Hart voor Hilversum ondersteunt komst nieuw buurthuis "De Lelie"

Hart voor Hilversum ondersteunt komst nieuw buurthuis "De Lelie"

Hart voor Hilversum heeft actieve burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, maar ook één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma is dat elke buurt een eigen buurthuis moet hebben. Hoe zijn die twee doelstellingen nu met elkaar te rijmen ? Het antwoord op die vraag laat zich het beste verklaren door een recente gebeurtenis.

Op 22 maart vorig jaar werd Buurthuis De lelie door brand grotendeels verwoest. Ofschoon Hart voor Hilversum met spoed aan de verantwoordelijk wethouder vragen stelde om de toedracht en achtergronden van de brand te achterhalen, loste dat natuurlijk niet meteen het gemis van een buurthuis bij de bewoners op. Zeker niet het gemis van De Lelie waarvan generaties Hilversummers gebruik hadden gemaakt, waardoor met recht gesproken kon worden van verloren gegaan 'cultureel buurterfgoed'.

Hart voor Hilversum heeft kort daarop contact met actieve bewoners en vrijwilligers van De Lelie gezocht. Vooral wijlen ons raadslid Louis van Leeuwen heeft zich daarbij zeer ingespannen om de bewoners en vrijwilligers terzijde te staan. Na zijn overlijden is ons kandidaat-raadslid Jan Slingerland voor de bewoners en de vrijwilligers in de bres gesprongen. Daarmee werd actief invulling gegeven aan het in een vroeg stadium betrekken van bewoners en vrijwilligers bij plannen om De Lelie te herbouwen.

Na enkele bewonersbijeenkomsten, die door de gemeente in 2017 werden georganiseerd, heeft jan Slingerland samen met een aantal actieve bewoners een bewonersstichting opgericht: de Stichting Buurt Post Zuid De Lelie was geboren. Daarmee was een bewonersplatform ontstaan die op het hoogste participatieniveau kan meedoen. De bewoners beslissen mee in een projectgroep en een stuurgroep, samen met ATC (Paulusschool), Bink, Versa en de gemeente Hilversum, die De lelie, althans wat daarvan over is, van de eigenaar gaat aanschaffen. Voor zover ons bekend is deze vorm van samenwerking en burgerparticipatie nog niet eerder in Hilversum vertoond. Desgevraagd konden de verbonden partijen zich tenminste dat niet herinneren.

De aankomende tijd zal een haalbaarheidsonderzoek voor de vestiging van een multifunctionele voorziening, met daarin een echt buurthuis, worden gedaan. Daarbij zullen alle eisen en wensen van de verbonden partijen, die gezamenlijk inmiddels een intentieverklaring hebben ondertekend, worden geïnventariseerd. Dus ook van de bewoners en de vrijwilligers.

Intussen zal op het adres Hilvertsweg 89-91 eind februari a.s. een tijdelijk onderkomen van De Lelie, waar een beperkt aantal activiteiten kunnen worden georganiseerd, worden geopend. Ook voor deze tijdelijke vestiging heeft Hart voor Hilversum zich sterk gemaakt bij de verantwoordelijk wethouder.

Hart voor Hilversum, zal naast alle andere zaken, zoals onze campagne-activiteiten, het proces van burgerparticipatie nauwgezet bewaken, zodat alle inzet van de verbonden partijen het er uiteindelijk toe zal leiden dat de Bloemenbuurt weer over een eigen buurthuis kan beschikken, voor jong en oud.

Jan Slingerland
Kandidaat-raadslid Hart voor Hilversum.

04-02-2018 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu