Dudok Wonen wil 1070 sociale huurwoningen duurder verhuren of verkopen.

Dudok Wonen wil 1070 sociale huurwoningen duurder verhuren of verkopen.

Dudok Wonen wil maar liefst 1070 sociale huurwoningen duurder verhuren of verkopen!

1070 sociale huurwoningen, maar liefst een vijfde van het aantal sociale huurwoningen dat Dudok Wonen nu heeft, wil ze in de komende 10 jaar gaan verkopen met een sociale koopconstructie of in de vrije sector huur brengen. Hart voor Hilversum vindt dit onaanvaardbaar veel! Met dit splitsingsvoorstel houdt Dudok Wonen zich bovendien niet aan de Lokale Woonvisie, die zegt dat er voor elke sociale huurwoning die verdwijnt een nieuwe moet worden gebouwd.

Definitieve splitsing in sociaal bezit en vrij bezit

1 januari 2018 is een belangrijke datum voor woningcorporaties. Volgens de nieuwe Woningwet moet elke corporatie dan een splitsing maken in zijn sociale bezit en zijn vrije bezit. Op het sociale bezit kan men staatssteun blijven krijgen in de vorm van waarborgen op leningen en lagere rentes. Op het vrije bezit krijgt men geen voordelen en mag men zich meer als een marktpartij gedragen. Deze splitsing is eenmalig en definitief. Sociale huurwoningen in het sociale bezit mogen voortaan niet meer in de vrije sector gebracht worden. Dat is mooi en helder!

Deze splitsing van het bezit van de 3 corporaties in Hilversum is dus heel belangrijk voor de toekomst van de sociale huurwoningen in Hilversum. Hoeveel sociale huurwoningen blijven beschikbaar en welk deel wordt afgesplitst naar de vrije sector? De gemeente mag haar 'zienswijze' geven op de splitsingsvoorstellen van de corporaties. Op grond van haar Lokale Woonvisie geeft ze een 'goedkeurende of een niet-goedkeurende zienswijze'. De corporaties dienen hun voorstel aan te passen op grond van de zienswijzen. Wethouder van Vroonhoven wilde eerst deze zienswijze zelf opstellen, maar na inzet van Hart voor Hilversum, PvdA en LH stemde ze er toch mee in dat de raad advies kon geven aan haar over de splitsingsvoorstellen tijdens een extra commissievergadering op donderdag 27 oktober.

Dudok Wonen maakt het wel heel bont!

In ons eerdere onderzoek lieten we al zien dat Dudok Wonen haar sociale huurwoningen op grote schaal verkoopt of in de vrije sector brengt. In 2008 had Dudok Wonen 6467 sociale huurwoningen in deze regio; in 2015 had men er nog maar 5167, een afname van 20%. Nu wil men bij de splitsing van het bezit 1100 sociale huurwoningen overbrengen naar het vrije bezit. Zodra de huurder in zo'n woning, die nu nog een sociale huur betaalt, verhuist, wordt de huur opgetrokken naar meer dan 710 euro. In 10 jaar tijd zullen zo 900 sociale huurwoningen een nieuwe huurder hebben die een vrije sector huur moet betalen.

Dat is nog niet alles: van de 4617 sociale huurwoningen die in het sociale bezit blijven wil Dudok Wonen er 1913 verkopen met sociale koop. Dat is zo'n 40 procent!! Er blijven dan op termijn slechts 2704 sociale huurwoningen over.

Dudok Wonen gaat ervan uit dat ze zo'n 90 nieuwe sociale huurwoningen per jaar bijbouwen. (Dat moeten we eerst nog maar zien, want zoveel ruimte is er niet meer beschikbaar in Hilversum.) Zelfs als deze aantallen nieuwbouw gehaald worden, daalt het aantal sociale huurwoningen sterk: van 5.470 in 2015 naar 4.400 in 2027. Een daling van 20 procent. Onaanvaardbaar, wat Hart voor Hilversum betreft!

Welke partijen vinden sociale huurwoningen belangrijk?

Karin Walters, raadslid van Hart voor Hilversum, had alles vooraf doorgerekend en op een rij gezet. Dat maakte de bespreking van het splitsingsvoorstel van Dudok Wonen eenvoudig. Hart voor Hilversum, Hilversum1, Leefbaar Hilversum, PvdA, SP en CDA vonden het splitsingsvoorstel verkeerd, omdat het aantal sociale huurwoningen daarmee fors daalt. Zij vinden dat sociale huurwoningen hard nodig zijn. Mensen wachten jaren op een sociale huurwoning en de wachtlijsten worden steeds langer. VVD en D66, de rechtse partijen, lieten weten dat wat hen betreft het aantal sociale huurwoningen best mag dalen, maar in de Lokale Woonvisie is nu eenmaal afgesproken dat het aantal gelijk moest blijven. Wonderlijk genoeg was GroenLinks prima te spreken over het plan van Dudok, want zij vinden Sociale Koop een goed produkt en daarvoor mogen best sociale huurwoningen ingeleverd worden, gaven zij aan.

Dudok Wonen op het matje?

Wethouder van Vroonhoven kreeg de opdracht van de commissie mee om met Dudok Wonen om de tafel te gaan en te zorgen voor een splitsingsvoorstel, waarbij het aantal sociale huurwoningen niet afneemt. Ze gaf aan al een afspraak met Dudok Wonen te hebben staan. Hart voor Hilversum is benieuwd of wethouder van Vroonhoven vasthoudt aan de Lokale Woonvisie, die volgens haar "staat als een huis". Dan is het nu tijd voor haar om Dudok Wonen op het matje te roepen!

Hart voor Hilversum zal de splitsingsvoorstellen en de prestatieafspraken met de corporaties nauwgezet volgen. Het behoud, en liever nog de groei, van de sociale huurwoningen is hard nodig!

Fractie Hart voor Hilversum.

02-11-2016 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu