Steeds minder sociale huurwoningen in Hilversum!

Steeds minder sociale huurwoningen in Hilversum!

Steeds minder sociale huurwoningen in Hilversum: stop de verkoop!

Totaal Sociale Huur Veel huishoudens in Hilversum (41%) hebben een laag inkomen (tot ongeveer 30.000 euro). Zij zijn aangewezen op een sociale huurwoning. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang: ruim 4 jaar voor starters en 14 jaar (!!) voor doorstromers. In de lokale woonvisie, die binnenkort besproken wordt, staat veel informatie. We missen informatie over de hoeveelheid sociale huurwoningen en de concrete toe- of afname daarin. Daarom heeft Hart voor Hilversum zelf de jaarverslagen van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi- en Omstreken uitgeplozen om de feiten op een rij te zetten.

Het was een hele uitdaging om een goed beeld te krijgen:

Alliantie Sociale Huur Alleen in de jaarverslagen van de Alliantie staat het aantal sociale huurwoningen in Hilversum. Dudok Wonen en Gooi- en Omstreken rapporteren in hun jaarverslagen over hun hele regionale werkgebied. Voor Dudok Wonen geldt in 2015 dat 56% van hun woningen in Hilversum staan. Bij Gooi- en Omstreken staat 45% in Hilversum. We hebben deze percentages toegepast op hun aantallen voor de regio om te komen tot een goede benadering van de aantallen in Hilversum. Te samen geeft dit een beeld van het beleid rond sociale woningen, dat deze corporaties voeren in Hilversum.

Hier zijn onze bevindingen:

 1. Het aantal sociale huurwoningen nam tussen 2011 en 2016 met 600 stuks af.

  In 2011 hadden de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi- en Omstreken samen 11.941 sociale huurwoningen. In 2015 is dit aantal gedaald tot 11.455. Als we de plannen voor 2016 erbij betrekken komen we in 2016 uit op 11.340 sociale huurwoningen: maar liefst 600 stuks minder!

  Alliantie Vrije Sector

 2. Bij de Alliantie is het aantal sociale huurwoningen gedaald door verkoop en door overzetting naar vrije sector huur.

  Van 2011 tot en met 2015 daalde het aantal sociale huurwoningen in Hilversum van 5632 naar 5293 stuks, een daling van 339 woningen. Dit kwam door de verkoop van woningen, zo'n 400 stuks. Deze werden slechts voor een klein deel gecompenseerd door nieuwbouw: in Hilversum-Noord zijn er 29 sociale huurwoningen gebouwd (De nieuwbouw voor Huur op Maat tellen we niet mee, want die woningen vallen nu al onder de vrije sector); in Villa Industria zijn recent 112 sociale huurwoningen opgeleverd. Dit is samen goed voor 140 nieuwe woningen. Veel minder dan de 400 verkochte woningen. Een jaar of 10 geleden is de Alliantie begonnen met sociale woningen te liberaliseren: er zijn nu al 500 woningen (!!) overgezet naar het duurdere vrije sector huur.

  Dudok Sociale Huur

 3. Bij Dudok Wonen daalt het aantal sociale huurwoningen het hardst: in 8 jaar 17% minder!

  Dudok Wonen vindt het behoud van sociale huurwoningen voor mensen met lage inkomens niet zo belangrijk. Het aantal daalde van 3621 in 2008 naar 2992 in 2015; 629 minder, dat is 17% afname. Men verkoopt veel sociale huurwoningen met sociale koopprodukten aan (lage) middeninkomens. Dudok Wonen heeft ook veel vrije sector huurwoningen in bezit: ongeveer 550 stuks, 15% van hun bezit. Volgens het jaarverslag 2013 stuurt Dudok op rendement: 55% van hun bezit is aangewezen als "flexibele voorraad": zodra daar een woning in vrijkomt, rekent men uit wat het meeste oplevert. Daarom kiest men in 50% van die gevallen voor verkoop!


   

   

  Gooi- en Omstreken Sociale Huur

 4. Gooi- en Omstreken behoudt de meeste sociale huurwoningen

  95% van de woningen van Gooi- en Omstreken is sociale huur. Een klein deel, 5%, is vrije sector huur. Men verkoopt zo' n 30 woningen per jaar en bouwt daarvoor nieuwe sociale huurwoningen terug. In 2008 had men 3084 sociale huurwoningen en nu in 2016 heeft Gooi- en Omstreken er 3117.

 5. Nieuwbouw van 400 sociale huurwoningen gaat niks oplossen als verkoop van sociale huurwoningen doorgaat

  Dudok Wonen verkoopt zo'n 100 woningen per jaar in Hilversum. Alliantie is van plan in de komende jaren 90 woningen per jaar te verkopen. Gooi- en Omstreken wil er 30 per jaar verkopen. Dat zijn samen 220 woningen per jaar, grotendeels sociale huurwoningen, die in de verkoop gaan. Het D66-VVD-CDA-SP college zegt 400 extra sociale huurwoningen te gaan realiseren in 5 jaar. Als de verkoop van sociale huurwoningen niet gestopt wordt, worden er 400 woningen bijgebouwd en 1100 verkocht. Over 5 jaar zijn er dan weer 700 sociale huurwoningen minder.....

Wethouder van Vroonhoven, als vertegenwoordiger van dit D66-VVD-CDA-SP-college, zegt dat ze zich erg gaat inzetten om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet verder oplopen. Ze steunt ook het breed gedeelde uitgangspunt dat de komst van statushouders niet mag leiden tot verdringing bij sociale huurwoningen. Als ze de verkoop van sociale huurwoningen en de verdere liberalisering niet aan banden legt, gaat daar niets van terecht komen!!

Hart voor Hilversum roept haar op om de verkoop van sociale huurwoningen en de omzetting naar vrije sector huur te stoppen!

06-04-2016 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl