energietoeslag

Hoge energierekening?

Kijk of je in aanmerking komt voor de energietoeslag van 1300 euro!

Door Malika Boukhriss en Regie Redmeijer

Voorafgaande aan de bespreking van de Voorjaarsnota 2022 werd Malika Boukhriss benadert door een inwoner over de energietoeslag. Deze vertelde zeer terecht dat mensen met een inkomen net boven de inkomensgrens - nu 1455 euro- niets krijgen als die grens keihard wordt aangehouden en voor hen de financiële problemen groot zijn onder andere door de hoge energierekening. Dan zou iemand die 1454 euro per maand heeft 800 euro toeslag krijgen en iemand die 1456 euro of meer heeft niets. Malika heeft ervoor gezorgd dat het op de agenda van de fractie van hart voor Hilversum kwam en zo bespraken we het tijdens fractieoverleg. 

Tijdens de gezamenlijke commissies van 29 juni heeft Regie Redmeijer vragen gesteld en ook aangegeven dat Hart voor Hilversum een Amendement zou gaan indienen tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2022. Uit de financiële brief die we de meicirculaire noemen bleek dat er vanuit de overheid meer budget is vrijgegeven voor de energietoeslag aan gemeenten. Samen met ambtenaren en de betreffende wethouder zijn we gaan rekenen om hoeveel inwoners het gaat en of we dan meer inwoners konden helpen. Intussen namen we de collega’s van de andere partijen mee in onze opvattingen en berekeningen.

We maakten het Amendement 22-48 en dienden dat met vele collega’s samen in.

Hart voor Hilversum heeft op die manier direct actie ondernomen en met een geweldig resultaat want het Amendement 22-48 is unaniem aangenomen met dank aan alle raadscollega’s en partijen.

De gemeente heeft nu de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag verhoogt van 120% naar 130% van het minimumloon. Zo kunnen meer inwoners gebruik maken van de regeling. Daarnaast is het bedrag verhoogt van € 800 naar € 1300. Heb je de € 800 euro al ontvangen, dan wordt de resterende 500 gewoon alsnog aan je overgemaakt.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag van 1300 euro? Kijk dan op www.hilversum.nl/energietoeslag.

03-08-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl