REACTIE VAN HART VOOR HILVERSUM OP DE BERICHTGEVING IN DE GOOI- EN EEMBODE VAN GISTEREN

REACTIE VAN HART VOOR HILVERSUM OP DE BERICHTGEVING IN DE GOOI- EN EEMBODE VAN GISTEREN

Hart voor Hilversum heeft kennisgenomen van de beschuldigingen, geuit door VVD-kandidaat-raadslid Arno Scheepers in de Gooi- en Eembode, als zou Hart voor Hilversum achter de facebookpagina ‘Ons Hilversum’ zitten en via deze pagina ‘fake news’ verspreiden over de plannen voor een fusie van Hilversum met zes andere gemeenten tot een mega-gemeente ‘Gooistad’. Hij noemt het een manier van campagne voeren 'waarvoor zelfs President Trump zich zou schamen'. Hart voor Hilversum vindt deze beschuldigingen ver onder de gordel omdat de beschuldigingen feitelijk onjuist en daarmee zelf ‘fake news’ zijn.

De facebookgroep ‘Ons Hilversum’ is een initiatief van Karin Stuivenberg en een aantal andere betrokken Hilversumse burgers, die zich bij Hart voor Hilversum hebben aangesloten als lijstduwer. Hierover is door hen en Hart voor Hilversum nooit geheimzinnig over gedaan. Zij willen Hart voor Hilversum steunen, onder andere omdat HvH een verklaard tegenstander is van een gedwongen fusie tot één ‘Gooistad’, na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de 5e stad van Nederland.

Hart voor Hilversum heeft geen enkele rol gehad bij het opzetten van deze groep. Ook is HvH niet betrokken bij de informatie die de beheerders van deze groep delen met hun volgers. Wij zien dan ook geen enkele reden waarom Hart voor Hilversum zich van deze Facebookgroep of van de beheerders van deze groep zou moeten distantiëren, zoals de heer Scheepers in de krant van ons verlangt.

Hart voor Hilversum zou graag op de inhoud met de VVD en andere raadsfracties in discussie willen gaan over een zo belangrijk onderwerp als de voorgenomen fusie van Hilversum met zes andere gemeenten (Weesp, Gooise Meren, Wijdemeren, Blaricum, Laren en Huizen) tot een ‘monstergemeente’ met een kwart miljoen inwoners. Maar in tegenstelling tot Hart voor Hilversum hebben de coalitiepartijen VVD, D66 nog altijd hun verkiezingsprogramma niet gepubliceerd. In de verkiezingsprogramma's van CDA en GroenLinks wordt met geen woord gerept over de aanstaande fusie. In nieuwjaarstoespraken wordt het onderwerp angstvallig gemeden. Ook op hun websites zwijgen de partijen in alle talen over de fusieplannen en hun standpunten hierin. Alleen D66 schreef in oktober 2016(!) op haar website: D66 Hilversum wil 'in een keer de sprong maken naar één gemeente voor de hele regio.’ Daarna bleef het stil.

Wij kunnen slechts gissen naar de redenen van deze partijen om de Hilversumse bevolking hierover niet te informeren…

Bestuur en fractie van Hart voor Hilversum vinden het zeer kwalijk en teleurstellend dat de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA, net als PvdA en Groen Links (die al openlijk hebben gesolliciteerd naar een wethoudersstoel in het volgende college), in plaats van voor een inhoudelijke discussie op argumenten, hebben gekozen voor het uiten van valse beschuldigingen en beledigingen via de sociale en lokale media aan het adres van Hart voor Hilversum. Zij bewijzen de Hilversummers die straks hun keuze moeten bepalen voor de komende jaren een slechte dienst door het onderwerp van gemeentelijke fusie voor hen te verzwijgen. Ook beschadigen zij het vertrouwen in de politiek door Hart voor Hilversum te beschuldigen van het verspreiden van fake news.

Zoals we inmiddels allemaal weten, zijn degenen die het hardst ‘fake news!’ roepen (zoals president Trump c.s.), meestal ook degenen die zich hier zelf bij uitstek schuldig aan maken. krant in brievenbus

 

02-01-2018 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu