Bezint eer ge begint!

Bezint eer ge begint!

Woensdag 8 maart is het zover: de gemeenteraad van Hilversum gaat stemmen of de McDonald's er wel of niet komt. In het eindstadium wordt het opeens nog spannend. Hoe kan het toch zo lopen?

Zakdoekje leggen, niemand zeggen....

Het had zo mooi kunnen zijn. Weth. Voorink vroeg de ondernemer van het plan voor de Mac om 'met de buurt te overleggen'. De ondernemer dacht slim te zijn en nodigde voor een toelichting slechts een selecte groep omwonenden en enkele woonarkbewoners uit. Dat was alles. En dat vond VVD-wethouder Voorink wel genoeg burgerparticipatie. Klaar ermee. Bij de commissie op 25 mei 2016 leek het zo goed te gaan voor de ondernemer. De raad gaf een fiat voor het voorlopig ontwerp, op voorwaarde dat er geen zienswijzen zouden worden ingediend.

Niet voor niets spreekt Hart voor Hilversum dus in de commissie van februari 2016 uit dat de burgerparticipatie volstrekt onvoldoende is vormgegeven door wethouder Voorink. Veel mensen wisten pas NA het eerste besluit in de raad van juni 2016 dat dit plan voor een McDonald's speelde, doordat het in de krant stond. Is dit wat dit D66-VVD-SP-CDA college bedoelt met "de inwoners goed betrekken"?

Dat de ondernemer, nu hij zijn kantoorpand al gesloopt heeft, van een koude kermis thuis lijkt te komen, als de Mac alsnog weggestemd wordt komende woensdag, heeft hij vooral aan de slechte begeleiding van wethouder Voorink te danken. De buurt heeft alsnog flink van zich laten horen. De taktiek van "zakdoekje leggen, niemand zeggen" heeft niet gewerkt....

Rondjes draaien

In de commissie van juni 2015 spreken bijna alle partijen hun zorgen uit of het verkeer het hier wel aan kan. Er ligt alleen een beschrijving van McDonald's zelf. Geen woord in de stukken van de wethouder over de verkeersdruk. Zelfs niet nu McDonald's zelf schrijft dat veel van hun bezoekers een extra rondje om de rotonde zullen doen. Wat voor impact heeft dat?

Uit de antwoorden op de recente goede vragen van Groenlinks over de verkeersprognoses blijkt duidelijk hoe het college om het probleem heendraait. Op basis van de verkeersberekeningen van 2010 van DHV, die gemaakt waren met het oog op de uitbreidingen op het Havenkwartier, zou het het klip en klaar zijn dat een McDonald's er niet bij past. In het nieuwe verkeersmodel dat echter bij de Mac gebruikt is, is de verwachte groei van het verkeer flink lager gezet, van 1,5% naar 0,5% per jaar. De groei staat zelfs lager, dan de vastgestelde groei van 1% tussen 2004 en 2013 (met een crisistijd erin) op basis van echte verkeerstellingen in Hilversum. En kijk daar, door het aanpassen van de groei is de extra verkeersdruk van de McDonald's opeens aanvaardbaar volgens dit college. Wie draait nu eigenlijk waar omheen?! En staat de VVD werkelijk voor een economische groei van Hilversum, die nog lager zal zijn dan in de afgelopen crisistijd?

Bezint eer ge begint

De VVD wilde de Emmastraat tweerichtingen maken. De verkeersrapporten lieten vooraf zien, dat dit zou leiden tot nog meer files in de Langestraat en het zou de doorstroming op het Gooilandplein tot het uiterste onder druk zetten. Door de bewoners zijn goede argumenten naar voren gebracht en door de steun van Hart voor Hilversum is dit plan gelukkig nu van de baan. (Overigens toont wethouder Voorink zich een slechte verliezer: hij wil alsnog de parkeerplekken van de ondernemers daar afpakken. Nee toch, hè?)

En wat te denken van de Clemenskerk? Het college is enthousiast over het plan voor een trampoline-pretpark in deze kerk, waar iedereen een uurtje komt springen. Een af en aan van bezoekers op één van de drukste en onveiligste kruispunten van Hilversum. Al 2 weken wacht Hart voor Hilversum op het antwoord op de simpele vraag of de raad hierbij betrokken wordt. Het college wil dit verkeersaantrekkend plan er toch niet zelf doorheen drukken?

Dit college heeft de oversteek naar de markt een half jaar geleden opeens autoluw ingericht. Sindsdien staat de hele Schapenkamp woensdagmiddag en de hele zaterdag vast. Deze losse maatregel heeft de toch al zwaar belaste doorstroming in Hilversum verergerd.

Dit jaar wil de coalitie de Koninginneweg tweerichtingen maken, zonder een oplossing voor de kleine spoorbomen. Iedereen weet nu al dat het daar vast komt te staan. Dat wil de VVD gewoon laten gebeuren, zodat men misschien daarna in arren moede maar instemt met het afsluiten van de kleine spoorbomen. Dat er geen oplossing uitgedacht is voor de Beatrixtunnel en het drukke kruispunt daarvoor, zullen de mensen in die buurt en aan de Johannes Gerardtsweg vervolgens aan den lijve gaan ondervinden.

Het college neemt keer op keer besluiten die de doorstroming in Hilversum verslechteren, zonder goed vooruit te denken. Als het aan de VVD ligt, staat het verkeer aan het eind van hun collegeperiode nog vaster dan toen ze begon!

Fractie Hart voor Hilversum.

05-03-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu