen. U heeft de raad toen een algemene Raadsinformatiebrief gestuurd. De B&W-nota met de precieze implicaties is pas veel later op www.hilversumbis.nl verschenen.

Het heftige besluit om in 2 jaar al het huidige werk van Versa, behalve het peuterspeelzaalwerk, af te bouwen had u naar onze mening eerst aan de commissie Samenleving dienen voor te leggen, ter besluitvorming of op zijn minst ter advies. Precies zoals dat eerder wel is gebeurd bij de Transformatie Cultuur. Toen is er aanvullend een hoorsessie gehouden in de raad, zodat de getroffen organisaties en de betrokken burgers konden inspreken.

In de Raadsinformatiebrief van december 2016 schreef u dat u "Versa, waar het goed gaat, verder wil inzetten" en dat u in gezamenlijkheid ging bezien "hoe Versa en haar medewerkers in de toekomst kunnen bijdragen aan de uitvoering van een vernieuwd Welzijnsveld". Het is tot nu toe onduidelijk gebleven welke taken u wilt dat Versa voortzet en welke niet.

Op dit moment krijgt Versa Welzijn 4.200.000 euro subsidie. (In recente jaren is hier reeds 1,3 miljoen euro op bezuinigd.) U wilt dat ze het peuterspeelzaalwerk voortzetten (660.000 euro). Van de resterende subidie, 3.540.000 euro, wilt u dat ze in 2016 de helft, 1.770.000 euro, bezuinigen. En in 2017 wilt u ook nog de andere helft bezuinigen, zodat alleen de subside voor het peuterspeelzaalwerk nog gegarandeerd blijft.

Met smart wachtten meerdere raadsleden op uw visie op Het Nieuwe Welzijn. Als SP- wethouder bent u toch niet bezig met een koude afbouw van de buurthuizen, het werk van de sociaal raadslieden, het maatschappelijk werk en het jeugd- en jongerenwerk? U vindt toch ook, dat Zorg een belangrijk speerpunt is van dit college?

Afgelopen vrijdag ontvingen we de notitie "Richting voor Nieuw Welzijn". Het was een Powerpoint-presentatie met een opeenvolging van algemene "Bouwstenen voor Nieuw Welzijn". Geen concrete nieuwe activiteiten, geen plan, geen budget, geen beschrijving over hoe de huidige belangrijke taken van het welzijnswerk door Versa en andere partijen gecontinueerd worden.

U schrijft in de begeleidende brief dat u deze notitie pas na de zomer in de commissie wilt behandelen. In de raadsvergadering van 3 juni jongstleden hebben meerdere partijen in de raad reeds aangegeven dat de behandeling in de commissie in juni noodzakelijk is. De agendacommissie heeft deze bespreking in de commissie Samenleving gepland op donderdag 18 juni van19 tot 20 uur te doen.

We roepen u op uiterlijk woensdag 10 juni het volgende te overleggen aan de commissie

Samenleving:

Zo hopen we nog in juni een goed debat in de commissie te kunnen voeren over het behoud van belangrijke onderdelen van het welzijnswerk voor onze inwoners:

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

De fracties van Groenlinks, Hart voor Hilversum, PvdA, Christenunie en Leefbaar Hilversum.

 

08-06-2015 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu