1800 woningen in postcodegebied 1221?

Woensdagavond 26 oktober ging een agendapunt in de gemeenteraadsvergadering over de plannen die er zijn voor postcodegebied 1221. Dat is de oude wijk Oost over het spoor.

Grote veranderingen Over het Spoor

Er wacht de buurten in het gebied grote veranderingen. Het is een heel proces om tot die veranderingen te komen, daar wordt al een aantal jaren met inwoners, organisaties en ontwikkelaars aan gewerkt door de gemeente. Er is een toekomstvisie op de wijk, dat is de gebiedsagenda, er zijn ruimtelijke kaders opgesteld, in het beeldkwaliteitsplan, en woensdagavond 26 oktober sprak de raad over juridische regels: het Chw Bestemmingsplan 1221. In postcodegebied 1221 zijn nu 7 ontwikkellocaties. Vaak staan hier versteende, oude gebouwen die vroeger dienstdeden als fabriek of andere industrie. Per plek is er een gebiedspaspoort, dat zijn eigenlijk de spelregels die gelden voor die specifieke plek. Als je alle nieuw te bouwen woningen op telt komen er de komende jaren in de wijk 1400 woningen bij. Het bouwen of verbouwen op plekken waar nu een oud gebouw staat noemen we transformatie.

Betrokken bewoners

Kenmerkend voor de buurten in postcodegebied 1221 zijn nu de kleinschaligheid, de functionele menging van bedrijvigheid en wonen, de smalle straten en weinig groen, en heel belangrijk, de zeer betrokken bewoners. Bouwhoogte, bouwdichtheid, ruimte voor groen en het verkeer blijven belangrijke onderwerpen.

Veel insprekers hebben tot en met de laatste commissievergadering een bijdrage geleverd. Er blijft een zorg over de verstening van de wijk en de zeer beperkte aanwezigheid van groen. De groene lopers zijn groene pleinen geworden.

Investeren in de wijk belangrijk

De komende jaren wordt postcodegebied 1221 verder ontwikkeld met als doel om het woon, - werk, - en leefklimaat te versterken. Hart voor Hilversum vindt de investering in deze wijk belangrijk, het is een fijne wijk, kenmerkend voor Hilversum en met fijne betrokken inwoners.

Bestemmingsplannen gelden officieel 10 jaar. Het Chw-bestemmingsplan kent een planhorizon van twintig jaar in plaats van 10 jaar. Juist deze verruimde planhorizon zette Hart voor Hilversum aan het denken. 7 gebiedspaspoorten zijn vastgesteld, daarvan vinden wij dat ze uitgevoerd moeten worden. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen, Hart voor Hilversum vindt bouwen daarom belangrijk. De komende jaren zullen gemeente, ontwikkelaars en bewoners daar hun handen aan vol hebben.

De realisatie van deze plannen heeft impact op de wijk en haar inwoners. Mensen hebben tijd nodig om te wennen aan nieuwe situaties. Er komen meer inwoners bij, die hun eigen reuring brengen in de openbare ruimte en in het verkeer. De gesignaleerde dilemma’s rondom verdichting, verkeer, groen en drukte zijn niet zomaar de wijk uit.

400 woningen extra

In het Chw Bestemmingsplan 1221 wordt niet alleen gesproken over die 1400 woningen op 7 ontwikkellokaties, maar ook over nog 400 extra woningen in dit postcodegebied. Waar komen die huizen? En moeten die echt in deze wijk gebouwd worden? Is twintig jaar vooruit kijken niet een beetje erg ver? Beslissen wij nu over iets dat er in de toekomst misschien heel anders voor staat?

Wij willen daarom graag wat voorzichtigheid bij het ontwikkelen van de plannen voor de 400 woningen die bovenop de 1400 worden genoemd in het voorstel. Want wat zijn de effecten op de wijk? Het lijkt ons verstandiger die effecten eerst goed te monitoren en daarna pas nieuwe gebiedspaspoorten te ontwikkelen. Bovendien staat in het voorstel dat het een maximaal aantal van 1800 woningen betreft en dat dit niet volledig hoeft te worden benut. Als de raad de gebiedspaspoorten niet goedkeurt komt er, na die 1400 woningen, geen huis bij.

Hart voor Hilversum heeft daarom een motie ingediend waarin we aangeven dat we behoedzaam willen opereren. Dat geeft de bewoners van de toekomst de ruimte om te participeren in de gebiedspaspoorten die later pas worden opgesteld. En de raad die dan onze inwoners vertegenwoordigt kan zich uitspreken over deze nieuwe gebiedspaspoorten. Eerst maar eens aan de slag met die 1400 woningen en kijken wat het effect daarvan is op de wijk.

Wat staat er in die motie?

In onze motie vragen wij het college niet voor het jaar 2028 te beginnen aan nieuwe gebiedspaspoorten. We willen dat tot die tijd goed gevolgd wordt wat de effecten van de 7 bouwprojecten zijn op de wijk en haar inwoners.

Ook vragen wij vol in te zetten op transformatie en dit aan te tonen in de gebiedspaspoorten, om zoveel mogelijk groen te behouden of te kunnen ontwikkelen.

 

Onze motie heeft nummer 22- 69 en heet ‘’Groeien in 2 stappen vanaf 1400”. Wil je de motie lezen, klik dan hier. De raad nam woensdagavond 26 oktober onze motie met een ruime meerderheid aan.

(door Carolien Jansson)

28-10-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl