Betoog: Hilversum moet Hilversum blijven!

Betoog: Hilversum moet Hilversum blijven!

Betoog: "Hilversum moet Hilversum blijven!"

Op woensdag 24 mei kwam gedeputeerde Jack van der Hoek op bezoek bij de raad in Hilversum voor het Open Overleg over de voorgenomen fusieplannen van de provincie. Hieronder kunt u het betoog lezen, dat Karin Walters, fractievoorzitter Hart voor Hilversum, mede namens Hilversum1, SP en Leefbaar Hilversum hield.

"Welkom in Hilversum, gedeputeerde van der Hoek, in de Mediastad van Nederland.

Ik ben Karin Walters, fractievoorzitter van de lokale partij Hart voor Hilversum, de tweede partij van Hilversum. Ik spreek vandaag ook namens Hilversum1, SP en Leefbaar Hilversum. Samen goed voor 12 zetels van de 37, dus een derde van de raad.

Hilversum is een mooie gemeente waar het goed wonen is, geheel omringd door bos en heidelandschappen. Deze gemeente groeit. Ondertussen zijn we de 90.000 inwoners gepasseerd en we groeien door. Nu de crisis voorbij is, is er weer volop bedrijvigheid op het Mediapark en op onze bedrijfsterreinen. De werkloosheid daalt harder dan in de rest van Nederland. De scholen zijn op orde en trekken veel internationale leerlingen. De A27 wordt verbreed. Het winkelhart is gerestyled en half juni gaat de Primark open. Dat is waar Hilversum staat. Het gaat prima met de bestuurskracht in Hilversum.

En daar ligt dan uw brief van begin februari. Daarin staat dat er maximaal 3 gemeenten mogen zijn. Hilversum moet fuseren. Of we willen of niet. We mogen nog een beetje aangeven met wie dan, maar de provincie beslist het.

Hart voor Hilversum, Hilversum1, SP en Leefbaar Hilversum menen dat Hilversum prima zelfstandig kan blijven. We hebben een goede schaal en een goede bestuurskracht. Hilversum moet Hilversum blijven. Klaar.

De stip op de horizon blijft voor u Gooistad. Eén gemeente voor de hele regio. Van Muiderberg tot Hilversum, van Ankeveen tot Huizen, van Blaricum tot Weesp. Alles bij elkaar. Hart voor Hilversum, Hilversum1, SP en Leefbaar Hilversum zien NIKS in Gooistad. Dat is veel te groot. Dan blijft er toch niks over van het begrip Volksvertegenwoordiging?

Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van die gemeente. Het doel is dat, voordat een besluit genomen wordt, de specifieke situatie en de bijzondere omstandigheden worden meegewogen. DAT is ook de passie die je bij de ruim 150 raadsleden in deze regio ziet. Gesprekken voeren met bewoners, ondernemers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen. Op de fiets stappen om zelf te kijken hoe een bouwplan in zijn omgeving past of hoe onveilig een verkeerssituatie is. Kan je nog van volksvertegenwoordiging spreken, als er nog maar 45 raadsleden overblijven voor 240.000 inwoners in heel Gooistad? Kunnen 7 of 8 wethouders zo'n groot gebied besturen met oog voor de verschillende situaties?

Hart voor Hilversum, Hilversum1, SP en Leefbaar Hilversum menen dat de schaal van Gooistad te groot is. De menselijke maat is dan zoek. Grootschaligheid heeft nog nooit tot succes geleid. Op veel plekken is het niet voor niets op zijn retour. Weg met Gooistad als stip op de horizon!

U heeft met het college gesproken en uit het verslag van deze bespreking lezen wij dat wethouder Jaeger en Burgemeester Broertjes u wilden doen geloven dat Hilversum het liefst in één keer naar Gooistad gaat. "Kunnen we de tussenstap van 3 gemeenten niet overslaan?" zeiden ze. Graag wil ik u uitdrukkelijk meegeven, dat dit NIET het standpunt is van de meerderheid van de raad. De laatste zienswijze over de herindeling kreeg alleen een meerderheid in deze raad na aanname van het amendement waarin stond dat de mogelijkheid van een tussenstap van 3 gemeenten open moest blijven. Wilt u alstublieft deze besluitvorming in de Hilversumse raad even nakijken? Beste gedeputeerde van der Hoek, er IS geen meerderheid in Hilversum voor in één keer naar Gooistad.

Dan de bestuurskracht van de regio. Dat gaat steeds beter. We trekken steeds meer samen op. Tuurlijk, 1 gemeente in de regio bestuurt op regio-niveau het makkelijkst. Ook voor de provincie. Want wat een gedoe heeft u hier, zeg, om met de gemeenten de HOV geregeld te krijgen. Weet u, dat is eigenlijk best goed, want u dramt dit project erdoor tegen de wil van de inwoners in. En dat merkt u. Maar op veel andere punten, zoals natuurontwikkeling en woningbouw, komt u er prima uit met de gemeenten in de regio.

Hoe zien we dan "het probleem" van de bestuurskarcht van Wijdemeren? Nou, ten eerste ziet de raad van Wijdemeren dit als iets wat men zelf kan oplossen. Ten tweede, als er in Wijdemeren draagvlak zou zijn bij de inwoners en bij de raad om te fuseren met Hilversum om een probleem op te lossen, dan willen we als goede buur daar best over praten. We zijn de beroerste niet. Maar dat draagvlak is er van geen kanten, dus waar hebben we het over? Verder willen we niet dat Gooise Meren of een andere gemeente aan Hilversum toegevoegd wordt. Hilversum is groot genoeg.

De grootste verbazing en verontwaardiging van inwoners is over het proces. "Gedwongen fusies? Kan dat zomaar?". In Hilversum worden de inwoners in het geheel niet bij de discussie over de toekomst van hun gemeente betrokken. Er is door dit college geen enkele inspraakavond over gehouden. Ja, er waren buurtgesprekken. Waar zijdelings gezegd is dat de provincie over de toekomst van de gemeenten in de regio nadenkt. Geen enkele vraag is aan de inwoners hierover gesteld! Sla dit glossy magazine er maar op na.

Een referendum zou een goed middel zijn, maar dat komt er niet. De provincie wil ook niet dat burgers zich erover buigen. Er was WEL een makkelijke manier om dat te bereiken. Als u de ARHI-procedure 3 maanden later had gestart, niet in februari maar in mei. Dan lag uw herindelingsontwerp er net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan zouden inwoners dit meenemen in hun stemkeuze en zou de zienswijze op uw voorstel door de nieuw gekozen raad genomen zijn. Maar nee, u mikt het zo uit dat inwoners niks in te brengen hebben. Dat is een rotstreek naar de inwoners van deze regio!

Recent lazen wij in de arhi-wettekst dat alle gemeenten in de regio ook nog eens in november onder financieel toezicht worden gesteld. Alle grote, extra uitgaven behoeven vanaf november goedkeuring van de provincie. We staan onder curatele. We zijn als raad hier door ons Hilversums college niet over geïnformeerd. Dat had wel gemoeten. Waarom? Nou, omdat we nu begrijpen waarom het college zo'n haast heeft met de plannen voor het Stationsgebied. Men wil dat de raad in september nog even een kredietbesluit neemt van 50 miljoen euro! Dat kan dat nog net. Kennelijk is dit college toch niet zo'n beste buur!

Fusies opleggen, onder curatele stellen. Zo'n proces is toch niet meer van deze tijd. We hebben vandaag een petitie gestart: "Stop de machtsgreep van de provincie!" De eerste 100 ondertekenaars zijn binnen. Beste gedeputeerde, de strekking is dat we een moderner proces willen. We stoppen deze arhi-procedure, geven de inwoners de kans zich uit te spreken over de toekomst van hun gemeente bij de komende verkiezingen en de nieuwe colleges gaan dan eventuele fusies zelf regelen. Wat vindt u daarvan?

Tot nu toe is Gooistad een prestigeproject van de provincie en enkele partijen in deze regio. Net zoals de HOV dat is. Stop met deze doordrammerij. De inwoners willen dit niet. Wees anders niet verbaasd als ze steeds minder gaan stemmen op de gevestigde partijen als D66, VVD, CDA en PvdA. Een logisch gevolg van dit doordrambeleid.

Dank u wel.

Karin Walters
Namens Hart voor Hilversum, Hilversum1, SP en Leefbaar Hilversum

26-05-2017 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl