Illegale woningsplitsing in Hilversum gaat gewoon door

Illegale woningsplitsing in Hilversum gaat gewoon door

Op woensdag 15 november j.l. is er in de commissie Ruimte uitgebreid gesproken over woningsplitsing. Dit onderwerp was als speciaal agendapunt aangemeld door de SP en Hart voor Hilversum.

Michiel Eerenberg van Hart voor Hilversum zei in de commissie: “Vorig jaar is er een wijziging van het bestemmingsplan aangenomen, waardoor woningsplitsing in Hilversum zo goed als onmogelijk zou worden. Wij hebben toen bij wethouder Voorink bedongen dat er na 1 jaar geëvalueerd zou worden of deze bestemmingsplanwijziging effect sorteert. Geen papieren tijger dus, het moet echt het aantal woningsplitsingen stoppen.”

Inmiddels zijn we ruim 1 jaar verder, tijd om te evalueren, in de commissie Ruimte dus. Hart voor Hilversum bracht de volgende punten naar voren:

Tijdens de commissievergadering werd er door Hart voor Hilversum een aantal concrete en recente meldingen besproken (Hoge Larenseweg / Geuzenweg / Havenstraat / Kleine Drift / Lage Naarderweg). Op deze meldingen krijgen wij geen respons van de afd. Handhaving of de wethouder.

Michiel Eerenberg: ”Hart voor Hilversum concludeerde na de commissie vergadering dat dit college de kwetsbare buurten goed in de kou laten staan. Meldingen worden niet opgevolgd en er is onvoldoende handhavingscapaciteit. “

Hart voor Hilversum laat dit onderwerp niet rusten. Woningsplitsing geeft extra druk op de buurten, biedt de mogelijkheid om Bed and Breakfast activiteiten te starten, kan tot minder cohesie in de buurten leiden en geeft extra parkeerdruk in buurten waar de parkeerdruk toch al hoog is. Michiel Eerenberg: “Wij gaan binnenkort schriftelijke vragen stellen aan de wethouder over dit onderwerp”.

Tenslotte roepen wij iedereen op om (illegale) woningsplitsing of verdachte (ver)bouw activiteiten in uw buurt te melden door een mail te sturen naar info@hartvoorhilversum.nl.

Hart voor Hilversum, uw lokale belangenbehartiger!

Michiel Eerenberg
Commissielid Ruimte
Hart voor Hilversum

03-12-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu