Hart voor Hilversum dient een motie van wantrouwen in tegen wethouder Arjo Klamer

Hart voor Hilversum dient een motie van wantrouwen in tegen wethouder Arjo Klamer

Hart voor Hilversum dient een motie van wantrouwen in tegen wethouder Arjo Klamer

Veel steun voor de motie, die het niet haalde, omdat het coalitie de wethouder afdekt

Keer op keer blijkt dat het wethouder Klamer niet lukt om plannen gerealiseerd te krijgen. Veel dossiers lopen slecht: o.a. het aanpakken jeugdwerkloosheid, het aan het werk helpen bijstandsgerechtigden, de HilversumPas, Versa Welzijn en de Tomin. Voor Hart voor Hilversum en Leefbaar Hilversum was de maat vol: in de raadsvergadering van 7 juni dienden we een motie van wantrouwen in! De overige oppositiepartijen, behalve Hilversum 1, steunden ons. De coalitiepartijen hadden het zwaar, maar steunden deze motie niet, door als oplossing voor te dragen dat de andere wethouders taken van wethouder Klamer overnemen. Een zwaktebod.

Slechte prestaties

In onze motie somden we een zeer lange lijst van zaken op die niet goed gegaan zijn bij wethouder Klamer. Een belangrijk punt is ook dat hij zijn stukken vaak niet kent en dat hij de raadsleden vage antwoorden geeft of halve waarheden vertelt. Zo kunnen de raad en de wethouder geen zaken doen. Hier zijn een aantal punten uit de lange lijst van forse tekortkomingen:

Nieuwe nevenfuncties??

Hart voor Hilversum heeft gedegen speurwerk verricht naar de nevenfuncties van wethouder Klamer, die een aanstelling heeft van 0,7 van de werktijd. Bekend was dat hij een dag in de week als professor aan de Erasmus universiteit verbonden was. Maar hij blijkt ook lector te zijn bij de Fontys hogeschool in Tilburg en gastdocent aan de TIAS Business school in Tilburg. Ondanks dat hij het werk als wethouder al nauwelijks kon bolwerken, heeft hij er in april 2015 een extra nevenfuntie bijgenomen: hij is nu als docent/hoogleraar verbonden aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, waar hij meewerkt met het opzetten van een nieuwe studierichting. Deze laatste twee nevenfuncties heeft hij niet gemeld!

Hart voor Hilversum heeft bij het indienen van de motie van wantrouwen ook een "dossier nevenfuncties wethouder Klamer" overhandigd aan de raad en het college. Kan een wethouder met zoveel nevenfuncties zijn taak voor de gemeente Hilversum nog goed uitvoeren?

Coalitie houdt Klamer de hand boven het hoofd

Opvallend was dat geen enkele opgesomde tekortkoming in de motie van wantrouwen bestreden werd door een andere fractie of het college. Het beeld werd volledig gedeeld! Zelfs wethouder Klamer zelf erkende zich in een deel van de lijst te kunnen vinden....

Toch wilden de coalitiepartijen D66, VVD, CDA en SP niet breken met wethouder Klamer. Daarom verzonnen ze een nieuw plan: op de belangrijkste dossiers gaat wethouder Klamer bijgestaan worden door de andere wethouders en zelfs de burgemeester. Het lijkt er sterk op dat wethouder Klamer hiermee onder curatele gesteld is.

Brede steun vanuit de oppositie

Een motie van wantrouwen is geen kleinigheid. Daarmee zeg je dat je vindt dat een wethouder moet opstappen. Iedere fractie moet dan voor zich afwegen waar men staat. Mag de wethouder blijven of niet? Vanwege de heldere motie, de vage antwoorden van de wethouder en het gebrek aan reflectie op zijn eigen functioneren steunde uiteindelijk zo goed als de voltallige oppositie de motie van wantrouwen. Hart voor Hilversum, Leefbaar Hilversum, Groenlinks, PvdA en Christenunie stemden voor. Omdat de coalitie de rijen sloot, mag wethouder Klamer toch blijven zitten.

Door deze motie van wantrouwen is helder dat het werk van wethouder Klamer ondermaats is. We gaan zien of dit door hemzelf of door zijn collega wethouders nu beter opgepakt gaat worden.

Karin Walters
Fractievoorzitter Hart voor Hilversum.

13-06-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu