Stop de verkoop van woningen: het kan!

Stop de verkoop van woningen: het kan!

Hart voor Hilversum wil dat de 3 corporaties in Hilversum stoppen met het verkopen en liberaliseren van sociale huurwoningen. "Dat kan niet", is een veelgehoorde reactie. "Corporaties hebben het al zo zwaar door de verhuurdersheffing." We leggen hieronder uit waarom wij denken dat het wel kan. We kijken hierbij naar het Jaarverslag 2014 van de Alliantie.

De woningcrisis is voorbij

In 2012 en 2013 leed de Alliantie flink verlies. Door de crisis waren veel bezittingen minder waard. In 2014 gaat het weer goed: een overschot van 93 miljoen euro. De financiële vooruitzichten zijn goed. Het draait weer. (Overigens, ook Dudok Wonen en Gooi- en Omstreken maakten in 2013 verlies en hadden in 2014 een overschot).

Alliantie Sociale Huur

Verhuur van sociale huurwoningen is winstgevend

Veel huurders vermoeden, dat een corporatie geld over houdt aan de huuropbrengsten. Dat blijkt ook zo te zijn. De Alliantie heeft in 2014 een zeer inzichtelijk "Huishoudboekje 2014" gemaakt. Je ziet dat de huuropbrengst 350 miljoen euro was (100%). Daaronder staat hoeveel procent daarvan aan lasten als onderhoud, rente, organisatie en verhuurdersheffing besteed wordt. Dit telt slechts op tot 86%, namelijk 301 miljoen. De overige 49 miljoen (14%) blijkt "operationele winst". Volgens het Jaarverslag is dit gebruikt om leningen af te lossen. Van de huuropbrengsten is dus elk jaar zo'n 49 miljoen euro over.

Geen projectontwikkelaar meer

De Alliantie gebruikte de opbrengsten uit sociale verhuur ook voor de bouw van koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector. Dat is natuurlijk niet de bedoeling! Ze waren projectontwikkelaar voor hele woonwijken. Volgens de nieuwe Woningwet mogen ze alleen nog sociale huurwoningen bouwen. De opbrengst van sociale verhuur moet vanaf nu volledig ingezet worden voor nieuwbouw van sociale huurwoningen!

Verhuurdersheffing wordt betaald door efficiency en door de huurders

In 2014 heeft de Alliantie 32 miljoen euro betaald aan de verhuurdersheffing. Dit loopt op naar 50 miljoen euro vanaf 2018. Een fors bedrag, bedoeld om de schatkist van het Rijk te vullen. Hart voor Hilversum vindt dit een slechte maatregel. Ondertussen blijkt uit het Jaarverslag dat de Alliantie deze kosten al wel grotendeels kan betalen: men bespaart 20 miljoen per jaar door efficiency en de reorganisatie die al geweest is. Door de huurverhogingen van 2013 en 2014 komt er al jaarlijks 28 miljoen euro extra binnen van de huurders. Samen 48 miljoen euro. Klaar is Kees!

Stoppen met verkoop: het kan!
De Alliantie was een ondernemende projectontwikkelaar. Daarom heeft ze zo'n 35 BV's en participaties. Nu de Alliantie vanwege de nieuwe Woningwet zich moet beperken tot bouw en verhuur van sociale huurwoningen, zijn er minder BV's nodig. De stichting kan eenvoudiger en efficienter worden. Op dit moment wordt er 115 miljoen euro per jaar binnengehaald door verkoop van sociale huurwoningen. Het aantal sociale huurwoningen gaat zienderogen achteruit. Dit kan anders: verhuur efficient en zet de huuropbrengst van sociale verhuur in voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen.

Alliantie Sociale Huur

Het roer moet om!
Laten we het roer omgooien. De nieuwe Woningwet maakt het speelveld helemaal anders. De verhuurdersheffing is een slechte regeling. Desondanks kunnen we de verkoop van sociale woningen stoppen. In Hilversum hebben we elke sociale huurwoning hard nodig. Laten we alle sociale huurwoningen houden die we hebben en er extra sociale huurwoningen bijbouwen!

Fractie Hart voor Hilversum.

07-05-2016 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl