WOB-beleid in Hilversum moderniseren

WOB-beleid in Hilversum moderniseren

WOB-beleid in Hilversum moderniseren!

Groot was de verbazing bij vele inwoners van Hilversum toen ze lazen dat je in Hilversum 0,60 euro per kopietje moet betalen als je informatie opvraagt bij de gemeente via een WOB-verzoek. Hart voor Hilversum stelde vragen aan de burgemeester en diende een motie in om WOB-informatie digitaal en gratis beschikbaar te stellen en de kopieprijs naar 0,18 cent te verlagen. Gaat de burgemeester het WOB-beleid nu moderniseren?

Dat willen wij ook!

De Provincie Noord-Holland, onze grote broer, krijgt veel WOB-verzoeken. Ze hebben er ervaring in. Wat blijkt: ze doen het een stuk moderner dan in Hilversum!

  1. Een WOB-verzoek is gratis, als je de opgevraagde informatie digitaal wenst te ontvangen.
  2. De provincie maakt privacy-gevoelige informatie digitaal onleesbaar. (Dit kan met goedkope tools als Acrobat Pro).
  3. Als je de opgevraagde informatie op papier wil ontvangen, betaal je 0,36 euro per kopie. Dat komt steeds minder voor, dus de meeste WOB-verzoeken zijn digitaal en gratis.
  4. Elk WOB-verzoek en de opgevraagde informatie daarbij wordt meteen beschikbaar gesteld aan iedereen: kijk op www.noord-holland.nl/wob. Daar zie je alle WOB-verzoeken, die sinds 1 maart 2013 zijn binnengekomen bij de provincie plus de beschikbaar gestelde informatie. Eenmaal openbaar is openbaar voor iedereen!

Hilversum ouderwets

Karin Walters, raadslid van Hart voor Hilversum stelde vragen aan de burgemeester. Hij ging er in de commissie niet op in, "want van u verlies ik het debat toch", zei hij. Uit de schriftelijke antwoorden blijkt dat in Hilversum bijna alle WOB-informatie eerst geprint wordt, omdat men met een zwarte stift de persoonsnamen onleesbaar maakt. Daarna kan je de papieren kopietjes voor 0,60 euro per kopie krijgen. Je kan ze wel gescand en digitaal krijgen, maar dan betaal je nog steeds de hoge kopieerkosten... Uit de antwoorden bleek dat er geen enkele wens tot vernieuwing was.

Motie "Moderner WOB-beleid"

In de raadsvergadering van eind januari heeft Hart voor Hilversum een motie indiend, waarin de burgemeester wordt verzocht om in februari aan de raad een voorstel voor te leggen om het WOB-beleid te moderniseren. We hadden precies uitgewerkt, wat er aan de Legesverordening aangepast moest worden. Zo moeilijk is het namelijk niet! Maar loco-burgemeester Jaeger vroeg of de burgemeester er toch eerst nog naar kijken mocht. Oké, we wachten even af.

Journalist van het Jaar?

Burgemeester Broertjes reikte woensdag 3 februari trots de Prijs voor Journalist van het Jaar uit aan Bas de Haan, de journalist die "Het Bonnetje" boven water haalde en veel uitzocht rond de "Teeven-deal". Brenno de Winter, de held van het WOB-ben in Nederland, schreef erover: "Eigenlijk krijgt De Haan de prijs voor de transparantie die de overheid niet wilde geven."

Beste burgemeester, u draagt als journalist de "openbaarheid van bestuur" een warm hart toe, dus we zien uw voorstel voor het moderniseren van het WOB-beleid in Hilversum graag op de agenda van de raad in februari!

Karin Walters
Hart voor Hilversum.

07-02-2016 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl