Hilversum heeft meer sociale huurwoningen nodig!

Hilversum heeft meer sociale huurwoningen nodig!

De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang. Honderden Hilversummers reageren elke week op een sociale huurwoning. Starters wachten 4 jaar, doorstromers maar liefst 14 jaar! De woningnood is hoog in Hilversum. Daarbij komt nog dat er woningen nodig zijn voor statushouders. “Mensen op de wachtlijst mogen niet de dupe worden van onze gastvrijheid”, schrijft wethouder Nicolien van Vroonhoven (CDA) stevig. Gaat ze er echt voor zorgen, dat de kansen op een sociale huurwoning toenemen? Of toch niet?

600 sociale huurwoningen minder in 5 jaar tijd!

Op 11 mei debatteert de gemeenteraad over de lokale woonvisie 2016-2019 van Hilversum van wethouder van Vroonhoven. In deze woonvisie miste Hart voor Hilversum concrete cijfers over de afname van het aantal sociale huurwoningen in de afgelopen jaren. Daarom hebben we zelf de jaarrekeningen van de corporaties op een rijtje gezet. Maar liefst 600 sociale huurwoningen zijn verdwenen in Hilversum tussen 2011 en 2016! Zie www.hartvoorhilversum.nl.

De corporaties hebben veel sociale huurwoningen verkocht of geliberaliseerd (overgezet naar de duurdere vrije sector huur). Vandaar dat de wachttijden steeds langer worden. De woningnood is hoog!

Scheefwoners krijgen de zwarte piet

Dit D66-VVD-CDA-SP-college is nog steeds niet overtuigd van de harde noodzaak voor meer sociale huurwoningen. Men richt zijn pijlen op het “uit de sociale huurwoning krijgen” van scheefwoners. De laatste cijfers van het CBS laten zien dat het aantal scheefwoners al fors gedaald is. Al jaren wordt geprobeerd om scheefwoners te laten doorstromen. Erg succesvol is het niet. Scheefwoners houden vaak vast aan hun sociale huurwoning. Logisch: ze weten dat, als ze er eenmaal uit zijn en hun inkomen onvoorzien daalt, ze pas na jaren wachten in een te dure woning weer een sociale huurwoning kunnen krijgen.

Sociale huurwoningen: alleen als het moet?

Dit college wil 300 extra sociale huurwoningen bouwen voor statushouders. Maar voor elke doorstromer die ze kunnen tellen, bouwen ze een sociale huurwoning minder. Ook de verkoop van sociale huurwoning aan de huidige bewoner telt als doorstroming, terwijl daarmee geen sociale huurwoning voor een statushouder vrij komt. Dit rechtse college bouwt alleen sociale huurwoningen als het persé moet….

Komen er meer sociale huurwoningen in Hilversum? Of gaan ze de “achterdeur uit”?

In totaal wil men 400 sociale huurwoningen extra realiseren. Maar de achterdeur staat nog open: voor elke nieuwe sociale huurwoning mag een corporatie een andere sociale huurwoning verkopen of liberaliseren. Zo stijgt het aantal sociale huurwoningen niet, maar blijft het gelijk! Hart voor Hilversum heeft de wethouder gewezen op deze weglek, maar zij heeft dit niet gerepareerd in het raadsvoorstel dat 11 mei besproken wordt. De wethouder wil dat corporaties woningen mogen blijven verkopen. En zo is duidelijk geworden, dat ze de Hilversummers die wachten op een sociale huurwoning in de kou laat staan.

Hart voor Hilversum wil meer sociale huurwoningen in Hilversum!

We zullen 11 mei een amendement indienen om de verkoop en de liberalisatie van sociale huurwoningen direct te stoppen. Dat is een noodzakelijke eerste stap om te zorgen dat het aantal sociale huurwoningen niet verder achteruit gaat. Daarnaast willen we dat er sneller doorgepakt wordt: er moeten meer sociale huurwoningen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door de transformatie van kantoren. Tot slot willen we dat statushouders en mensen, die psychische begeleiding aan huis krijgen, evenredig over de Hilversumse wijken verdeeld worden. De lasten moeten eerlijk verdeeld worden, zodat iedereen prettig kan wonen in ons mooie, groene Hilversum!

De fractie van Hart voor Hilversum.

03-05-2016 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl