Het HOV-project zit vast: komt de busbaan er nog wel?

Het HOV-project zit vast: komt de busbaan er nog wel?

De provincie probeerde Huizen een hak te zetten

Weet u het nog? Al meer dan 10 jaar wordt er gesproken over een HOV-busbaan tussen Huizen en Hilversum. Hiervoor zou er een stuk busbaan komen door Huizen/Blaricum naar de A27 en vanaf de A27 een vrije busbaan naar station Hilversum Centraal.

Stemmen winnen tegen de HOV-busbaan

Bij de verkiezingen van 2014 kwam er in de gemeente Huizen een college dat TEGEN de vrije busbaan door Huizen/Blaricum was. Uit verkeersonderzoeken bleek dat meerijden met het verkeer ongeveer even snel was, dus er was geen reden om een vrije busbaan aan te leggen, met schade voor het groen en de leefbaarheid. Wethouder Pas (Groenlinks) bleef volhouden.

In 2014 liep het in Hilversum anders. Het CDA en SP hadden weliswaar veel stemmen binnengehaald met hun standpunt tegen de vrije busbaan door Hilversum, maar ze leverden dat standpunt in voor een plek in het college met D66 en VVD. D66 en VVD zijn nog steeds een voorstander van dit 118 miljoen euro kostende mega-project.

De meerderheid beslist

Hart voor Hilversum heeft enkele jaren actie gevoerd tegen de HOV-busbaan (zie www.busbaannee.nl) en we hebben aan ons verkiezingsstandpunt vastgehouden. We hebben tegen alle besluiten over de HOV en de Verlegde Weg over Anna's Hoeve gestemd.

Toch heeft de meerderheid van de raad van Hilversum ingestemd met een busbaan dwars door de natuur van Monnikenberg en een verlegde weg over Anna's Hoeve, die daar een kaalslag gaat aanrichten. Het provinciaal inpassingsplan voor Hilversum is nu vastgesteld.

Huizen weerstaat stunt van de provincie

Na jaren van overleg was er afgelopen februari overeenstemming tussen de Provincie en Huizen: de HOV-bus mocht meerijden en een vrije busbaan was niet nodig. In de stuurgroep HOV werd dit trots gemeld. Echter, de provincie had een zin aan de tekst toegevoegd zonder Huizen daarvan op de hoogte te stellen! Met deze zin, waarin staat dat, als de rijtijden niet gehaald worden, Huizen "medewerking verlenen aan maatregelen die de provincie noodzakelijk acht", wordt de kier naar een vrije busbaan weer opengezet! Huizen was niet gediend van deze stunt en trok zijn medewerking in. Zie https://www.huizen.nl/inwoner/hov_3629/

Eindelijk een punt zetten?

In de raad van 5 april zal Hart voor Hilversum vragen stellen aan het college over de ontstane situatie. Wat vindt het college ervan dat de Provincie het tekstvoorstel heeft gewijzigd, zonder Huizen op de hoogte te stellen? Hoe gaat dit verder? Als de gemeente Huizen echt geen vrije busbaan wil en de provincie die optie nog steeds open wil houden, komt men hier niet uit. Gaat Hilversum Huizen steunen? Het doel van het HOV-project is om Huizen beter te verbinden met Hilversum. Is het na jaren van praten en na miljoenen besteed te hebben aan voorbereidingen niet eens tijd om een punt te zetten achter dit slepende project?

Fractie Hart voor Hilversum.

03-04-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu