Hoe denkt Hart voor Hilversum over Verkeer?

Hoe denkt Hart voor Hilversum over Verkeer?

foto: google streetview

Op 14, 15 en 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij legden onze wethouder en lijsttrekker, Karin Walters, een aantal vragen voor om er achter te komen hoe Hart voor Hilversum over het thema Verkeer aan kijkt.

 

Het is druk op de wegen in Hilversum. Er worden ook nog woningen bijgebouwd. Hoe kijkt Hart voor Hilversum aan tegen het toenemende verkeer?

 

Karin Walters: "We willen stap voor stap alternatieven bieden voor de auto. We willen dat Hilversum fietsvriendelijker wordt. Meer snelfietspaden en overdekte fietsenstallingen, zodat het aantrekkelijker wordt om de fiets te pakken. Bewoners van nieuwbouwwoningen moeten hun fiets binnen kunnen zetten. Er komen grote, gratis fietsenstallingen aan weerszijden van het station. Ook bij de stations Mediapark en Sportpark willen we de fietsenstallingen verbeteren."

Om het autoverkeer naar het Mediapark voor een deel te verminderen, willen we een Park+Bike/OV-hub naast de snelweg(A1) realiseren. Dus laat niet meer alle auto's doorrijden naar het Mediapark; dat scheelt verkeer. Werknemers van het Mediapark parkeren hun auto vlak naast de snelweg en rijden met een elektrische (deel) fiets over een snelfietspad over de hei naar het Mediapark. Voor bezoekers rijdt er ook een zelfrijdende, elektrische OV-panoramashuttle over de hei naar het Mediapark. Dat is toch heerlijk, voor en na je werk even fietsen over de hei, of vanuit de shuttle de hei bewonderen?

 

Dat klinkt best idyllisch, maar wordt het dan echt rustiger op de wegen?

 

Er is niet 1 oplossing, die alles oplost. Je hebt een samenspel van maatregelen nodig. Zo willen we dat de auto aan de rand van de stad geparkeerd wordt. Bij het Arenapark willen we een grote ondergrondse parkeergarage. Vanaf daar fiets je zo het centrum in.

Ook werkgevers hebben een rol bij "minder vaak de auto": meer inzetten op fiets, OV en thuiswerken.

Alles bij elkaar zal ervoor zorgen, dat het autoverkeer behapbaar blijft in Hilversum.

 


Zijn er niet grotere ingrepen nodig, zoals een nieuwe rondweg?

 

Karin: "Wij zien niet dat een nieuwe rondweg veel helpt. Want we weten met zijn allen dat een nieuwe weg ook weer meer verkeer aantrekt. En als er meer verkeer komt, lopen de auto's in het centrum vast.

We zien dus niks in een nieuwe weg in de natuur/de buitenrand van Hilversum Noord.

We willen ook geen weg over de hei voor auto's.

Nieuwe wegen zijn ook erg duur en we steken ons geld liever in andere zaken.

Slimme ingrepen kunnen de doorstroming verbeteren, dus daar blijven we voor open staan."

 

Zijn er nog meer manieren om het autoverkeer te beperken?

 

"Je moet ook nadenken over hoeveel groei je in Hilversum wilt. Want extra woningen en extra bedrijven geven ook extra verkeer. Daarom wil Hart voor Hilversum een gematigde, realistische groei van Hilversum van max. 250 tot 300 woningen per jaar. Dit is de groei, die we in de afgelopen jaren gerealiseerd hebben en die willen we voortzetten. Nieuwe bedrijven zijn zeer welkom in Hilversum, maar ook daarbij zoeken we een passende schaal. Op het Mediapark en Arenapark kan zeker uitgebreid worden. Het mag best wat stadser en hipper, maar het moet hier niet op de Zuid-As gaan lijken."

 


En betaald parkeren, zullen we dat nu maar meteen binnen de ring invoeren?

 

Wij hebben dat altijd gezegd dat inwoners zelf mogen bepalen, via enquêtes, of ze betaald parkeren willen invoeren in hun straat of wijk. Er komt wel steeds meer betaald parkeren, omdat er een waterbed-effect is. Het kan er dus wel toe leiden dat er meer betaald parkeren komt binnen de ring.

 


Een idee wat opnieuw opkomt, is om op de plek van het huidige vliegveld een woonwijk te bouwen en de bestaande weg te 'upgraden'. Hoe staat HvH daar in?

 

"In 2014 heeft Hart voor Hilversum zich uitgesproken als voorstander van een kleinschalig vliegveld en aan dat standpunt is niets veranderd. Wij vinden dat er nog steeds ruimte is voor Vliegveld Hilversum in zijn huidige vorm. Door de aanwezigheid van dit Vliegveld mogen en kunnen de vliegtuigen vanaf Schiphol niet laag over Hilversum vliegen en dat scheelt veel geluid.

Ook heeft het vliegveld een rol voor de traumahelikopter.

Natuurlijk zijn we ook voor meer woningen, maar laten we eerst bouwen waar het wel kan, bijvoorbeeld het Circusterrein. Plus de gemeente heeft op dit moment al veel grote plannen lopen, waarin ook veel nieuwe woningen komen. Laten we die eerst eens goed afronden."

 


Zou het een goed idee zijn om een referendum te houden of er een woonwijk op het vliegveld moet komen?

 

"Hart voor Hilversum is DE partij voor inwonerparticipatie. De beste participatie is als inwoners gedurende een heel traject, van idee tot plan, mogen meedenken en meepraten. Dat is zinvoller dan een "ja/nee"-vraag in een referendum. Er kunnen best keuzen zijn waar een referendum bij past, bijv. als je wilt dat veel mensen zich ergens over uitspreken. Maar het is dus niet de beste vorm van participatie."

 


Het vliegveld, dat dicht tegen de natuur aan ligt, trekt veel bezoekers. Ze komen ook voor de horeca aldaar. Past dat wel, horeca, zo dicht bij natuur?

 

"De natuur om Hilversum heen is ook voor recreatie. Even de stad uit fietsen, in de natuur zijn en iets leuks doen. Dat hoort erbij. De horeca moet wel passend blijven, dus geen grootschalige horeca in de natuur."

 


We hebben het over auto's, fietsen en het vliegveld gehad? Is er nog meer vervoer van belang?

 

Karin: "Ja zeker: de trein, de stadsbus en de WMO-taxi! Goede treinverbindingen naar Amsterdam, Utrecht en Almere zijn van levensbelang voor Hilversum. De stadsbussen blijven door de wijken rijden, maar we moeten er wel voor zorgen dat ze vaak genoeg rijden.

Een jaar geleden is de WMO-taxi onderdeel geworden van de Regio. Bijna alle WMO-taxi's en leerlingenvervoerbusjes zijn nieuw en elektrisch en de inwoners zijn er zeer tevreden mee. Daar ben ik als wethouder heel trots op.

Vooral voor ouderen is de stadsbus van belang. Men wil graag zo veel mogelijk zelf kunnen reizen, ook als fietsen in het drukke verkeer moeilijker wordt. Even "naar het dorp" of naar de markt met de bus zorgt ervoor dat ouderen "onder de mensen" blijven. Om dat aan te moedigen hebben we in ons verkiezingsprogramma opgenomen: Gratis met de bus, voor 75+!"

13-01-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl