Eindelijk voortgang in nieuwbouwplannen Lieven de Keylaan Hilversum

Eindelijk voortgang in nieuwbouwplannen Lieven de Keylaan Hilversum

Op 18 oktober j.l. heeft er een informatieavond plaatsgevonden over bovenvermeld bouwplan. Tijdens deze avond waren circa 40 omwonenden aanwezig om informatie te ontvangen over de contouren van de nieuwbouwplannen.

De avond werd geopend door het bestuur van de bewoners vereniging BIK (Buurtbelangen Invulling Keylaan) waarna er een presentatie volgde van Architectenburo Mook, Dudok Wonen en de Alliantie.

Zoals het nu naar uitziet gaan Dudok Wonen en de Alliantie 66 woningen en appartementen bouwen. De plannen werden door de omwonenden positief ontvangen. Na een moeizaam inspraaktraject van meer dan drie jaar is er eindelijk een beter contact met de gemeente en de woningbouwverenigingen over de nieuwbouwplannen.

Hart voor Hilversum steunt de omwonenden al meer dan drie jaar in hun acties om goede en actieve inspraak te krijgen in de nieuwbouwplannen. De omwonenden hebben , met onze steun, al verschillende malen ingesproken tijdens commissievergaderingen in het gemeente huis. Deze inspanningen beginnen nu resultaat op te leveren.

Aan het eind van de avond kwam o.a. de parkeerdruk op de Jacob van Campenlaan aan de orde. Op de Jacob van Campenlaan is, ondanks een recente herinrichting van de openbare ruimte, een tekort aan parkeerplaatsen. De omliggende straten, zoals de Lieven de Keylaan, worden nu als overloop parkeerplaats gebruikt met alle overlast van dien.

Hart voor Hilversum wil de parkeerproblemen op de Jacob van Campenlaan graag oppakken en roept de bewoners op zich te melden op onze website: www.hartvoorhilversum.nl zodat wij actie kunnen ondernemen.


Michiel Eerenberg

Commissielid Hart voor Hilversum

05-11-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu