Hoe denkt HvH over handhaving en extra inzet voor jongeren?

Hoe denkt HvH over handhaving en extra inzet voor jongeren?

Op 14, 15 en 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij legden onze wethouder en lijsttrekker, Karin Walters, een aantal vragen voor over handhaving en over extra inzet voor jongeren.

Mensen ergeren zich aan hardrijdende auto's, aan het bijplaatsen van vuil naast containers en aan doelloos geparkeerde auto’s op afgelegen plekken, waar misschien vanuit gedeald wordt. Wat is daaraan te doen?

 

Walters: "Ten eerste zijn er voldoende handhavers en wijkagenten nodig in de wijk. De oren en de ogen, die weten wat er speelt en mensen aanspreken op verkeerd gedrag. En een boete uitdelen als het nodig is. Ook willen we meer camera's plaatsen, op punten waar op dit moment vaak gehandhaafd moet worden. De beelden mogen maar kort bewaard worden en alleen door politie en bevoegde personen bekeken worden, zodat onze privacy maar een klein beetje geraakt wordt. Zo kunnen er wel meer overtredingen aangepakt worden!"

 

Als er meer handhavers komen, betekent dat dan dat Hart voor Hilversum kiest voor een harde lijn?

"Nou, zoals gezegd pakken we mensen met slecht gedrag stevig aan. Maar als je het hebt over de regels in het Sociaal Domein kijken we naar de situatie. Dat hebben we met zijn allen wel geleerd van het Toeslagenschandaal. Dus doelbewuste bijstandsfraude pakken we aan, maar als er iets verkeerd is gegaan door een vergissing of een misverstand, corrigeren we dat en kijken we naar de menselijke maat.

En we kiezen een passende aanpak bij inwoners. Langdurig werklozen, die weinig kans hebben op een baan, blijven wel solliciteren, maar we zetten ook extra in op opleiding en werkstages richting een nieuwe baan."

 

U wilt dus een intensieve ondersteuning voor langdurig werklozen. Gaat u ook jonge mensen extra helpen, zoals met het vinden van een onderwijsstage?

"Voor studenten is een goede stage van belang om hun vak te leren. We zorgen voor goede contacten tussen het MBO College en bedrijven in Hilversum, de bedrijvenvereniging en het Stadsfonds. We hoeven als gemeente niet elke student te ondersteunen. Maar juist studenten met een beperking of een taalachterstand, ondersteunen we extra vanuit het Leerwerkloket. En als we merken dat een bedrijf niet elke jongere gelijke kansen geeft, zullen we dit bedrijf aanspreken. Zodat elke student zijn/haar vak kan leren."

 

Wat gaat u nog meer doen voor jongeren?

"Jongeren hebben vooral behoefte aan betaalbare woningen. Daarom willen wij dat 40% van de nieuwe woningen sociale huur wordt en 40% middenduur. Ook willen we dat er meer 1- en 2-persoonswoningen gebouwd worden, voor jongeren en alleenstaanden, dan gezinswoningen. Het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens groeit namelijk harder."

23-01-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl