Informatie-avond over verkeersplannen Stationsgebied

Informatie-avond over verkeersplannen Stationsgebied

Wanneer: ​donderdag 5 januari 2017
Waar:​​Buurthuis de Geus, Geuzenweg 84, Hilversum
Hoe laat: ​Inloop 19.30 uur, start 20 uur
Aanmelden: Graag via het contactformulier op www.hartvoorhilversum.nl

"Gaan de auto's om de markt heen rijden? Wordt de Schapenkamp tweerichting verkeer? Blijven de kleine spoorbomen wel of niet open voor auto's?"

Op donderdag 5 januari organiseert Hart voor Hilversum een informatie-avond over de verkeersplannen en - ideeën, die horen bij de Visie Stationsgebied. U bent van harte welkom om 20 uur in buurthuis de Geus, inloop vanaf 19.30 uur. U kunt gewoon binnenlopen. Om een beeld te hebben hoeveel mensen er komen, vinden we het plezierig als u vooraf even via het contactformulier laat weten of u komt: http://hartvoorhilversum.nl/contact/form

Op woensdag 14 december heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de Visie Stationsgebied. In deze visie wordt voorgesteld om het Stationsplein aantrekkelijker te maken. Dat is een goed idee! Er staan echter ook plannen in om het verkeer om te leggen:

We merken dat veel inwoners nog niet geïnformeerd zijn over deze plannen. Daarom organiseren we deze informatie-avond. Wethouder Voorink en zijn ambtenaren zullen de plannen komen toelichten. De fractie van Hart voor Hilversum zal ingaan op de eerste resultaten van het verkeersonderzoek. We zullen aangeven welke knelpunten in onze ogen verder onderzoek verdienen. Voor ons is de bereikbaarheid van de Wijk over 't Spoor van groot belang. Tot slot zal aangegeven worden welke mogelijkheden er zijn om uw mening over deze plannen te geven.

Specifieke informatie over de Visie Stationsgebied, de verkeersaanpassingen en het verkeersonderzoek dat gedaan is, kunt u hier vinden, bij agendapunt 12 "Visie en projectplan Stationsgebied": http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=IBABS-100008070&FoundIDs=&year=2016

We verwelkomen u graag op de informatie-avond!

De fractie van Hart voor Hilversum

03-01-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu