Hier gaan we spijt van krijgen.

Hier gaan we spijt van krijgen.

Het college drukt het er gewoon door: D66, VVD, CDA en SP zijn voornemens om de voormalige KRO studio, een rijksmonument, te slopen. Hilversum Mediastad raakt hiermee een van de belangrijkste monumenten uit haar omroephistorie kwijt.

Er zijn in Nederland nog vier omroepstudio’s van voor de oorlog en die staan alle vier in Hilversum: de studio’s van de VARA, de AVRO, de KRO en de NCRV. Hilversum is de thuishaven van de nationale omroep in Nederland. Op zich al heel verwonderlijk. In bijna elk land ter wereld is de omroep gevestigd in de hoofdstad. Behalve in dit eigenzinnige landje, waar de omroep resideert in een kleine stad op de hei. Vandaar dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waar advies voor sloop van een rijksmonument moet worden aangevraagd, nu al drie keer negatief heeft geadviseerd t.a.v. een mogelijke sloop. Zij zien de waarde van het omroepmonument wel. Niet alleen voor Hilversum maar voor het hele land.

De reden die het college aangeeft is, dat het gebouw al te lang leeg staat en daardoor verpaupert. Is dat dan ook niet mede de schuld van de gemeente? Als je eigenaar bent van een monument moet je aan allerlei regels voldoen. Waarom trekt de gemeente niet aan de bel bij de eigenaar wanneer een monument niet wordt onderhouden? Ze hebben al die jaren zitten slapen en de boel de boel gelaten. Eerdere bouwplannen op dit terrein zijn mislukt omdat ontwikkelaars het postzegeltje grond aan de Emmastraat helemaal vol wilden proppen met appartementgebouwen. Dat is ook nu weer het geval. En het gaat niet om betaalbare woningen die zo hard nodig zijn. Het gaat om seniorenwoningen waarvan het goedkoopste 2-kamer appartementje 700 euro per maand moet gaan kosten, exclusief servicekosten, exclusief energie. Eventuele zorgkosten komen daar natuurlijk nog bovenop.

In de raadsvergadering van 4 juni vorig jaar stelde wethouder van Vroonhoven ons nog gerust met de mededeling dat het college bang was voor sloop en dat ze die wilde voorkomen. Ze beloofde een voorbescherming te leggen op de panden van de Julianalaan waarvoor een monumentenaanvraag liep. De villa’s zijn van architect J.H. Slot, vormgever van zovele voor Hilversum karakteristieke villa’s en gebouwen. De monumentencommissie besloot dat de panden het waard waren om als gemeentelijk monument aangewezen te worden. Dàt doet dit college nu juist niet: men geeft akkoord voor de sloophamer van deze panden!" Saillant detail is, dat ambtenaren hebben meegetekend met de projectontwikkelaar, zodat het plan toch vooral binnen de wettelijke kaders zou passen.

Je kunt je werkelijk afvragen voor wie dit college het nu opneemt: voor de Hilversumse kiezers die het vertegenwoordigt of voor de projectontwikkelaars. Protesten van omwonenden en van de cultuurhistorische verenigingen worden van tafel geveegd. D’66 beloofde het bij het begin van deze coalitie allemaal anders te gaan doen. In gesprek gaan met de burgers was het motto. Titel van het coalitieprogramma: ‘Draagvlak en daadkracht in Hilversum’.

De plannen zullen nu ter inzage worden gelegd zodat iedereen zijn visie nog kenbaar kan maken. Voorgaande handelwijze wekt echter niet het vertrouwen dat er nu wel geluisterd zal worden. Zo verkwanselt dit college de omroephistorie van Hilversum.

Léonie Sazias

Hart voor Hilversum

30-09-2015 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu