Nieuwjaarsinterview met Lijsttrekker Karin Walters

Nieuwjaarsinterview met Lijsttrekker Karin Walters

Op woensdag 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij legden onze wethouder en lijsttrekker, Karin Walters, een aantal stellingen voor om er achter te komen hoe Hart voor Hilversum tegen aan aantal belangrijke onderwerpen aankijkt.

 

De jaarwisseling is voorbij. Dit jaar en vorig jaar was vuurwerk verboden. Hoe kijkt Hart voor Hilversum aan tegen vuurwerk?

Walters: "Deze jaarwisseling was het rustiger. Veel inwoners ervaren dat als prettiger. Minder vuurwerkonrust in de dagen voorafgaand aan oudjaar. Minder gedoe op straat tijdens de jaarwisseling. Hart voor Hilversum is voorstander van een centrale vuurwerkshow op het Marktplein en de rest van de gemeente vuurwerkvrij."

 

Inwonersparticipatie wordt nu vooral toegepast bij bouwprojecten. Waar kan het volgens HvH nog vaker worden toegepast?

Walters: "Er zijn veel maatschappelijke thema's waar we inwoners bij kunnen betrekken. Vanaf de tekentafel kan je soms denken dat een ingreep een goed idee is. Terwijl de inwoners die er dicht bij wonen, beter de effecten kunnen inschatten. Zo kan je denken dat het verminderen van het aantal coffeeshops leidt tot minder overlast. Maar als je met de inwoners die er vlakbij wonen gaat praten, kan de overlast op de ene plek wel mee vallen en zou je de overlast juist concentreren, als je de verkeerde coffeeshop sluit." 

Ze vervolgt: "Ook als het gaat om evenementen is het goed om met de inwoners af te stemmen. Hart voor Hilversum staat open voor meer evenementen in Hilversum, om de levendigheid en gezelligheid te vergroten. Maar evenementen kunnen kortdurende overlast geven, dus is afstemming met de inwoners nodig om bij de praktische uitvoering overlast toch zoveel mogelijk te beperken."

"Hetzelfde geldt voor de vraag of de uitbreiding van de terrassen, die vanwege Corona tijdelijk toegestaan is, definitief moet worden. HvH wil niet vanuit het raadhuis bepalen, dat dit wel of niet een goed idee is. We willen dat er met omwonenden van een terras verkend wordt wat verstandig is. Rond het ene terras valt de overlast wel mee en is het er juist gezelliger geworden. Het andere terras kan veel geluidshinder geven en daar is het dus beter om het terras anders in te richten." 

"Het college heeft extra capaciteit vrijgemaakt om goed te kijken waar uitbreiding van terrassen definitief kan worden en waar er iets anders nodig is. Deze maatwerk aanpak waarderen wij zeer."


Eerder heeft de gemeenteraad een besloten dat Hilversum sneller van het aardgas af gaat, dan landelijk. Landelijk is de doelstelling "uiterlijk 2050 hebben huishoudens geen aardgasaansluiting meer", in Hilversum is besloten dit te vervroegen naar 2040. Hoe staat Hart voor Hilversum erin?

"In de afgelopen jaren blijkt het moeilijker te zijn om wijken van het aardgas af te halen dan gedacht. Ook blijkt er met gemengde vormen van stroom, warmtepomp en een klein aandeel aardgas een flinke energiebesparing in de woning gehaald te worden. En er zijn ook technieken gekomen om aardgas in een fabriek te maken, zonder het uit de grond te halen. Kortom, wij zetten niet meer in op woningen van de aardgas-aansluiting afhalen. Hart voor Hilversum gaat voor praktische duurzaamheid. Via inwonersparticipatie willen wij vol inzetten op het isoleren van woningen. We willen dat er een isolatiefonds komt, waardoor ook mensen met weinig geld de mogelijkheid krijgen om hun huis te isoleren. We stimuleren zonne-energie en woningisolatie, zodat mensen hun woonlasten laag kunnen houden."

En Karin voegt toe: "Inwoners kunnen ook bespaartips uitwisselen: wat doe jij om minder gas en stroom te gebruiken? Samen aan de slag met energiebesparing geeft verbinding in de wijk."

 

Een terugkerend thema bij gemeenteraadsverkiezingen is hoe de gemeente moet omgaan met langdurig werklozen die geen kans hebben op een baan: moeten deze mensen blijven solliciteren?

"De economie groeit nog steeds. De bedrijven staan te springen om personeel. Daarom vinden we dat ook langdurig werklozen door moeten gaan met solliciteren, maar dat moet niet het enige zijn. In de Regio zijn afgelopen jaar "startprogramma's" gemaakt. Juist voor mensen die zich willen orienteren op een nieuw beroep of die al een tijdje niet gewerkt hebben. ZorgStart is een goed draaiend programma, waarin mensen een nieuwe kans krijgen in de Zorg. En in de Zorg zijn de handen hard nodig!

Er is ook een programma voor omscholing naar ICT: MakeITwork! Je start dan met een opleiding met baangarantie. Helemaal mooi.

Ook voor de horeca en de bouw komen dit soort "startprogramma's" en die zijn juist aantrekkelijk voor langdurig werklozen."

 


En vindt Hart voor Hilversum dat mensen in de bijstand een 'tegenprestatie' moeten leveren?

"We gaan netjes om met mensen in de bijstand. Dus geven we ze de kans om te solliciteren en te werken in een richting die bij hun past. Pas als blijkt dat iemand de geboden kansen niet pakt, treden we op. Bijstandsfraude willen we namelijk voorkomen."

En mensen in de bijstand, die niet in staat zijn voltijds te werken, moedigen we aan om vrijwilligerswerk te doen. Zo blijven ze onder de mensen en doen ze er toe. Deze inzet willen we niet verplichten als 'tegenprestatie'. Zo zou vrijwilligerswerk een straf worden en dat geeft de verkeerde sfeer. Het is ook nergens voor nodig. Iedereen kan via de Vrijwilligerscentrale een plek vinden waar zijn/haar talenten goed passen."

 


In verkiezingsprogramma's staan weer veel mooie beloften. Voor veel van deze plannen is geld nodig. Leidt dat uiteindelijk niet tot een hogere OZB (onroerend zaak belasting), en dus tot hogere woonlasten?

Karin: "In de afgelopen 4 jaar heb ik als wethouder Financiën laten zien dat nieuwe investeringen en gedegen financieel beleid goed samengaan. Dit college heeft veel geld vrijgemaakt voor scholen, riolering, jeugdzorg en grote plannen zoals bij het Stationsgebied. En toch is de begroting meerjarig op orde en zijn de woonlasten stabiel gebleven (ze zijn alleen gestegen met inflatie)."

"De kunst is om te kiezen: niet alles kan tegelijkertijd en soms moet je iets nieuws maar eerst klein starten. De tering naar de nering zetten, precies zoals in elk huishouden gebeurt."

"Hart voor Hilversum wil graag investeren in de maatschappelijke thema's van nu. We willen een nieuw buurthuis in de Van Riebeeckbuurt, omdat mensen in de wijk steeds meer aangewezen zijn op de dagactiviteiten in een buurthuis. We willen ook dat meer mensen met weinig geld in aanmerking komen voor tegemoetkomingen, zodat ze beter rond kunnen komen. Bij onze keuzen gaan "maatschappelijke noden" voor op wensen, zoals afschaffing van de hondenbelasting. Nieuw is bijvoorbeeld dat er steeds meer kinderen, die de taal niet spreken, in Hilversum wonen. Daar willen we extra op inzetten. Zo'n thema kan theoretisch tijdelijk tot een kleine verhoging van de OZB leiden, maar ik denk niet dat dat nodig is. De begroting van de gemeente Hilversum ziet er gezond uit en biedt ook ruimte. Dus als we verstandig kiezen, passen alle investeringen erin, alleen soms iets later of iets kleiner in omvang."

Karin besluit: "Hart voor Hilversum vindt het van groot belang dat de woonlasten stabiel blijven! De inwoners worden al geconfronteerd met stijgende kosten voor zorg en energie. En Hart voor Hilversum wil graag dat alle inwoners goed kunnen leven in Hilversum."

03-01-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl