Raadslid Louis van Leeuwen van Hart voor Hilversum onverwachts overleden

Raadslid Louis van Leeuwen van Hart voor Hilversum onverwachts overleden

Vandaag ontvingen wij het zeer droevige bericht dat Louis van Leeuwen, raadslid van Hart voor Hilversum, onverwachts is overleden. We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familie en vrienden veel sterkte bij dit grote verlies.

Louis van Leeuwen was vanaf de oprichting van Hart voor Hilversum in 2009 betrokken bij deze nieuwe lokale partij. Als voorzitter van de wijkvereniging Bloemenbuurt.com had hij ervaren hoe moeizaam het kan gaan om als inwoner samen op te trekken met de gemeente. Het handhaven van de leefbaarheid rond de nieuwe daklozenopvang op de Neuweg en het verbeteren van het parkeerbeleid vergden veel inzet. Dit moest beter kunnen. Samen met andere betrokken buurtorganisatoren zette hij zich in om “burgerparticipatie” centraal te stellen in de nieuwe lokale partij Hart voor Hilversum.

Louis waakte als bestuurslid over de uitgangspunten van Hart voor Hilversum en hij hielp vele activiteiten organiseren. Zijn jarenlange ervaring als mediaman benutte hij daarbij vaak. Van 2010 tot en met 2017 was hij fractiemedewerker. Hij wist altijd wat er in Hilversum speelde en ging vaak op onderzoek uit door met mensen te praten en situaties te bestuderen. Precies wat een lokaal politicus behoort te doen. In de commissie Verkeer en Beheer sprak hij veelvuldig over het handhaven van de regels om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. De brandweer en de veiligheid in brede zin hadden ook zijn volle aandacht.

Zeer recent, afgelopen juni, werd Louis geïnstalleerd als raadslid van Hart voor Hilversum. Hij was daar zeer trots op en was van plan er vol voor te gaan na dit zomerreces. Net voor de start van het raadsseizoen is hij onverwachts en zeer plotseling overleden. Helaas is hem dit jaar als raadslid niet meer gegeven.

Het bestuur, de fractie en de medewerkers zijn aangeslagen en verdrietig. We zullen Louis erg missen. Louis was een zeer loyaal bestuurslid, een onderzoekend fractiemedewerker, raadslid en een zeer betrokken Hilversummer, die veel mensen en organisaties kende.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van wie hij ongelofelijk veel hield.

27-08-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu