Meerderheid van de raad zet de inwoners buiten spel bij besluit herindeling

Meerderheid van de raad zet de inwoners buiten spel bij besluit herindeling

Meerderheid van de raad zet de inwoners buiten spel bij besluit herindeling

D66, VVD, CDA, en PvdA zetten in op snelle fusie.

De provincie heeft vorig jaar de bestuurskracht van de 7 gemeenten in Gooi- en Vechtstreek onderzocht en van de regio als geheel. Men vindt de bestuurskracht van de regio en de gemeenten Weesp en Wijdemeren te zwak en ziet fusie van gemeenten als beste oplossing. Elke gemeente heeft eind 2016 een zienswijze naar de provincie gestuurd over hoe deze gemeente haar toekomst ziet.

Veel gemeenten in de regio willen zelfstandig blijven: Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Gooise Meren en Wijdemeren. Weesp wil samenwerking of fusie met één andere gemeente: Amsterdam of Gooise Meren. Om de bestuurskracht te versterken zet men in op samenwerking: tussen gemeenten en in de regio

Maar dat is niet wat de provincie wilde horen. Men wilde dat er concrete en eensluidende voorstellen voor fusies tussen de 7 gemeenten op tafel kwamen. Alleen Hilversum loopt daar warm voor: hier wil men zo snel mogelijk naar 1 Gooistad, waarbij een tussenstap van 3 gemeenten nog net geaccepteerd wordt. D66 en VVD in Hilversum zijn de sterkste aanjagers van 1 Gooistad. Men wil zo snel mogelijk naar 1 Gooistad, liefst zonder tussenstap.

Daarom heeft de provincie nu de macht naar zich toegetrokken en heeft ze zelf per 7 februari de herindelingsprocedure gestart! Vast staat dat de provincie wil dat er binnen enkele jaren niet meer dan 3 gemeenten over zijn. Het mogen er ook 1 of 2 zijn. En dat is dat.

Wat heeft de inwoner hier nog over te zeggen? Nu, als het aan de provincie ligt, niks meer. De provincie komt binnen 6 maanden met een concept van welke gemeenten met elkaar moeten fuseren. De gemeenteraden krijgen nog 1 kans om op dit formele concept te reageren en dat gaat gebeuren één maand vòòr de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018....

Hart voor Hilversum vindt het niet kunnen dat men 1 maand voor de gemeenteraads-verkiezingen de toekomst van Hilversum gaat vaststellen. Zelfs bij de verkiezingen heeft de inwoner dan niks meer over te zeggen over wel of niet fuseren. We hebben een motie ingediend waarbij we de provincie zouden oproepen om het proces zo aan te passen, dat de beslissing over de toekomst van Hilversum over de verkiezingen wordt getild. Deze motie heeft het net niet gehaald: 16 stemmen voor en 17 stemmen tegen. D66, VVD, CDA en één PvdA-er stemden tegen. Ze willen het besluit over de toekomst van Hilversum er het liefst snel doorheen jagen. Voordat u er wat over te zeggen hebt.

Uiteindelijk zal elke fusie door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd. Komende woensdag worden de nieuwe Tweede Kamerleden gekozen. Als u het belangrijk vindt dat Hilversum zelfstandig blijft, kunt u die overweging mee laten wegen.

Fractie Hart voor Hilversum.

13-03-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu