Uitnodiging Lichtpuntjes

Uitnodiging Lichtpuntjes

(Huur)woningen staan soms lang leeg, terwijl er veel woningzoekenden zijn.

Als een huurder overlijdt, ontstaat voor de verhuurder en mantelzorgers soms een lastige juridische situatie, zeker als er geen familie is of als de familie niet mee wil werken. Gevolg: een huis dat soms maandenlang onbewoond is. Hoe groot is dit probleem in Hilversum? Is er toename te verwachten? Wat is de maatschappelijk en economische impact?

Hart voor Hilversum heeft de afgelopen maanden onderzoek verricht onder de noemer “lichtpuntjes op de woningmarkt” en informeert u graag over de uitkomsten en verkent met u de mogelijke oplossingsrichtingen.

DE KRUISDAM DINSDAG 14 JANUARI 19.30 – 21.15 (inloop 19.00, borrel tot 22.00)

Het onderwerp raakt een breed sociaal-maatschappelijke vraagstuk. Daarom zijn onder de genodigden de woningbouwcorporaties, (landelijke) politiek, (regio) ambtenaren en maatschappelijk werk. Uiteraard zijn geïnteresseerde inwoners ook van harte welkom.

Het programma is voor de pauze informatief: de praktijk en de uitkomsten van het onderzoek, onder andere bij vier woningbouwcorporaties. Na de pauze is een interactief deel en met het resultaat hopen wij een aanzet geven tot verbetering van de situatie.

Aanmelden graag voor 10 januari 2020 via info@hartvoorhilversum.nl

Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@hartvoorhilversum.nl of bel 06-22401686 en wij zorgen voor een spoedige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Angelika Pelsink,
namens het bestuur van Hart voor Hilversum

26-12-2019 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl