Geen Mac op deze plek!

Geen Mac op deze plek!

In 2015 jaar heeft de MacDonald's zijn oog laten vallen op het kleine stukje terrein aan de Vreelandseweg waar een kantoorpand stond te verpauperen.

Laten we bij het begin beginnen. In september 2015 hebben de bewoner van Vreelandseweg 48 en de woonbootbewoners een toelichting gekregen van de heer Erik Abbenhues, projectmanager Onroerend goed MacDonald's. Dus alleen de mensen die zeer dicht bij het kantoorpand woonden zijn geïnformeerd. De rest van de mensen hebben het uit de krant moeten lezen. Daarna hebben de aanvraag, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerp-omgevingsvergunning en overige bijbehorende stukken voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen (1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016). Hierop zijn over de 200 zienswijzen ingediend en werd er online een petitie gestart die ruim 700 handtekeningen opleverde! Dit alles tegen een komst van een Mac op die plek.

De omwonenden, waarbij ook een deel uit Kerkelanden, maken zich grote zorgen wat betreft zwerfafval (opeten hamburgers en verpakking weggooien in de omliggende wijk), hangjongeren en bovenal de verkeersdrukte (extra verkeer). Eemnes en Baarn hebben uit dat oogpunt geen Mac toegelaten.

MacDonald's heeft vorig jaar 2 verkeersonderzoeken uitgevoerd en dat heeft nagenoeg geen extra problemen opgeleverd voor wat betreft de verkeerstoename. Echter in een verkeersonderzoek uit 2010 van DHV staat een andere nuancering. Ze geven aan dat met name het verkeerspunt Vreelandseweg - Zuiderloswal in de avondspits al overbelast is.Dit geldt ook voor het kruispunt Vreelandseweg - Diependaalselaan: In de avondspits kan deze rotonde de verwachte verkeersintensiteit niet goed verwerken. Dit alles in het jaar 2010. Vreemd dat na 6 jaar deze problematiek opgelost zou zijn.

De gemeente heeft niet zelf een verkeersonderzoek gedaan. Wij denken dat dit wel had gemoeten. Dit hebben we ook aangegeven tijdens de eerste keer dat dit plan in de raad besproken werd. Kan de zwaar belaste rotonde Diependaalselaan-Vreelandseweg dit aan?

Wij vinden dat de burgerparticipatie niet goed uitgevoerd is. Het zou MacDonald's gesierd hebben om, voordat ze deze plannen voor een aanvraag indiende, de wijk waar zij hun oog op hebben laten vallen, goed in te lichten. De gemeente had erop moeten toezien dat er in een ruimer gebied informatie verstrekt werd en burgers betrokken werden.

Hart voor Hilversum vindt dat onvoldoende is aangetoond dat de rotonde deze extra verkeersdruk aan kan. 90 auto’s per uur erbij in de spits, die een lastige afslag moeten nemen en daarmee meerdere verkeersstromen moeten kruisen. Dat gaat grote verkeersproblemen geven voor alle Hilversummers, want deze rotonde is een belangrijk knooppunt om Hilversum in- en uit te komen.

Het probleem met het zwerfvuil wordt ook onvoldoende opgelost. MacDonald’s hoeft slechts in een kleine kring om de Mac het zwerfvuil op te ruimen, daarbuiten is de last voor de bewoners.

Daarom zal Hart voor Hilversum op woensdag 8 maart tegen de komst van de Mac bij de Vreelandseweg stemmen

Dinsdag 28 februari protesteerde de belangengroep “Geen Mac op deze plek!” van 16 uur tot 18 uur bij de rotonde Diependaalselaan/Vreelandseweg. Hart voor Hilversum was erbij om ze te steunen!

Marlon van Dalen
Raadslid Hart voor Hilversum.

01-03-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu