Steun voor Dierenasiel Crailo!

Steun voor Dierenasiel Crailo!

Hart voor Hilversum heeft in de afgelopen jaren, vaak als enige raadsfractie, het dierenasiel Crailo (en dus niet haar individuele directieleden of bestuurders) gesteund in het slepende conflict met de gemeente Hilversum.

Dat is ons niet altijd in dank afgenomen door andere partijen, met name niet door de wethouders en door de coalitiepartijen D’66, VVD en het CDA die het Hilversumse dierenasiel regelmatig hebben tegengewerkt.
Zo weigerde de gemeente een tijd lang de volledige inentingskosten van opgevangen zwerfdieren te betalen waardoor Crailo’s financiële positie verslechterde. Ook wilde de gemeente niet bijdragen in de kosten van noodzakelijke vernieuwing van de gebouwen van het asiel. En vervolgens zegde Hilversum opeens het contract voor de zwerfdierenopvang met Crailo op.

Wethouder Van der Want (D’66), verantwoordelijk voor dierenwelzijn, hield stug vol dat Crailo “absoluut niet” aan de wettelijke eisen voldeed, terwijl hij wist dat dit niet waar was. De Voedsel- en Warenautoriteit had nota bene een goedkeurende verklaring afgegeven. Van der Want negeerde dit feit richting ‘de regio’, waardoor ook andere gemeenten hun samenwerking met Crailo opzegden en de zwerfdierenopvang verplaatsten naar Amersfoort of Soest.

Omdat er inmiddels geruchten de ronde deden over financieel en bestuurlijk wanbeleid bij Crailo, heeft Hart voor Hilversum in 2013 gesprekken gevoerd met directie, bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het asiel, zelfs met de boekhoudster en de accountant. Een gedetailleerd boekenonderzoek was niet mogelijk omdat Crailo dat niet publiceerde.
Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd bleek dat men tevreden was over de organisatie van het asiel. Er kwamen heldere antwoorden naar boven waarom men vond dat het goed was om diervoer, dierenartsdiensten en medicijnen in te kopen via de BV's van de directeur. HvH heeft bestuur en directie van Crailo geadviseerd hierover ook openheid en uitleg te geven aan de leden, maar dat advies is niet opgevolgd.

Vervolgens ondersteunde Hart voor Hilversum, de handtekeningenactie die het dierenasiel was gestart in Hilversum en omliggende gemeenten. Maar liefst 6500 mensen hebben hun steun betuigd aan de petitie! Samen met Ellen Jongerden (toen operationeel manager, nu voorzitter van het nieuwe bestuur; op de foto tussen Léonie Sazias en Karin Walters in) en samen met andere medewerkers van Crailo trokken we naar het Regiokantoor. Het mocht helaas niet baten. Gelukkig oordeelde de rechter dat Hilversum niet zo abrupt had mogen omgaan met het dierenasiel en mocht Crailo alsnog twee jaar de zwerfdierenopvang doen. Helaas lieten D66, VVD en CDA na die twee jaar de zwerfdierenopvang nog steeds in Amersfoort.

Onlangs is nieuwe informatie aan het licht gekomen die zelfs niet bekend was bij mensen die dagelijks bij het asiel betrokken waren. Daarom is het goed dat bij Crailo nu een nieuw bestuur is aangetreden dat de zaken goed kan en zal onderzoeken. (Het is namelijk niet aan een politieke partij om dit te doen, maar aan de vereniging zelf.)

Hart voor Hilversum is blij dat het dierenasiel met goede moed doorgaat. Gelukkig zijn er veel mensen die nu extra steun geven, want dat is hard nodig. We hopen dat de raadsfracties in Hilversum en de gemeenten in het Gooi ook weer steun gaan geven aan dit waardevolle dierenasiel in het Gooi.

Er zijn zo'n 20.000 honden en 40.000 katten in deze regio. Een goed dierenasiel dichtbij is prettig en belangrijk voor alle dieren, met of tijdelijk zonder baasje.

Fractie Hart voor Hilversum.

08-08-2017 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl