Al 3 jaar een laag inkomen? Vraag de Inkomenstoeslag aan!

Al 3 jaar een laag inkomen? Vraag de Inkomenstoeslag aan!

Het is best lastig om langdurig rond te komen van een laag inkomen. Daarom geeft de gemeente een Inkomenstoeslag aan mensen, die 3 jaar of langer leven van een netto inkomen van maximaal 1.544 euro (gehuwden) of 1.081 euro (alleenstaanden) per maand. De Inkomenstoeslag is elk jaar 611 euro voor gehuwden en 408 euro voor alleenstaanden. Voorheen was deze tegemoetkoming er alleen voor mensen in de bijstand en de WIA. Door de inzet van Hart voor Hilversum is deze Inkomenstoeslag per 1 januari 2017 ook beschikbaar voor werkenden, zzp-ers en mensen in de WW en Ziektewet! Vraag 'm aan!

Ook voor mensen in de schuldsanering!
Mensen die een hoger inkomen hebben, maar in een schuldentraject zitten bij de gemeente, komen ook voor deze Inkomenstoeslag in aanmerking. Het verdient aanbeveling om te vragen aan het Sociaal Plein of de bewindvoerder of deze tegemoetkoming dan ook werkelijk mag worden uitbetaald, zodat men een extraatje heeft naast het standaard weekgeld.

Doorbraak voor alle mensen met een laag inkomen
Vroeger heette deze regeling de Langdurigheidstoeslag. Veel mensen in de bijstand kennen deze term nog. Het is fijn, dat het Hart voor Hilversum gelukt is om de raad te overtuigen dat ook andere mensen, die meer dan 3 jaar een laag inkomen hebben, recht zouden moeten hebben op een jaarlijkse toeslag. (Overigens, is en blijft de regeling niet van toepassing voor jongeren, studerenden, gepensioneerden en mensen met vermogen.) Per 1 januari 2017 is de uitbreiding van de doelgroep ingegaan en er is extra geld voor vrijgemaakt in de begroting van de gemeente.

De wethouder vertelt het u niet....
Groot was onze verbazing toen onlangs bleek dat het Sociaal Plein deze verbetering nog helemaal niet onder de aandacht heeft gebracht bij de Hilversummers! Hart voor Hilversum stelde vragen hierover aan wethouder Klamer (SP). De wethouder vertelde dat hij de wijziging gecommuniceerd had, maar wat bleek: de tekst op de website en in de folder was nog precies gelijk. Onbegrijpelijk dat deze wethouder de kans om meer mensen te helpen goed rond te komen in Hilversum niet met beide handen aanpakt!

Bekijk of u in aanmerking komt
Hier kunt u lezen of u in aanmerking komt: https://www.hilversum.nl/Home/Sociaal_Plein/sociaalpleininwoners/Inkomen/Minimaregelingen/Regeling_Duurzaam De zin: "Er is geen zicht op verbetering van uw inkomen" kunt u nu met een korreltje zout nemen. Ook als u werkt, zzp-er bent, in de WW of de Ziektewet zit komt u nu in aanmerking! De volledige teksten over deze regeling zijn te vinden in Hoofstuk 4 van de Verzamelverordening Inkomensvoorzieningen Hilversum 2016 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-40647.html) en in de Beleidsregels https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=hilversum&id=100047058 Ondanks dat Hart voor Hilversum er vaak om gevraagd heeft, heeft de gemeente nog steeds niet op www.hilversum.nl de Verordeningen en Beleidsregels overzichtelijk neergezet voor de inwoners.

De eerste stap: het Sociaal Plein
Als u denkt dat u in aanmerking komt, neemt u dan alle benodigde papieren mee en ga langs bij het Sociaal Plein, naast het station. Elke ochtend is hier van 9 tot 13 uur een inloopspreekuur.

Hart voor Hilversum blijft zich ervoor inzetten, dat Hilversummers kunnen rondkomen!

01-05-2017 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl