Wethouder van Vroonhoven heeft weinig op met belangen van huurders

Wethouder van Vroonhoven heeft weinig op met belangen van huurders

Laatst is de Woonvisie niet besproken in de raad. De wethouder had op de dag van de raadsvergadering nog aanpassingen gedaan in de stukken. Dat was te laat. Daarom staat het stuk nu woensdag 15 juni op de rol. Naast de raad is er nog een groep die de wethouder slecht bij de aanpassingen betrokken heeft: de regionale huurdersvereniging.

In de nieuwe woningwet hebben huurdersverenigingen een volwaardige rol. De gemeente stelt samen met huurdersverenigingen en de corporaties prestatieafspraken op. Om zich goed voor te bereiden hebben de 5 huurdersverenigingen in de regio zich verenigd in de regionale huurdersvereniging H2O. Zo kunnen ze goed meepraten bij alle lokale woonvisies en bij de regionale woonvisie.

Bij de start van de lokale woonvisie hebben de ambtenaren gevraagd wat de huurdersvereniging van belang vond. (Helaas vroeg de wethouder hen niet zelf aan tafel, zoals ze met de corporaties wel doet.) Natuurlijk stond het behoud van de kernvoorraad van betaalbare sociale huurwoningen bovenaan. Als er een sociale huurwoning verkocht wordt, dan toch minimaal 1, maar liefst anderhalve sociale huurwoning daarvoor terug! Ook vond de huurdersvereniging dat de honderden nieuwe woningen, die gebouwd zullen gaan worden, extra moeten zijn en geen aanleiding mogen zijn tot verkoop van andere woningen.

In de Woonvisie die de wethouder eerst presenteerde stond netjes "voor elke verkochte sociale huurwoning moet er 1 sociale huurwoning toegevoegd worden". De heer van Geenen van H2O sprak in tijdens de commissievergadering. Hij zei dat de huurdersvereniging tevreden was met dit uitgangspunt. Ook het Huurteam van Hilversum was blij met dit heldere uitgangspunt: "1 om 1". Daarmee blijft het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk!

In de commissie ging Hart voor Hilversum zelfs nog verder: "Stop met verkoop!". In Hilversum zijn al 600 sociale huurwoningen verdwenen in een paar jaar tijd. Ook andere fracties wilden meer afspraken om de sociale huurvoorraad te laten groeien.

En plots, dicht op de raadsvergadering, liet de wethouder weten dat ze de "1 om 1"-regel los liet. Ze vond het prima als een sociale huurwoning verkocht werd, als de prijs maar onder de 210.000 euro bleef. Krimp van het aantal sociale huurwoningen vond ze geen zorg. Hoe kan dat nu? Hadden de corporaties op haar ingepraat? Vreemd, want zij waren akkoord met de Woonvisie. Gooi- en Omsterken past al "1 om 1" toe en probeert meer de halen. Ook de Alliantie laat op klachten van reageerders weten: "Voor elke woning die wij verkopen bouwen wij minimaal 1 en vaak meer dan 1 sociale huurwoning terug." Of is dat alleen voor de bühne? Waren het soms de rechtse partijen D66 en VVD die op de CDA-wethouder hebben ingepraat? Tussen de regels door laten zij merken dat ze vinden dat het aantal sociale huurwoningen naar beneden kan.

Feit is dat de wethouder geen rekening hield met de mening die de huurdersvereniging had gegeven. Ook heeft ze hen niet gepolst over haar laatste aanpassing. De huurdersvereniging, die alle huurders van Dudok, de Alliantie en Gooi- en Omstreken vertegenwoordigt, is in dat stadium genegeerd!

Dagelijks lezen we in de krant dat de huren te hard gestegen zijn en dat het aantal sociale huurwoningen sterk is gedaald. Op vrijkomende woningen bij Woningnet regeren vaak honderden mensen tevergeefs. De woningnood is hoog!

Hart voor Hilversum zal de mening van veel huurders in Hilversum inbrengen: stop de verkoop! Als dat niet haalbaar is, dan pleiten we ervoor dat voor elke verkochte sociale huurwoning er 2 nieuwe terug komen. Dat is hard nodig!

Fractie Hart voor Hilversum.

12-06-2016 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl