Wethouder Jaeger vergist zich met bijna 2 miljoen euro.

Wethouder Jaeger vergist zich met bijna 2 miljoen euro.

Wethouder Jaeger vergist zich met bijna 2 miljoen euro.

In de laatste raadsvergadering zei wethouder Jaeger dat Hilversum in 2015 extra geld krijgt van het Rijk en wel 910.000 euro. Dat klopt niet: Hilversum ontvangt juist minder geld dan verwacht: 910.000 euro. Een vergissing van 1.820.000 euro. En die komt Hilversum duur te staan, als er niet ingegrepen wordt.

Het college is bezig met het maken van de begroting voor de volgende jaren. "Om te weten waar je heen gaat, moet je eerst weten waar je staat", betoogde raadslid Karin Walters van Hart voor Hilversum. "Voor het huidige jaar, 2015, ziet het er steeds slechter uit. In de begroting van 2015 staat, dat we 1 miljoen euro over zouden moeten houden, maar ondertussen zijn er heel wat tegenvallers:

Op de bouwplannen hebben we een verlies van 1 miljoen euro,
We krijgen 1 miljoen minder om de uitkeringen te betalen, en
In de meicirculaire staat dat we in 2015 een nadeel van 910.000 euro op het geld van het Rijk hebben."
Nog voor Hart voor Hilversum de conclusie kon verwoorden, dat we voor dit jaar dus afstevenen op een tekort van zo'n 2 miljoen, zei wethouder Jaeger: "Voordeel! We hebben een voordeel van 910.000 euro in de meicirculaire." Als de wethouder Financiën dat zegt, dan zal dat zo zijn, denk je dan. Hij is er dagelijks mee bezig.

Hart voor Hilversum kon het op dat moment niet nazoeken, want de stukken over de meicirculaire waren niet on-line gezet, een terugkerend probleem van dit college. Wethouder Jaeger vond dat Hilversum door dit voordeel nog redelijk uit zou komen in 2015 en daarmee was de kous af.

Hart voor Hilversum heeft het nu uitgezocht: het blijkt een nadeel te zijn van 910.000 euro. Precies zoals raadslid Karin Walters zei. De voorspelling is dat we 2 miljoen verlies draaien dit jaar. We geven meer uit, dan erin komt, als we niks doen. De schulden lopen daarmee verder op. Het is nu half augustus. Nog maar 4,5 maand in 2015 om de broekriem aan te halen.

Wethouder Jaeger, de tijd van overmoed en optimistische woorden is voorbij. Wilt u wakker worden? Wilt u er als wethouder Financiën voor zorgen, dat we geen verlies draaien dit jaar?

Fractie Hart voor Hilversum.

15-08-2015 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu