Bezwaarschrift!

Bezwaarschrift!

Bewoners dienen bezwaarschrift in op de kap van 380 bomen bij Anna's Hoeve

Op het talud van Anna's Hoeve, langs de Anthony Fokkerweg, worden 275 grotere bomen gekapt en ook veel kleine bomen en struiken om plaats te maken voor de Verlegde Weg over Anna's Hoeve. Aan de overkant van het spoor worden nog eens zo'n 100 grotere bomen gekapt om de HOV-busbaan aan te leggen. Op dinsdag 8 augustus hebben enkele bewoners van de Anthony Fokkerweg een bezwaarschrift ingediend op het stadskantoor tegen deze kap. Jelle Harde, oud-voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve, en Karin Walters, fractievoorzitter van Hart voor Hilversum, hebben geholpen met het opstellen van de bezwaren.

De bewoners zien het nut van het verleggen van de Weg over Anna's Hoeve niet in. Ze krijgen nu opeens meer verkeer voor hun deur. Eén van de bezwaren in het bezwaarschrift is dat nooit is aangetoond dat het verleggen van de weg tot ecologische voordelen leidt. De dieren kunnen de huidige Weg over Anna's Hoeve vrij makkelijk oversteken, dus er is geen noodzaak. Rond de vergunning die door de provincie Noord-Holland is aangevraagd, heeft de gemeente een aantal juridische steken laten vallen: de aankondiging in het weekblad was onduidelijk, de brief aan de bewoners is te beperkt verspreid, er werden geen ecologisch onderzoek en compensatieplan ter inzage gelegd en de situatie na de kap werd te rooskleurig voorgesteld.

Zo is er aan de bewoners niet verteld, dat de kap al in het najaar van 2018 plaatsvindt (terwijl de Verlegde Weg over Anna's Hoeve pas in 2021 voorzien is), omdat de nieuwe weg eerst gebruikt gaat worden als bouwweg. De bewoners krijgen een jaar lang vrachtauto's met zand en materialen door hun wijk voor de aanleg van het ecoduct. Ook is er in de brief aan de bewoners niet verteld, dat er langs deze weg een 2,2 meter hoog hek komt, om de dieren te weren en een 1 meter hoog scherm om het licht van de auto's te dempen. Dit is begin 2017 door de gemeenteraad besloten in de "Inrichtingsvisie Anna's Hoeve". Straks kunnen bewoners alleen nog via klaphekken Anna's Hoeve binnenlopen en kan men de hond niet meer los laten.

Verder wordt in de vergunning de hoogte van de leges, die de provincie moet betalen, niet genoemd. Hiermee voldoet de gemeente niet aan de Wet Openbaarheid Bestuur. Het lijkt of er minder leges in rekening worden gebracht dan volgens de standaard legesverordening en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Ook blijkt de het bedrag dat aan de provincie wordt opgelegd als herplantverplichting te laag is vastgesteld. De bedragen in het Velbeleid 2013 - 2020 van de gemeente worden niet toegepast, maar een lagere norm.

Als belangrijk bezwaar tot slot voeren de bewoners aan dat de gemeente aan de provincie had moeten opleggen, dat er meteen een concreet plan werd opgeleverd voor extra bomen, struiken en bloemen in hun wijk, voor de waarde van het herplantbedrag. Er is in de afgelopen jaren al zoveel natuur bij Anna's Hoeve verloren gegaan, dat men graag wil dat dit groen in deze wijk gecompenseerd wordt. De gemeentelijke regels bieden de mogelijkheid tot het opleggen van zo'n plan, dus de bewoners willen ook graag dat dit gebeurt en dat het geld niet in het algemene herplantfonds gestort wordt.

Het bezwaar zal nu behandeld worden door de commissie bezwaarschriften. We houden u op de hoogte van het vervolg.

Karin Walters
Fractievoorzitter Hart voor Hilversum.

13-08-2017 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl