HvH redt de financiële steun voor chronisch zieken en gehandicapten.

HvH redt de financiële steun voor chronisch zieken en gehandicapten.

Chronisch zieken en gehandicapten hebben hogere ziektekosten. Vanaf 2015 hebben de gemeenten de taak om hen financieel te ondersteunen. Hilversum heeft hier weinig aan gedaan. Er bleef zelfs 400.000 euro over. HvH heeft kunnen voorkomen dat dit geld naar de gemeentelijke schatkist ging. Wethouder Klamer moet met een nieuwe aanpak komen!

Bij de opheffing van het ziekenfonds is er landelijk afgesproken, dat chronisch zieken en gehandicapten financieel ondersteund zouden worden. Zij hebben namelijk hogere kosten en moeten meestal elk jaar hun volledige eigen bijdrage betalen. Dat vond men niet eerlijk. Eerst was er daarom de Cer-regeling: compensatie eigen risico, voor 99 euro per jaar. Daarboven op was er de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG): elk jaar kregen mensen in deze groep een toelage van het Rijk, die variëerde van 145 euro tot 500 euro. Bovendien kreeg men 33% korting op de eigen bijdrage.

Vanaf 2015 zijn al deze regelingen afgeschaft. De gemeenten kregen de taak om chronisch zieken en gehandicapten financieel te ondersteunen. Daarvoor kregen de gemeenten echter maar de helft van het geld, dat het Rijk er voorheen aan besteedde....

In 2015 heeft de gemeente Hilversum hiervoor 1,2 miljoen euro gekregen. Net als in veel andere gemeenten hebben de wethouders van der Want (WMO) en Klamer (Sociale Zaken) ervoor gekozen dit geld door te geven aan de chronisch zieken en gehandicapten door ze een korting te geven op een ruime collectieve ziektekostenverzekering waarin alle eigen bijdragen meeverzekerd zijn. Best een goed plan: een betaalbare ziektekostenverzekering en geen last meer van eigen bijdragen. In de uitvoering heeft wethouder Klamer (SP) er vervolgens niet veel van gebakken....

Om de 1,2 miljoen euro goed terecht te laten komen, koos men ervoor om de inkomensgrens voor deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering op te hogen van 110% van de bijstandsnorm naar 130%: iedereen met een laag inkomen, uit werk, uitkering of pensioen zou dus mee kunnen doen. Gericht op chronisch zieken en gehandicapten werd er een duurdere all-in ziektekostenverzekering aangeboden, waar men dan 40 euro korting per maand op kreeg zodat deze betaalbaar was. Alles was nu in één klap verzekerd.

Uit de nota van het college van oktober 2014 blijkt dat er maar liefst zo'n 10.000 Hilversummers jaarlijks geld kregen vanuit de oude rijksregelingen. 1,2 miljoen euro was niet genoeg om alle 10.000 mensen mee te laten doen. Het college wilde dat zo'n 2.200 chronisch zieke en gehandicapte Hilversummers mee gingen doen aan de uitgebreide ziektekostenverzekering. Voor elke deelnemer zou dit de gemeente 12 maanden x 40 euro = 480 euro per jaar gaan kosten.

Wethouder Klamer moest ervoor zorgen dat er 2200 mensen extra mee gingen doen met de uitgebreide verzekering. De communicatie naar de Hilversummers was echter zo laat, dat velen niet van de all-in ziekteverzekering met korting wisten. In 2014 namen er 1600 minima aan de oude regeling mee. Uit de Jaarstukken 2015 blijkt dat er maar 781 mensen bijkwamen, slechts een derde van de 2200 mensen die het college zich tot doel gesteld had!

Aan het eind van het jaar bleek dat de gemeente ook opeens de reeds lopende deelnemers uit de 1,2 miljoen euro was gaan betalen. Alle zorgverzekeringen voor minima werden opeens uit het geld voor chronisch zieken betaald! Dit kostte zo'n 250.000 euro. Er waren echter zo weinig chronisch zieken en gehandicapten bereikt, dat er dan nog steeds 400.000 euro over was van het geld van het Rijk. Dit D66-VVD-CDA-SP-college wilde dit gewoon maar in de schatkist stoppen. Daar heeft Hart voor Hilversum, samen met de PvdA en Leefbaar Hilversum, een stokje voor gestoken! Door een amendement wordt deze 400.000 euro toegevoegd aan de 1,2 miljoen euro die opnieuw beschikbaar is voor 2016. Tevens moet wethouder Klamer voor 1 november een plan aan de raad presenteren hoe hij deze 1,6 miljoen euro bij de chronisch zieken en gehandicapten laat terechtkomen.

Uit recente berichten blijkt dat mensen steeds vaker afzien van zorg, omdat ze het niet meer kunnen betalen. Hart voor Hilversum zit er bovenop om te zorgen dat die 1,6 miljoen euro goed bij de mensen terecht komt!

Fractie Hart voor Hilversum.

06-09-2016 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl