Hart voor Hilversum presenteert 5 puntenplan voor het stationsgebied

Hart voor Hilversum presenteert 5 puntenplan voor het stationsgebied

Terwijl de coalitie allengs meer in verwarring raakt over wat ze wil bij het stationsgebied, staat het Hart voor Hilversum juist steeds helderder voor ogen wat er gebeuren moet: we presenteren hier ons 5 puntenplan voor het Stationsgebied! Deze 5 punten hebben nog één groot voordeel: er kan meteen mee begonnen worden!

1. Maak een megagrote, gratis fietsenstalling bij het station

Het voorstel van het College is om aan de kant van het Oosterspoorplein alléén een onbewaakte, overdekte, krappe fietsenstalling te maken, die aan het zicht onttrokken is. Net als de Fietsersbond Hilversum menen we dat dit gaat leiden tot overlast. “Het wordt een ‘aggenebbis’ plek”, zei de Fietsersbond zelfs tegen de raad. Hart voor Hilversum wil een grote, goed verlichte fietsenstalling van 7000 plekken bij het station met meerdere ingangen waar je je fiets elke dag gratis kunt stallen en weer ophalen. Net zoals dit bij veel andere stations gebeurt. Kijk maar op www.jefietswilnooitmeeranders.nl. Hart voor Hilversum wil dat dat deze fietsenstalling aan beide kanten van het spoor een ingang heeft, zodat ook fietsers uit Noord en Oost eindelijk hun fiets makkelijk en prettig kunnen stallen!

2. Zorg voor speelse bewegwijzering van het station naar het Centrum

Als je uit het station komt, is het voor bezoekers die hier niet bekend zijn, onduidelijk in welke richting ze moeten lopen naar het centrum, waar de winkels zijn. Het College wil daartoe de nieuwe gebouwen zo neerzetten, dat je ‘vanzelf’ naar het Centrum wordt geleid. Leuk bedacht, maar dat is een ingewikkelde oplossing en duurt wel erg lang. Het kan eenvoudiger en speelser: breng led-lampjes aan op de grond en leid de bezoekers met vrolijke kleuren naar ons winkelhart!

3. Doseer de auto’s voor het station langs

Op dit moment rijden er altijd lange rijen auto’s voor het station en voor de markt langs. Het is moeilijk om er tussendoor over te steken. Daarom duiken voetgangers en fietsers voor het station en bij de markt vaak voor de rijdende auto’s. Dat is niet alleen gevaarlijk, het belemmert ook de doorstroming. Ons voorstel is om voor het station het autoverkeer in porties van telkens acht auto´s te doseren. Na elke acht auto´s springt het stoplicht telkens even op rood, zodat er gaten vallen voor voetgangers en fietsers die willen oversteken. Omdat de wachttijd altijd kort is, wisselen de verkeersstromen elkaar snel af en blijft de doorstroming goed.

De oversteekplaats voor het station willen we ruimer opgezet zien. Vanuit de fietstunnel heb je voorrang om rechtdoor te gaan en stel je je vlak bij de kruisende auto’s op, zodat, als het verkeerslicht groen is, voetgangers en fietsers snel kunnen oversteken. Dat houdt de doorstroming voor zowel auto’s fietsers als voetgangers goed.

4. Richt het Oosterspoorplein opnieuw in, met groen en bankjes

Het Oosterspoorplein is kaal en sfeerloos, waardoor er weinig gebruik van wordt gemaakt en dat is zonde van deze ruimte. Hart voor Hilversum wil graag dat het plein opnieuw wordt ingericht. Met meer groen en bankjes, zodat het voor buurtbewoners en passanten een prettige plek wordt om te verblijven.

5. Verbreed de overgang bij de Kleine Spoorbomen en richt deze veiliger in

Hart voor Hilversum wil dat de spoorwegovergang bij ‘de Kleine Spoorbomen’ in beide richtingen open blijft voor alle verkeer. We willen namelijk voorkomen dat mensen in Hilversum-Noord en Oost afgesloten raken van het centrum of een flink stuk moeten omrijden. En omdat wij de Stationsstraat ‘open’ houden, (zie punt 3 hierboven), hoeft het autoverkeer ook niet om de markt heen te worden geleid. De Koninginneweg kan eenrichtingsverkeer blijven, want er gaat geen extra verkeer door de straat in de richting van de Kleine Spoorbomen. Dus kunnen de Kleine Spoorbomen ook gewoon open blijven voor auto’s, fietsers en voetgangers, naar en uit beide richtingen. Maar ook zonder extra autoverkeer is het bij de Kleine Spoorbomen vaak erg druk en onoverzichtelijk. Daarom zouden we graag zien dat er met ProRail gekeken wordt of het mogelijk is deze spoorwegovergang te verbreden en veiliger in te richten.

 

Hart voor Hilversum is van mening dat met deze 5 punten veel van de bestaande zorgen kunnen worden opgelost: het tekort aan fietsparkeerplaatsen, de onduidelijke route naar het centrum, een binnenring die elke woensdag en zaterdag helemaal vast staat, een troosteloos uitziend Oosterspoorplein en de onveilige situatie bij de spoorwegovergang van de Kleine Spoorbomen.

Onze 5 oplossingen hebben daarnaast nog een groot voordeel: er kan meteen mee worden begonnen! Waar het D66/VVD/CDA-plan pas kan worden uitgevoerd na de aanleg van de HOV-tunnel, dus op zijn vroegst in 2022(!), kan met het 5-puntenplan van Hart voor Hilversum direct een begin worden gemaakt.

Bij de volgende raadsvergadering zal Hart voor Hilversum voorstellen inbrengen voor deze 5 punten. We zullen u op de hoogte houden van het vervolg!

Fractie Hart voor Hilversum.

04-12-2017 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl