Vluchtelingenopvang: ook dat graag open en democratisch!

Vluchtelingenopvang: ook dat graag open en democratisch!

Vluchtelingenopvang: ook dat graag open en democratisch!

Het is gelukt: een goed verlopen commissievergadering over vluchtelingenopvang. De opkomst was "wat lager dan verwacht". Logisch, nu dit onderwerp op het laatst aan de agenda werd toegevoegd. Pas een paar dagen van te voren was bekend, dat je kon inspreken.... De aankondiging kan beter! Verder was het een geslaagde discussie, met heldere insprekers en duidelijkheid over de politieke standpunten.

Geen noodgrepen meer

De start van de opvang in de regio in september/oktober was doortastend en krampachtig tegelijk. De burgemeesters overlegden in besloten vergaderingen. Burgemeester Broertjes trok een noodmaatregel uit de kast. Recent hebben we informatie opgevraagd, waaruit blijkt dat de burgemeester tijdens deze noodmaatregel in oktober een contract heeft getekend met het Leger des Heils voor een half jaar (tot 30 april) met een waarde van 1,88 miljoen euro. Valt een half jaar nog onder "crisisbeheersing"? Nou, niet echt. Heeft burgemeester Broertjes achteraf de raden geïnformeerd over de financiële consequenties van zijn handtekening onder dit contract? Nou, nee. Had de Facebook-groep gelijk toen ze opmerkten, dat door deze noodgreep de raden en dus de burgers buiten spel waren gezet? Tja, technisch wel.

Hart voor Hilversum is klaar met achterom kijken en gaat ervan uit dat het burgemeester Broertjes duidelijk is, dat dit soort noodmaatregelen alleen voor echte nood zijn. Laten we inzetten op open en democratisch bestuur. Ook over vluchtelingenopvang. Tijdens het ronde tafel gesprek bleek dat mensen vooral veel praktische vragen hebben: over de procedure die de vluchtelingen moeten doorlopen, de dagbesteding, onderwijs en de educatie over de Nederlandse samenleving. De meeste mensen stonden positief tegenover de opvang van vluchtelingen, dat gaf een saamhorig gevoel. Het begin is er met de ronde tafel gesprekken en deze goede commissievergadering.

Van Opvangverbond naar Regio

Het Opvangverbond is een vreemde eend in de bijt. Het zijn de burgemeesters met een woordvoerder. Nu alle raden in de regio ermee in hebben gestemd, dat vluchtelingenopvang een speerpunt van de Regio is, kunnen we 'back to normal'. De Regio-organisatie is aan zet. Ook dat startte krampachtig: op 4 februari heeft het Algemeen Bestuur van de Regio een begrotingswijziging aangenomen van 1,22 miljoen euro om de opvangkosten vanaf 1 januari op de Regio te laten rusten. Deze begrotingswijziging is niet aan de raden voorgelegd, aangezien hij budgetneutraal is, want de verwachting is dat deze gedekt is door de dagvergoedingen van het Rijk. Kan zijn, maar het was toch netjes om deze beslissing om zo'n groot bedrag even helder te communiceren naar de raden, nietwaar?

Wie is aan zet?

Het opvangen van vluchtelingen is niet alleen een zaak van openbare orde en veiligheid, maar ook van Wonen, Zorg, Participatie en Onderwijs. Het is tijd om er open en democratisch bestuur over op te zetten in de Regio en in de gemeenten. Hoe wordt de opvang van vluchtelingen besproken op portefeuillehoudersoverleggen Fysiek en Sociaal in de Regio, die openbaar toegankelijk zijn? Hoe wordt er het budgetrecht en de kaderstellende rol in de raden in de regio hersteld op dit thema? Wat doen we lokaal en wat regionaal? Wanneer kunnen burgers inspreken?

Zoals dhr. Broertjes zei: "Het speelkwartier van de burgemeesters is over." Vluchtelingenopvang is een zaak van ons allemaal!

Fractie Hart voor Hilversum.

20-03-2016 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl