Geef uw mening over de verkeerplannen voor het centrum. Kom inspreken!

Geef uw mening over de verkeerplannen voor het centrum. Kom inspreken!

A.s. woensdag 12 april: hoorzitting over tweerichtingsverkeer Koninginneweg en Schapenkamp.

Informatie-sessies tot nu toe

De informatie-avonden over de plannen voor het verleggen van de Centrumring zijn druk bezocht. Op 5 januari gaf Hart voor Hilversum de aftrap door zelf een informatie-avond te organiseren in buurthuis de Geus. We vertelden wat de plannen waren: het Schapenkamp en de Konninginneweg wil het college tweerichtingen maken, het verkeer gaat om de markt heenrijden en het is onduidelijk of de Kleine Spoorbomen dan wel of niet open kunnen blijven.

Op 12 januari was de informatie-avond in het raadhuis. U kon allerlei geeltjes plakken op de tekeningen en die zouden dan meegenomen worden. Op 7 maart was de volgende sessie, waarbij men kon "inlopen". Aangezien er geen algemene toelichting werd gegeven, was het veel mensen niet duidelijk wat ze zagen en wat het definitieve plan was. Daarom hield Hart voor Hilversum een slotsessie, waarbij we dat toegelicht hebben.

NU is het tijd om in te spreken!

Komende woensdag is een belangrijke avond! U kunt dat aan de raadsleden die in de commissie Ruimte zitten vertellen, wat u van de definitieve plannen vindt. Vooral als u het geen goed plan vindt om het verkeer om de markt heen te laten rijden en de Koninginneweg tweerichtingen te maken, is NU het moment om van u te laten horen! Wellicht heeft u ook zelf nog alternatieven die nu niet in het gemeentelijk plan zijn opgenomen. (Het gaat deze avond NIET om de vraag of de Kleine Spoorbomen wel of niet open moeten blijven: dat vraagstuk bekijkt men nu apart. U mag wel aangeven wat u vindt van het effect van het voorgestelde plan op de druk bij de kleine spoorbomen.)

Wat is het plan?

Hier vindt u de stukken voor de commissievergadering: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=f705157c-af5d-491c-b037-914753cbb512&FoundIDs=&year=2017 Het gaat om agendapunt 7. De bijlage "Verkeer Stationsgebied 170404" bevat alle informatie over de verkeersplannen. Op bladzijde 10 ziet u variant "Prinsenhof". Dit is op dit moment de variant die men voor ogen heeft. Opmerkelijk genoeg wordt er niet expliciet gezegd, dat deze gekozen wordt. Dat komt omdat deze lastig in te passen is, met al het verkeer wat dan over de Huizerstraat moet gaan. Men zou deze variant beter "Rotonde Prinsenhof" kunnen noemen: al het verkeer gaat om de seniorenwoonblok "De Prinsenhof" cirkelen. Hoe kunnen de senioren hier dan nog prettig wonen?

Daarnaast is er een rapport van eind december waarin de forse effecten op o.a. de Koninginneweg worden toegelicht. Zie de op een na laatste bijlage bij agendapunt 12 via deze link: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=a7cdbfb5-858a-4717-a165-b8d93ed8f1a1&FoundIDs=&year=2016

Zo meldt u zich aan

De vergadering zal op woensdag 12 april om 20 uur plaatsvinden in de raadszaal op het Raadhuis. Hier leest u hoe u zich aan kunt melden om in te spreken en hoe dit gaat. https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Werkzaamheden_en_projecten/Projecten/Herontwikkeling_stationsgebied/Vervolgstappen

We hopen dat u in grote getalen komt inspreken! Het is nu uw kans om rechtstreeks aan de raadsleden te vertellen wat u van dit plan vindt.

Fractie Hart voor Hilversum.

09-04-2017 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl