De gulden middenweg

De gulden middenweg

 

Waar is de gulden middenweg? De discussie rond de vluchtelingenopvang is sterk gepolariseerd; je bent voor of tegen. Van politici wordt verwacht dat zij realistisch en eerlijk communiceren, maar het lijkt er op dit moment meer op dat de communicatie alleen gebruikt wordt voor electoraal gewin. Dit weerhoudt ons ervan om constructieve oplossingen te zoeken en te vinden.

Het heeft me geïnspireerd tot bijgaande open brieven, één aan 'de vluchteling' en één aan 'de Nederlander'.

Beste Vluchteling

Welkom in Nederland. Na een lange en gevaarlijke reis ben je hier terecht gekomen. Omdat het in jouw eigen land oorlog is en je bang moet zijn voor je leven. Ik kan heel goed begrijpen dat je alles doet om je leven en dat van je gezin te beschermen. Wij zijn allemaal vaders en moeders, broers, zussen en kinderen. Gewone mensen, die een normaal leven willen leiden. Conceptrapport 

Een leven waarin je kunt groeien, je werk kunt doen, kinderen kunt krijgen die je veilig groot kunt brengen en waarin je tenslotte de rust kunt krijgen die je verdient na een leven lang ploeteren. Gewone dingen die alle mensen van de hele wereld willen.

Het moet wel een hele zware beslissing zijn geweest om huis en haard, je familie en je geboortegrond te verlaten. Om niet te weten waar je uiteindelijk terecht komt en hoe je leven er verder uit gaat zien. Nu ben je in Nederland, een klein dichtbevolkt land waar rust en vrede is. Je bent niet alleen gekomen maar met tienduizenden tegelijk. Ik hoop dat je begrijpt dat dat voor ons ook wennen is.

Ken je Nederland? Wij Nederlanders zijn trots op onze vrijheid. Daar hebben we eeuwenlang aan gewerkt, want ook wij hebben ons moeten ontworstelen aan onrecht en onderdrukking. De denkbeelden van bijvoorbeeld de Verlichting, het Liberalisme, het Humanisme of het Socialisme hebben ons daarbij de weg gewezen. Iedereen mag hier geloven wat hij wil, maar je hoeft niet persé een geloof aan te hangen. Dat mag je zelf weten. Je religie oefen je thuis uit en dring je aan niemand op. Dat is ieders privé aangelegenheid en dat respecteren we van elkaar.

Je mag hier zijn wie je wilt zijn, zolang je anderen geen kwaad doet. Vrouwen zijn hier gelijkwaardig aan mannen en hebben dezelfde rechten en dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden. Trouwen doe je hier met iemand waar je van houdt en die je zelf uitkiest. Als je van iemand van hetzelfde geslacht houdt, dan mag dat, want liefde is liefde en dat is het belangrijkste. Als je per ongeluk in het verkeerde lichaam geboren bent dan helpen we je daarmee, dat kan in Nederland. Dat is hier ook niet altijd zo geweest maar zo proberen we elkaar te helpen. Zodat iedereen een goed en gelukkig leven op kan bouwen naar eigen inzicht.

Maar we vragen er ook iets voor terug. Het leven is niet alleen nemen maar ook geven en we moeten met z’n allen werken aan onze samenleving. Dat vragen we ook van jou.

Het allerbelangrijkste is dat je zo snel mogelijk de Nederlandse taal leert. Zo kunnen we elkaar het snelst leren kennen en begrijpen, want angst voor elkaar ontstaat door onbegrip. Er zijn veel Nederlanders die liefdevolle initiatieven ondernemen om jullie te verwelkomen, maar er zijn ook mensen die bang zijn om overspoeld te worden en onze eigen cultuur te verliezen. Dat willen we niet en dat zou jij in je eigen land ook niet goed vinden.
Het is te hopen dat er ook weer vrede komt in jouw land en dat je op een dag terug kunt naar huis, maar ik ben bang dat dat er voorlopig niet naar uitziet. Je kinderen gaan de komende tijd hier naar school en ook daarom is het zo belangrijk Nederlands te leren om ze goed te kunnen begeleiden naar de toekomst.

Wat waren je verwachtingen voordat je hier naar toe kwam? Misschien heb je gehoord dat er in Nederland een huis voor je klaar staat en dat je meteen geld krijgt, zonder dat je daarvoor hoeft te werken. Dat is niet de werkelijkheid. Ook wij moeten hard werken voor ons bed, bad en brood. We doen ons best om in te schikken en noodopvang te regelen, maar dat lukt niet altijd meteen.
Nederland is klein en we hebben een groot tekort aan betaalbare woningen en helaas is er ook niet voor iedereen betaald werk. Er zijn veel mensen die al jaren op een wachtlijst staan voor een huis. Kinderen die lang bij hun ouders moeten blijven wonen omdat er geen beschikbare woning voor ze is. Daarentegen staan er heel veel kantoorgebouwen leeg. Steek je handen uit de mouwen en help mee om deze te verbouwen tot woningen. Dan is er straks misschien voor iedereen een plek.

Ik wens je heel veel sterkte in de komende tijd en hoop dat je je snel kunt aanpassen aan onze gewoontes en gebruiken. Dan zul je zien dat Nederland een fantastisch land is om in te leven.

Warme groet Léonie Sazias

Mede namens Hart voor Hilversum 

Beste Nederlander

Dat is even schrikken zeg, met die vluchtelingentoestroom. Zijn we net een beetje uit de crisis aan het komen en dan krijgen we dit. Wat moeten we er mee aan? De deur dichthouden en denken ‘bekijk ‘t maar’? Dat is iets wat ik nooit zou doen en gelukkig denken heel veel Nederlanders er ook zo over. Het gaat nog steeds om mensen, zoals jij en ik. 

Daarbij komt, dat als we geen vluchtelingen zouden willen opvangen, we dan waarschijnlijk toch een verplichting opgelegd zouden krijgen van Europa. Ik vind dat ook eerlijk. We kunnen deze crisis toch ook niet alleen door Italië en Griekenland laten opknappen?

Ik vind het hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich inzetten om de vluchtelingen te helpen. Het is ook niet niks als je huis en haard, je familie en je geboortegrond moet verlaten omdat je je leven niet zeker bent. Leef je eens in. Hoe zou dat zijn als jou zoiets overkomt. Als je moet kiezen tussen blijven en voor je leven vrezen of vluchten en niet weten waar je terecht komt of wat de toekomst zal brengen. Ik stel me wel eens voor hoe het zou zijn als ik ergens in een Noord-Chinese provincie terecht zou komen. Alleen en zonder m’n familie, op een plek waar ik geen woord versta en me totaal ontheemd zou voelen.

Het verzet tegen de toestroom kan ik ook begrijpen. Als je al jaren op de wachtlijst staat voor een betaalbare huurwoning en dan denkt dat je nog langer moet wachten omdat er duizenden statushouders mogelijk voorrang krijgen wordt je daar niet vrolijk van. Gelukkig begint de politiek nu ook in te zien dat we daar iets aan moeten doen. Het is onverdedigbaar dat panden zoals kantoorgebouwen jarenlang leeg staan. Hopelijk gaan we nu de bestemming daarvan veranderen en eindelijk meer betaalbare woningen bouwen. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid. Zo kunnen we van de nood een deugd maken. Er zijn ook gebieden die krimpen en leeglopen en waar scholen moeten sluiten. Daar kan nu ook weer nieuw leven ingeblazen worden. Ja, het gaat geld kosten, maar het gaat ook werkgelegenheid opleveren en wie weet hoeveel het uiteindelijk opbrengt.

Natuurlijk zijn er ook economische vluchtelingen en zelfs oorlogsmisdadigers die proberen mee te liften met echte vluchtelingen. Daar moeten we scherp op zijn en blijven. Dat doet de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Die screent deze mensen en wie geen recht heeft op asiel moet zo snel mogelijk, liefst meteen, terug. Het is belangrijk dat de opvang kleinschalig gebeurt en niet met duizenden tegelijk op één locatie. Dat is vragen om problemen, zowel intern als extern. Het is buiten alle proporties om op een bevolking van 150 mensen 1400 vluchtelingen te plaatsen zoals in Oranje.

We leven in een prachtig land. Dat hebben we toch maar mooi bereikt met z’n allen. Het is niet altijd gemakkelijk gegaan, maar we hebben wel voor hetere vuren gestaan dan deze humanitaire crisis. Het is belangrijk dat we de Nederlandse waarden zoals vrijheid en gelijkheid hoog blijven houden en vergeet daarbij broederschap niet. Het zal niet eenvoudig worden, want het einde is nog niet in zicht. Maar de Nederlandse vindingrijkheid zal ons helpen bij het oplossen van de problemen die ons nog te wachten staan. Ik wens ons veel sterkte de komende tijd. Laten we elkaar niet in de haren vliegen, maar er gezamenlijk de schouders onder zetten zodat we er met z’n allen het beste van kunnen maken.

Warme groet Léonie Sazias

Mede namens Hart voor Hilversum

Dear refugee,

Welcome to the Netherlands. After a long and dangerous journey, you arrived here, since there is a war in your own country and you have to fear for your life. I understand that you will do anything to protect your life and that of your family. We are all fathers, mothers, brothers, sisters, and children. Ordinary people that want to live a normal life.

A life in which you can develop yourself, work, have children that you raise in a safe environment, and get the retirement you deserve after having worked hard all your life. Ordinary things that all people want, all over the world.

It must have been a very tough decision to leave your house, your family, and your native soil. Only to remain unaware of where you would ultimately end up and how your life would turn out. Now, you are in the Netherlands, a small densely populated country that provides rest and peace. You did not come alone, but with tens of thousands at the same time. I hope you understand that we will have to get used to this too.

Do you know the Netherlands? Dutch people take pride in their liberty. It took us ages of hard work to shake off suppression and injustice too. Various views during the time of the Enlightenment, Liberalism, Humanism, and Socialism helped us to achieve liberty sooner. Anyone can believe in what he or she wants, but you are not obliged to believe in anything. You can sort this out for yourself. You practice your religion at home and you do not instruct others. It is one’s private business and we respect one another’s choices.

You can be anything you like as long as you do not harm others. Women and men are equal and have the same rights and opportunities in life. You marry someone you love and someone of your own choosing. You may love someone from the same sex because love is love and that is the most important thing. If you feel you are born in the wrong body, we will help you. That is all possible in the Netherlands. It was not always like this, but we try to help each other. To make sure everyone can build a good and happy life, the way they want it.

But we do ask something in return. In life, one does not only take, but also gives, and we have to work together to sustain our society. We ask you to participate in this. The most important thing is that you learn the Dutch language. This allows us to get to know each other and understand each other, because fear follows the unknown.

There are many Dutch people that start loving initiatives to welcome you, but there are also people that are afraid our country will overflow and we will lose our own culture. We do not want that and you would not want that to happen to your country as well.

Hopefully, there will be peace in your country in the near future, so that you could return home, but I am afraid this won’t happen anytime soon. For the coming period of time, your children will go to school here. Therefore it is important to have a good understanding of the Dutch language too. So you can help them prepare for the future.

What were you expecting before coming here? Maybe you have heard that there will immediately be a house available for you in the Netherlands, or maybe you have heard that you will receive money without having to work. These views do not comply with the reality. We have to work for our basic needs too. We try our best to fit you into our society and put emergency arrangements in order, but it does not always work right away. The Netherlands is a small country, and we lack affordable housing and paid jobs. There are a lot of people that are on a waitinglist for housing for multiple years, and many children that still have to live with their parents because of this. On the other hand, a lot of officebuildings are empty. Pitch in and help rebuild office spaces into houses. Afterwards, there might be a place to live for everyone.

I wish you all the best for the time to come, and hope that you will be able to adjust rapidly to our customs and habits. In the end, you will realize that the Netherlands is a fantastic country to live in.

Warm regards, Léonie Sazias

عزيزي اللاجئ

مرحبا بك في هولندا. بعد رحلة طويلة وخطيرة وصلت في النهاية إلى هنا. لأن هناك حرب في بلادك ولانك تخشى على حياتك. أنا أتفهم جيدا أنك تفعل كل شيء لتحمي حياتك وحياة أسرتك. كلنا آباء وأمهات وأخوان وأخوات وأطفال. أناس عاديون، يريدون أن يعيشوا حياة عادية. حياة ينمو فيها الإنسان، يستطيع أن يقوم فيها بعمله وأن ينجب أطفالا يمكنه أن يربيهم في بيئة آمنة وأن يحصل في الختام على الراحة والطمأنينة التي يستحقها بعد حياة من الكدح الطويل. وهي أمور عادية يريدها كل البشر في كل أنحاء العالم. ...minder...

كان القرار صعبا بدون شك في أن يغادر المرء بيته ودياره وعائلته والأرض التي ولد فيها. وكذا ألا تعرف أين ستصل في نهاية المطاف وكيف ستكون حياتك فيما بعد. أنت الآن في هولندا، بلد صغير مكتظ بالسكان يعمه الهدوء والسلام. فأنت لم تأت لوحدك بل مع عشرات الآلاف في نفس الوقت. أود أن تفهموا أننا أيضا نحتاج أن نتعود على هذا الوضع.

هل تعرف هولندا؟ نحن الهولنديون نعتز كثيرا بحرتنا. وقد اشتغلنا عليها لقرون طويلة. فنحن أيضا كان علينا أن نتصارع مع الظلم والاضطهاد. أفكار عصر التنوير مثلا أو الليبرالية أو الإنسانية أو الاشتراكية كلها أرشدتنا إلى الطريق الصحيح. لكل شخص هنا أن يدين بما يحب، إلا أنه ليس ضروريا أن يكون للشخص عقيدة معينة. لكل في ذلك ما يريده. فالدين يمارسه المرء في البيت ولا يلح به على الآخرين. فهذا أمر يتعلق بخصوصيات الشخص ونحن نحترم ذلك في بعضنا البعض.

لك هنا أن تكون ما تريد، ما دمت لا تؤذي أحدا. النساء هنا متساويات مع الرجال في الكرامة ولهن نفس الحقوق ونفس فرص النمو والتطور. يتزوج الإنسان هنا بشخص يحبه ويختاره بنفسه. وإذا كنت تحب شخصا وكان من نفس الجنس، فهذا مسموح به، لأن الحب حب وهذا هو الأهم. فإذا وُلدت خطأَ في الجسم الخطأ فإننا نساعدك في ذلك، فهذا ممكن في هولندا. ولم تكن الأمور هنا هكذا من القدم، لكننا نحاول أن نساعد بعضنا البعض. وهكذا يمكن لكل شخص أن يبني حياة جيدة وسعيدة حسب فهمه هو.

لكن هناك ما نطلبه مقابل ذلك. الحياة ليست أخذا فقط، بل هي أخذ وعطاء. وعلينا أن نعمل معا من أجل مجتمعنا.
وهذا ما نطلبه منك أنت أيضا.
أهم شيء هو أن تتعلم اللغة الهولندية في أسرع وقت ممكن. فهكذا يمكننا في أقرب الآجال أن نتعرف على بعضنا البعض ونفهم بعضنا البعض. فالخوف لا ينشأ إلا بسبب سوء الفهم. هناك الكثير من الهولنديين الذين يقومون بمبادرات ملؤها المودة ليرحبوا بكم. إلا إن هناك أناس آخرون خائفون من الاجتياح ومن أن نفقد ثقافتنا الخاصة. نحن لا نريد ذلك وأنت نفسك لن توافق على حصول مثل هذا في بلدك.
نتمنى أن يعود السلام إلى بلدك وأن تتمكن في يوم ما أن تعود إلى الديار. إلا أني أخشى أن الأمور لا تنبئ بذلك قريبا. ففي الفترة المقبلة سيتردد أطفالك هنا على المدارس. ومن أجل ذلك أيضا، فإنه من بالغ الأهمية أن تتعلم الهولندية لتتمكن من إرشادهم نحو مستقبلهم بصورة جيدة.

ماذا كانت توقعاتك قبل أن تأتي إلى هنا؟ ربما سمعت أن هناك في هولندا بيت جاهز ينتظرك وأنك ستحصل مباشرة على المال دون الحاجة إلى العمل من أجله. فهذا ليس هو الواقع. فنحن أيضا يجب أن نشتغل جاهدين من أجل معيشتنا. نحن نبذل جهدنا لنتأقلم ونرتب الإيواء الاضطراري. إلا إننا لا نُوفق في ذلك بسرعة دائما. هولندا بلد صغير ولنا خصاص كبير في السكن ذي الثمن المعقول وللأسف فحتى العمل المأجور لم يعد متوفرا للجميع. هناك الكثير من الناس الذين ينتظرون سنوات وسنوات للحصول على بيت. هناك شباب يسكنون مع والديهم لمدة طويلة لعدم وجود بيوت متاحة من أجلهم. وبموازاة ذلك هناك الكثير من بنايات المكاتب فارغة. فشمروا على سواعدكم وساعدونا على تحويل هذه المباني إلى بيوت لائقة للسكن. وهكذا ستكون هناك ربما بيوت كافية للجميع.

أرجو لكم الصبر في الأوقات القادمة وأتمنى أن تتمكنوا من التأقلم مع عاداتنا وتقاليدنا فسترون أن هولندا بلد رائع للعيش.

مودتي ليوني سازياس Léonie Sazias
14-10-2015 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu