De Oude Haven vogelvrij?

De Oude Haven vogelvrij?

Stadspark de Oude Haven is een van de plekken die we moeten koesteren in Hilversum. Het steekt als een groene vinger de stad in en biedt met zijn hoogteverschil van wel 16 meter een on-Nederlandse aanblik.

Nadat het gebied jarenlang was verwaarloosd en vervuild is het park in 2001 grondig opgeknapt. Sindsdien is het park uitgegroeid tot een plek waar velen van genieten. Er wordt gewandeld, gesport en gespeeld, maar je kunt er ook rustig op een bankje naar de vogels luisteren. Met een beetje geluk zie je dan zelfs het felblauwe ijsvogeltje, dat een regelmatige bezoeker van de Oude Haven is geworden en vist vanaf de overhangende takken.

image01.jpg

In het park groeien zeldzame, beschermde en bedreigde plantensoorten en het wordt bezocht door bijzondere vogels, vleermuizen en libellen. Op het eilandje kunnen vogels rustig broeden. Het is een uniek stukje natuur in de stad. En daarom wordt het in het bestemmingsplan beschermd.

image02.jpg

De gemeente heeft nu wilde plannen om de Oude Haven toegankelijk te maken voor bootjes uit Wijdemeren. Daar zijn nogal wat aanpassingen voor nodig. De eerste fase is het aanleggen van steigers bij de zand- en zoutbunker. Dit gaat ongeveer een ton kosten. Maar dan zijn we er nog niet. Verderop zullen er diverse aanpassingen gedaan moeten worden (met de nodige kosten) om een redelijke doorgang van Loosdrecht naar Hilversum te creëren.

Bij de Zuidersluis moeten aanpassingen komen of zelfs een hele nieuwe voorsluis worden gebouwd. De kosten worden geraamd op ruim 4,5 ton. Ook moet deze sluis elektrisch bedienbaar worden gemaakt, zodat passanten hem zelf kunnen bedienen. Kosten nog eens 5 ton. Dan moeten er nog 5 bruggen worden verhoogd. Kosten onbekend. Ter hoogte van de Oude Loswal is de doorgang zo smal, dat twee boten elkaar niet kunnen passeren. Daar moeten stoplichten worden geplaatst of de vaart zelfs worden verbreed, wat een zeer dure oplossing zou zijn. Woonboten in de Gooise Vaart zullen hun terrassen in het water moeten afbreken. En dan zal er ook nog regelmatig gebaggerd moeten worden.

image02.jpg

De cijfers van de gemeente gaan ervan uit dat elk jaar ongeveer 800 bootjes de gang van Wijdemeren naar de Oude Haven zullen maken. Als we uitgaan van 1 miljoen euro aan totale kosten voor het hele project zitten we nog aan de zeer veilige kant. Als je dat uitsmeert over 10 jaar en deelt door 800 bootjes kom je op een bedrag van 125 euro per bootje dat mogelijk in de Oude Haven zal aanmeren. De opvarenden moeten dan wel heel veel geld in Hilversum gaan uitgeven om dat rendabel te maken!

Hart voor Hilversum is van het begin af aan sceptisch geweest over het plan. De horeca en winkels in de Havenstraat zouden van de dagjesmensen kunnen profiteren. Dat is een aanname die nergens op is gebaseerd. Bovendien is het gemeentelijke beleid gericht op concentratie van de horeca in het stadscentrum. Een deel van de Havenstraat (tussen de Oude Haven en het brinkje bij Bever Zwerfsport) zal juist komen te vervallen als restaurant/winkelzone! En wat gebeurt er als het bootjesbezoek tegenvalt? Blijven de steigers dan staan?

De omwonenden van de Oude Haven zijn inmiddels in actie gekomen. Zij zijn nooit bij de plannen betrokken en voelen zich hierdoor totaal overvallen. Ook zij vrezen verstoring van de unieke natuur in het park, geluidsoverlast van dagjesmensen en evenementen en nog meer afval in het water en op de oevers/taluds dan er nu al ligt. Ook de parkeerdruk, die toch al hoog is, zal nog verder toenemen.

Hart voor Hilversum neemt die geluiden serieus. Wij zullen de wijziging van het bestemmingsplan voor de Oude Haven niet steunen. Als het aan ons ligt wordt de Oude Haven niet vogelvrij!

Marlon van Dalen, raadslid
Lianne van Wijk, fractieondersteuning

Hart voor Hilversum

foto's: Riet Blanken

 

15-12-2016 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu