Hart voor Hilversum maakt zich sterk voor sociale woningbouw op het Phillipsterrein

Hart voor Hilversum maakt zich sterk voor sociale woningbouw op het Phillipsterrein

Al lange tijd wordt er gewerkt aan de nieuwbouwplannen voor woningbouw op het Phillipsterrein bij de brandweer kazerne.

Dit omvangrijke dossier is inmiddels meer dan 10 jaar oud en via allerlei tussen stations is het terrein eigendom geworden van de ondernemersfamilie Lisman. Lisman is momenteel bezig een plan te ontwikkelen voor nieuwbouwwoningen in het dure- middendure- en sociale huursegment. In het totaal gaat het om ruim 300 woningen.

Inmiddels zijn de concepttekeningen klaar, deze worden op woensdagavond 7 februari a.s. om 20.00 uur in de commissie Ruimte besproken. Hart voor Hilversum heeft burgerparticipatie hoog in haar vaandel staan en staat de buurt bij in haar activiteiten om tot een goed bouwplan te komen. Tevens maakt Hart voor Hilversum zich sterk om het aandeel sociale huurwoningen in dit bouwplan te verhogen van 20% naar ruim 30%. In Hilversum worden er te weinig sociale huurwoningen gebouwd om de huidige wachtlijst (soms wel 10 jaar) terug te brengen.

Omwonenden hebben de gelegenheid om op woensdagavond 7 februari a.s. om 20.00 uur de behandeling van de concept bouwplannen bij te wonen in de commissie Ruimte. U kunt, als u dit wilt, ook inspreken tijdens de commissie behandeling. Wilt u de commissievergadering bijwonen of inspreken neem dan contact op met Hart voor Hilversum (info@hartvoorhilversum.nl) of de Griffier in het gemeentehuis (griffie@hilversum.nl)

Mocht u meer willen weten over hoe Hart voor Hilversum denkt over actieve burgerparticipatie en de bouw van meer sociale huurwoningen dan verwijzen wij naar ons verkiezingsprogramma op onze website.

Henk Blok
Michiel Eerenberg
Fractieleden Hart voor Hilversum

Hart voor Hilversum, uw lokale belangenbehartiger !

27-01-2018 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu