Maak budgetten verkiezingscampagnes transparant!

Maak budgetten verkiezingscampagnes transparant!

Landelijke partijen krijgen subsidie van het Rijk. Deze benutten ze ook om hun afdelingen in de gemeenten te steunen of te promoten. Zelfstandige lokale partijen, zoals Hart voor Hilversum, krijgen geen subsidie van het Rijk. In de Tweede Kamer spreekt men nu over een wet om ook subsidie aan lokale partijen te geven en om uitgaven transparant te maken, maar zover is het bij deze verkiezingscampagne nog niet. De huidige ongelijkheid heeft effect op de verkiezingscampagnes. En het grote verschil in budget is niet transparant. Hart voor Hilversum licht als eerste haar campagnebudget toe. Wie volgt?

Van onschatbare waarde

Lokale partijen zijn van onschatbare waarde voor de plaatselijke politiek. Ze weten ook nieuwe stemmers aan zich te binden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kregen lokale partijen 29 procent van het totaal aantal stemmen. De VVD, de grootste landelijke partij, haalde slechts 13,5 procent. De verwachting is dat het aantal stemmers op een lokale partij ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen zal groeien. Ook Hart voor Hilversum verwacht weer de grootste te worden in Hilversum.

Volgens de evaluatiecommissie Wet financiering politieke partijen moet de financiering van politieke partijen veranderen en transparanter worden. Volgens een nieuw wetsvoorstel zouden lokale partijen ook in aanmerking moeten komen voor overheidssubsidie voor professionalisering, training en opkomstbevordering. Lokale partijen zijn immers bewezen belangrijk voor het functioneren van de democratie. Dit wordt ook onderschreven door de VNG, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de Unie van Waterschappen. Het wetsvoorstel stelt ook dat afdelingen van landelijke partijen en lokale partijen elk jaar een financieel jaarverslag openbaar moeten maken in hun gemeente. Hart voor Hilversum doet dit al jaren. Zie onze website.

Zelf gespaard campagnebudget

In ons jaarverslag kan men zien dat ons campagnebudget bepaald wordt door de contributies van leden (zo’n € 300 euro per jaar in totaal) en door de maandelijkse bijdrage van onze eigen raadsleden en wethouder: samen goed voor €8.500 per jaar. We sparen elk jaar voor de campagne. Ons budget voor de huidige verkiezingscampagne is €15.000,-. Dit geld wordt besteed aan flyers, posters, jassen, spandoeken en ander promotiemateriaal. De grootste uitgave gaat naar de posters die u de komende tijd langs de weg en in de stadsbussen zult zien. En dan is het op.

Bedenk dat alles wat u ziet van Hart voor Hilversum, betaald is door de mensen van Hart voor Hilversum. 

Geen dure advertenties

Wij hebben dus geen zendtijd voor politieke partijen op tv met gelikte spotjes. We zitten niet in de talkshows op tv. Onze posters hangen niet in alle bushokjes en op de stations. We hebben geen paginabrede interviews in kranten. We maken geen reclame vlak voor het acht uurjournaal. En we zetten geen advertenties op de voorpagina van een krant.

Nog geen actie in de Tweede Kamer

Gisteren is er lang gesproken in de Tweede Kamer over financiering van landelijke en lokale partijen. Eind van het liedje is dat de minister geen toezegging wil doen voor lokale partijen en dat de coalitie-partijen de kaarten tegen de borst houden of ze na het reces zullen instemmen met een amendement. Het gelijke speelveld voor landelijke en lokale partijen is er voorlopig nog niet.

Creatief en enthousiast

Wij gaan door: we zijn trots op wat we met creativiteit en veel inzet van onze leden, kandidaat raadsleden, bestuur en wethouder bereiken: u ziet ons met veel enthousiasme op straat, op posters en in de social media. Alle huishoudens in Hilversum ontvangen een flyer van ons in hun brievenbus.

Steun de hardwerkende lokale partijen, stem lokaal!

23-02-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl