Stationsgebied Hilversum: houdt de kleine spoorbomen open!

Stationsgebied Hilversum: houdt de kleine spoorbomen open!

De gemeente Hilversum heeft plannen voor een ingrijpende wijziging van het stationsgebied. Deze plannen hebben nogal wat gevolgen voor het aanzicht van het stationsgebied en voor de verkeerssituatie in en naar het centrum. Hart voor Hilversum vindt at de kleine spoorbomen open moeten blijven!

Sluit de Wijk over het Spoor niet af!
Een onderdeel van de plannen voor het Stationsgebied is het eventueel afsluiten van de kleine spoorwegovergang, zodat deze alleen nog voor fietsers en voetgangers te gebruiken is. Hart voor Hilversum is tegen het afsluiten van de kleine spoorwegovergang, want daarmee sluit je een belangrijke toegangsweg af voor dit gedeelte van Hilversum.

Eerst het verkeersonderzoek
Een verkeersonderzoek hiervoor is in de maak, maar deze is nog niet af. Toch staat voor de Raadsvergadering van woensdag 14 december a.s. deze visie wel op de agenda. Volgens ons moet dit verkeersonderzoek eerst in de commissie Verkeer worden besproken en moet iedereen die dat wil de gelegenheid krijgen in te spreken. Hart voor Hilversum zal dan ook vragen om de Visie Stationsgebied van de raadsagenda te halen. Wij willen ons eerst verdiepen in de gevolgen van het eventueel afsluiten en naar alternatieven te kijken.

Kom naar onze avond op donderdag 5 januari
Daarnaast organiseren wij opdonderdag 5 januari 2017 om 20 uur een voorlichtingsavond in wijkcentrum De Geus, waarop iedereen die belangstelling heeft welkom is. Voor die avond hebben wij wethouder Floris Voorink uitgenodigd, van wie nog niet zeker is dat hij kan. In ieder geval willen wij een ambtenaar aan laten schuiven om verdere toelichting te geven.

Inwoners zijn ook stakeholders
Zoals de plannen van de gemeente nu zijn is 12 januari 2017 een kick-off bijeenkomst die door de gemeente wordt georganiseerd en waar men hoopt zoveel mogelijk stakeholders (ondernemers stationsgebied, NS, Prorail, etc.) te ontmoeten die zich kunnen melden voor vervolggesprekken betreffende de verdere uitwerking van deze plannen. Stakeholders zijn ook de inwoners! Dus kom de 5e januari 2017 om 20 uur naar De Geus en zeker de 12e januari 2017 naar de kick-off, zodat u zelf kunt horen wat de gevolgen voor de wijk Over het Spoor zijn.

Jerry Braaksma
Raadslid Hart voor Hilversum

11-12-2016 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu