Eén Gooistad: leg dat maar eens uit.

Eén Gooistad: leg dat maar eens uit.

De Burgemeester en de wethouders van de gemeente Hilversum willen bij voorkeur in één keer fuseren met Gooise Meren, Wijdemeren, Weesp, Laren, Huizen en Blaricum. Alle 7 gemeenten samengevoegd tot één mega-gemeente Gooistad met 240.000 inwoners. En dat willen ze zo snel mogelijk, liefst nog voor de verkiezingen van 2018. Volgens Wimar Jaeger, de D’66 wethouder en loco-burgemeester van Hilversum, is het onderwerp gemeentelijke fusie niet geshikt voor een referendum. De discussie zou dan volgens hem “ratio en feiten versus emotie en identiteit zijn”. Hij bedoelt daarmee dat de bestuurders beschikken over de ratio en de feiten en de burgers alleen maar vanuit hun emotie reageren. Alsof de inwoners niet over steekhoudende argumenten zouden beschikken. Het belangrijkste argument van de voorstanders is de snelle besluitvorming en een betere concurrentie met grote steden. De grotere afstand tussen burgers en bestuur wordt vanuit het regentenperspectief niet als probleem gezien. Die afstand moet opgeheven worden door wijk- en dorpscommissies. Toch weer een bestuurslaagje erbij maar die hebben verder geen beslissingsbevoegdheid.

405px-2016-R14-GV.jpg Als het over fusies van gemeenten gaat, dan moet het debat gaan over schaalgrootte. Alleen uitgaan van het aantal inwoners is niet voldoende. Er zijn meer factoren die er toe doen zoals de oppervlakte en het soort gebied: stedelijk of landelijk. Gedeelde ambities zijn belangrijk en de verschillen in cultuur. Een ideale schaalgrootte is daarom moeilijk aan te geven maar volgens deskundigen ligt de optimale schaal tussen de 30.000 en 80.000 inwoners. Hilversum heeft met 88.000 inwoners dus een prima schaal. Groot genoeg om voorzieningen te organiseren en klein genoeg voor een goede afstand tussen burger en bestuur. Het Rijk heeft niet voor niets de zorgtaken bij de gemeenten gelegd, omdat zij dichter bij de burger staan. Met 88.000 inwoners lukt het nog steeds om een goede interactie met de inwoners te hebben.

Dat neemt niet weg dat gemeenten wel met elkaar samen kunnen werken en dat doen we dan ook in de regio Gooi & Vechtstreek. Ook al kan de samenwerking zeker nog verbeterd worden, om alles op één hoop te gooien en het gemeentelijk bestuur op afstand te zetten is voor Hart voor Hilversum een stap te ver. Natuurlijk moet je samenwerken op het gebied van wegen en bereikbaarheid, economie, inkoop en andere praktische zaken maar de vraag is of de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek voor het overige ook dezelfde ambities hebben. Identiteit is wel degelijk een argument want dat houdt verband met de plaatselijke ambitie. Huizen wil zich blijven profileren als een voormalig vissersdorp aan de Zuiderzee met al haar tradities, net zoals Spakenburg en Volendam. Gooise Meren, de net gefuseerde gemeente van Muiden, Naarden en Bussum zal inzetten op zijn historische plekken als het Muiderslot en de Naarden-Vesting. Deze gemeenten willen zich niet profileren als mediastad.

In het onderwijs en de zorg zijn de nadelen van grote fusies inmiddels ruimschoots bekend en toch blijven overheidsbestuurders maar volharden in het creëren van grote machtsblokken. De Hilversumse schaal kan de menselijke maat nog net aan en kan dus het beste haar eigen bestuurlijke en beleidsmatige zelfstandigheid behouden. Die discussie over de toekomst van Hilversum willen we met z'n allen voeren en niet alleen door regenten laten bepalen. Een referendum over dit onderwerp zou de bestuurders nopen tot iets wat tot nu toe nog niet is gelukt: een deugdelijke uitleg aan de burger.

Léonie Sazias

Hart voor Hilversum

26-10-2016 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu