Inwonersparticipatie 2.0

Inwonersparticipatie 2.0

foto: verhuismeesters.nl

Een artikel van Malika Boukriss en Michel Eerenberg

In december 2019 heeft Hart voor Hilversum, samen met het CDA , een artikel geschreven in de Gooi en Eembode getiteld : “Inwoners en participatie: De gemeente aan de slag samen met de Hilversummers! “
De strekking van dit artikel was dat meer en meer inwoners van Hilversum de wens uiten om een rol
te spelen in de (politiek) besluitvorming binnen de gemeente. Het gehoor geven aan deze wens is de
kern van inwonersparticipatie.
Hart voor Hilversum raadslid Michiel Eerenberg: “De laatste tijd komen er in de Hilversumse
samenleving nieuwe initiatieven op het gebied van inwonersparticipatie. Meer en meer inwoners
willen zich bezig houden met hun leefomgeving en met plannen die deze leefomgeving betreffen”.
Naast een aantal bestaande instrumenten om inwonersparticipatie vorm te geven zoals: Het right to
challenge, het right to bid komen er er ook nieuwe vormen op zoals:
- Het referendum waarbij de initiatiefnemers de mening vragen aan de Hilversummers. Een
goed voorbeeld hiervan is het huidige referendum over hoe Hilversum er uit moet zien in
2040 door de initiatiefnemers van Central Park in Hilversum Oost.
- Het verzamelen van ideeën op een speciale website zoals bijvoorbeeld
www.hilversummers.nl
- Het verzamelen van informatie uit de buurt via een groepsapp.
- Het oprichten van een burgerraad

Burgerraad:
Hart voor Hilversum raadslid Malika Boukhriss heeft augustus j.l. het initiatief genomen om te gaan
praten over het oprichten van een burgerraad. Graag peilen wij of er inwoners zijn die interesse
hebben deel te nemen aan een werkgroep over nieuwe vormen van zeggenschap en democratie. Dit
kan bijvoorbeeld in de vorm van een burgerraad die aangevuld wordt met gemeenteraadsleden, de
buurt coördinatoren en de opbouwwerkers.


Mocht u/jij graag betrokken willen worden bij het opzetten van een burgerraad? Laat het ons -Malika en Michiel dan weten, ook als u/jij nieuwe ideeën hebt om burgerparticipatie 2.0 verder vorm te geven , alle
suggesties zijn welkom! Reageren naar: michieleerenberg@hotmail.com  malikaboumadkar@gmail.com

03-11-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl