Sneller bij het Mediapark met Park+Bike en shuttle

Sneller bij het Mediapark met Park+Bike en shuttle

In 2017 lanceerde Hart voor Hilversum het idee voor een Park+Bike op het Mediapark. In april 2021 is onze motie om Park+Bike op te nemen in de Mobiliteitsvisie en verder uit te werken met grote meerderheid aangenomen. Voor de verkiezingen in maart komen we met een aanvulling: een zelfrijdende elektrische panorama-shuttle! Hart voor Hilversum wil dat dat de Park+Bike nu gerealiseerd wordt, zodat er iets concreets gedaan wordt aan de overlast van de files naar het Mediapark.

Elke werkdag staan er ’s ochtends lange files vanaf Laren en vanaf Bussum naar het Mediapark en ’s avonds weer, maar dan in omgekeerde richting. Deze dagelijkse verkeersopstoppingen zorgen voor veel vertraging en ergernis bij automobilisten en voor overlast bij omwonenden, om over milieu- en gezondheidsschade (fijnstof) nog maar te zwijgen. 

Zodra Park+Bike is gerealiseerd, kunnen werknemers en bezoekers van het Mediapark bij P+R Crailo de snelweg (A1) verlaten en daar direct hun auto parkeren. Vervolgens rijdt men met de eigen (vouw)fiets of een -al dan niet elektrische- deelfiets via een prachtige fietsroute in een rechte lijn over de heide naar het Mediapark. Na een minuut of tien ontspannen fietsen, komt men opgefrist en op tijd(!) op het werk aan. Tegelijkertijd leidt het verminderen van de dagelijkse files voor bewoners van de Johannes Geradtsweg, de Erfgooiersstraat en de Ceintuurbaan tot een aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid en de luchtkwaliteit.

We hebben een filmpje gemaakt: we leggen op locatie uit wat de Park+Bike in houdt. Zo krijgt iedereen er meer beeld bij. https://www.youtube.com/watch?v=ilEnGOs1cfY

Nieuw is dat we graag een zelfrijdende, elektrische panorama-shuttle aan dit idee toevoegen. Wat is er mooier, dan je auto direct naast de snelweg parkeren en instappen in een kleine shuttle met grote ramen, die je na een ritje van 5 á 10 minuten over de prachtige hei op het Mediapark afzet? Toekomstmuziek? Nou, in Rotterdam rijdt zo'n shuttle al jaren tussen een station en een bedrijventerrein. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft dit mede mogelijk gemaakt. zie https://www.youtube.com/watch?v=tK-djpBoybk

Welke stappen zijn er in de afgelopen jaren gezet om een Park+Bike naar het Mediapark te realiseren:

Het fietspad over het Gebed zonder Eind, tussen het Mediapark en Crailo, is reeds opgenomen in het Snelfietspadennetwerk dat het college heeft vastgesteld.
Er is in de regio een plan gemaakt om van P+R Crailo een stevige OV-hub te maken, met een fietstunnel onder de snelweg door. Dit plan wordt opnieuw ingediend voor provinciale subsidie.
Recent, op 8 februari, heeft het college ingestemd met de Ontwikkelagenda Gooicorridor. Daarin staat actiepunt "A9: Park+Bike locaties benoemen en realiseren". In deze Ontwikkelagenda wordt ook de optie van zelfrijdende shuttles genoemd.

Er is in de afgelopen jaren dus veel gesnuffeld, verkend en uitgewerkt rond snelfietspaden en een P+R locatie bij Crailo. Hart voor Hilversum wil dat er in de komende tijd een concreet plan opgesteld en uitgevoerd wordt. Zo kunnen meer werknemers en bezoekers snel en prettig op het Mediapark komen en worden de files verminderd. Park+Bike is daarom 1 van de 15 speerpunten van Hart voor Hilversum!

19-02-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl