Gemeenteraadsverkiezingen zijn een referendum over de toekomst van Hilversum

Gemeenteraadsverkiezingen zijn een referendum over de toekomst van Hilversum

Na de “klimaat-ontkenner” kennen we nu ook de “Gooistad-ontkenner”. De VVD schrijft in een recente reactie “Hoewel er al geruime tijd in alle openbaarheid gesproken wordt over fusies tussen gemeenten in het Gooi, is een fusie naar één gemeente niet aan de orde.” Men trekt een rookgordijn op om te zorgen dat u hier niet over na denkt.
Echter, de fusie naar Gooistad is wel degelijk aan de orde! De gemeenteraadsverkiezingen zijn het enige en laatste moment waarop u zich hier over kunt uitspreken.

Het staat zwart op wit. In de brief van de Provincie van 7 november staat: “vast te houden aan de ontwikkeling van één gemeente Gooi en vechtstreek" en “de voortgang van dit proces te faciliteren én te bewaken”.

Oorspronkelijk zou de Provincie op 7 november met een herindelingsontwerp komen naar 3 gemeenten, waarbij Hilversum alleen met Wijdemeren fuseert. Dat heeft men uitgesteld kort nadat de raad van Wijdemeren het besluit aannam, dat “als er dan zo nodig gefuseerd moet worden, dan maar in één keer naar Gooistad”. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Dit heeft de wens om in één keer naar Gooistad te gaan aangewakkerd.
Dit staat er nu letterlijk in de laatste brief van de provincie van 8 november: “.... In de tussenbalans.... was de conclusie dat er onvoldoende draagvlak bestond om de stap naar één gemeente te maken. In de negen maanden sinds de start van de arhi procedure is de steun voor dit perspectief aantoonbaar gegroeid in de raden. Dat is een positieve ontwikkeling. Wij willen gemeenten die vanuit dit perspectief willen fuseren ondersteunen. Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid om de voortgang in het proces om één gemeente te vormen te faciliteren en te bewaken.”

Ook in Hilversum leefde één Gooistad weer even op. Burgemeester Broertjes liet in een tv-interview weten dat hij het liefst in één keer naar Gooistad gaat.
De D66 fracties van Hilversum, Gooise Meren, Blaricum en Laren hadden al eerder op hun website laten weten, dat ze “het liefst in een keer de sprong maken naar één gemeente voor de hele regio” en dat “ze het idee afwijzen dat je door een reeks van fusies het bestuur van de Gooi en Vecht moet vernieuwen.”

De VVD Hilversum geeft weinig ruchtbaarheid aan hun standpunt over de fusie. In de afgelopen 4 jaar hebben zij hier geen enkel artikel over gepubliceerd op hun website. De VVD heeft hun nieuwe verkiezingsprogramma nog niet uitgebracht, dus ook daarin kan de geïnteresseerde burger niets lezen. De VVD wil liever niet dat u daarover geïnformeerd wordt of daarover nadenkt, lijkt het wel.

Waar staat de VVD dan? In de paar commissievergaderingen die over dit onderwerp gingen heeft de VVD aangegeven het liefst naar 1 gemeente in het Gooi te gaan. Dat u het maar weet.

En nu, zo kort rond de verkiezingen, wordt het helemaal stil rond dit thema. Burgemeester Broertjes nam bijna elke Nieuwjaarsspeech de kans te baat om te wijzen op zijn wens voor één gemeente in het Gooi. Behalve deze keer. In de Nieuwjaarspeech van de lijsttrekker van D66, wethouder Wimar Jaeger van Regiozaken, kwam de wens van D66 Hilversum om liefst in één keer naar Gooistad te gaan niet voor. Ook D66 heeft zijn verkiezingsprogramma nog niet gepubliceerd.
Ook hier lijkt men lijkt te denken: “Geen slapende honden wakker maken.”

Inwoners van Hilversum, pas op uw tellen. Rond 1 september 2018 komt de provincie met haar herindelingsontwerp. Het is onbekend wat daarin zal staan (Daarom heeft het college van Laren een WOB-verzoek bij de provincie ingediend.) In het stuk staat in ieder geval in dat Wijdemeren moet fuseren met Hilversum. Maar als de partijen die vóór Gooistad zijn groot zijn na de verkiezingen kan er een nieuwe regionale meerderheid ontstaan voor de sprong in één keer naar Gooistad. Dan zal er in september een herindelingsontwerp liggen, welke binnen slechts enkele jaren zal leiden tot Gooistad, want, zo schrijft de provincie: uitgangspunt is “vasthouden aan de ontwikkeling naar één Gooistad”, en dat zal men bewaken ook!

Als partijen termen als ‘niet aan de orde’ en ‘angst zaaien’ gebruiken, doet u er goed aan om u af te vragen waarom men dat doet. In dit geval is het een rookgordijn, zodat u niet ziet wat er zich feitelijk allemaal afspeelt op het raadhuis rond de fusie.

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zijn een referendum die gaat over de kernvraag: Wat ziet u als de toekomst van Hilversum? Als u niet wilt dat Hilversum opgaat in een mega-gemeente van een kwart miljoen inwoners van Muiden tot Laren en van Huizen tot en met Wijdemeren, en als u nog iets te zeggen wilt hebben in uw eigen gemeente, stem dan op Hart voor Hilversum.

Karin Walters
Fractievoorzitter en lijsttrekker van Hart voor Hilversum.

25-01-2018 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu