College belemmert de bouw van sociale woningen met nieuw parkeerbeleid

College belemmert de bouw van sociale woningen met nieuw parkeerbeleid

Een belangrijke kostenpost bij de bouw van sociale huurwoningen zijn de parkeerplekken. Al jaren geven de 3 corporaties in Hilversum aan dat de parkeernorm te hoog is: men moet van de gemeente veel meer parkeerplekken aanleggen, dan de bewoners van sociale woningen nodig hebben. In het nieuw voorgestelde parkeerbeleid worden nog steeds hoge parkeernormen gehanteerd. Voor sociale koopwoningen stijgt de parkeernorm zelfs. Bovendien dwingt de gemeente vaker tot de bouw van dure ondergrondse parkeergarages. Zo wordt de bouw van sociale woningen belemmert, terwijl er juist veel meer sociale woningen nodig zijn!

Keuze in parkeernormen

In de "Parkeernota 2017" doet de wethouder het voorkomen of als je de landelijke CROW-richtlijnen 2012 (CROW is een kennisorganisatie voor infrastructuur en verkeer) voor parkeren toepast, je telkens bij één vast getal uitkomt voor het aantal parkeerplaatsen dat je moet aanleggen bij een bepaald type woning. Bij een appartement met sociale huur moet je aan de rand van Hilversum bijvoorbeeld 1,4 parkeerplek per woning aanleggen in de nieuwe parkeernorm. Echter, de CROW-richtlijnen gaan uit verschillende waarden afhankelijk van een ruim dorps gebied tot een zeer stedelijk gebied. Daarna raadt men aan om binnen een minimaal en een maximaal cijfer te blijven. Voor een sociaal huur appartement geeft men het advies om in sterk stedelijke gebieden uit te gaan van minimaal 0,9 parkeerplek en maximaal 1,7 parkeerplek per woning. Je kan dus kiezen als gemeenteraad.

Te ruime parkeernormen

Het college laat de normen iets zakken, maar soms maar met 0,05 per woning. Dat schiet niet op. Onderzoek van de corporaties wijst uit dat het autobezit in de grote wijken aan de randen van Hilversum 0,81 auto per sociale huurwoning is. Tel daar 0,3 parkeerplaats voor bezoekers bij op en je komt op 1,11 parkeerplaats per woning. Echter, de gemeente wil uitgaan van 1,4 voor een sociaal appartement en 1,6 per sociale eengezinswoning. Dat is 26% respectievelijk 44% meer dan nodig is! Zo worden nieuwbouwprojecten voor sociale huurwoningen veel te duur.

Voor eengezinswoningen in de sociale koop was er voorheen een lagere parkeernorm. Deze is nu verdwenen, waardoor er voor deze woningen nu meer parkeerplaatsen aangelegd moeten worden. Ook sociale koop wordt belemmerd.

Gedwongen ondergronds

In de nieuwe parkeernorm moet er bij sloop/nieuwbouw van flats bijna altijd een ondergrondse parkeergarage aangelegd worden. Dat maakt het uitvoeren van stadsvernieuwing bij oudere flats erg duur en welhaast onuitvoerbaar.

Bovendien eist de gemeente dat huurders van een sociale woning dan verplicht deze parkeerplaats moeten afnemen, of ze een auto hebben of niet. Corporaties moeten hun huurprijs verlagen om woning plus parkeerplaats nog onder de huurtoeslaggrens te laten vallen. Hierdoor worden nieuwbouwprojecten financieel onhaalbaar.

College houdt zich niet aan prestatieafspraken

In de prestatieafspraken die de gemeente met de huurdersverenigingen en de corporaties maakte stond dat maatwerkoplossingen voor het parkeren mogelijk zouden zijn. Daar is niets meer van terug te vinden. Er is geen enkel overleg geweest over deze parkeernota met de corporaties door wethouder van Vroonhoven (CDA) van Wonen of door wethouder Voorink (VVD) van Verkeer! Vindt dit college de bouw van nieuwe sociale woningen niet belangrijk?

Hart voor Hilversum gaat aanpassingen voorstellen

Wij vinden het super belangrijk dat er meer sociale huurwoningen en betaalbare middenklasse woningen gebouwd worden! Er is een grote behoefte aan. We zullen in de raadsvergadering van 7 juni amendementen indienen. Ook zullen we vragen om de lage parkeernorm voor buurthuizen, die opeens verdwenen is, weer terug te zetten. Naar een buurthuis gaan mensen meestal lopend of op de fiets heen, dus laten we het realiseren van een nieuw buurthuis, zoals bij de Lelie, niet onnodig duur maken.

Karin Walters
Fractievoorzitter Hart voor Hilversum.

05-06-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu