Teken de petitie!

Teken de petitie!

Teken de petitie!

"Stop de machtsgreep van de provincie!"

Provincie zet de gemeenteraden en de inwoners aan de kant

De provincie Noord-Holland heeft de macht gegrepen. Ze heeft besloten dat de gemeenten in de regio moeten fuseren naar maximaal 3 gemeenten. De herindelingsprocedure is gestart. Wat niet veel inwoners nog weten: vanaf november stelt de provincie alle gemeenten "onder financieel toezicht". Elke grote extra uitgave moet de toestemming hebben van de provincie. De 7 gemeenten in de regio (Hilversum, Wijdemeren, Weesp, Gooise Meren, Huizen, Blaricum en Laren) mogen niet meer zelf bepalen waar ze in willen investeren. Zo'n machtsgreep is toch niet meer van deze tijd? Teken de petitie om de herindeling te stoppen!

Is de herindelingsprocedure wel rechtmatig?

Gemeenteraden zijn de baas in de gemeente. Zij dragen zorg voor een goede toekomst van hun gemeente. Nu trekt de provincie de Wet Algemene Regels Herindeling (ARHI) uit de kast om de raden te overrulen en ze te dwingen tot fusie. Terecht heeft de coalitie van Blaricum (Hart voor Blaricum, de Blaricumse Partij en het CDA) recent aan professor Elzinga gevraagd of dit wel rechtmatig is. In de Wet ARHI heeft de provincie de taak om de fusie te begeleiden, maar hebben ze ook het recht om er één door te duwen, tegen de wens van de raden en de burgers in?!?

Financieel onder toezicht!

Uiterlijk 7 november 2017 komt de provincie met haar herindelingsontwerp. Daar staat dan officieel in wie met wie moet fuseren. Een onderbelicht punt is dat alle gemeenten die moeten fuseren financieel onder toezicht komen van de provincie! (Wet ARHI, artikel 21) De vlakke term is "onder preventief financieel toezicht" maar het effect is hetzelfde: alle extra grotere uitgaven, ook voor onderhoud en beheer, moeten eerst goedgekeurd worden door de provincie!

Stop deze herindeling. Teken de petitie!

Een aantal partijen uit de regio zijn samen een petitie gestart. Ze roepen hun inwoners op om de petitie te steunen en een vuist te maken tegen de provincie. Hier staat de petitie: https://stopfusiesdoornoordholland.petities.nl/

24-05-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu