Verhuisplannen supermarkt Hoogvliet

Foto: Bastiaan Miché                             Een bijdrage van Raadsleden Jan Slingerland en Michiel Eerenberg

Woensdag 27 oktober j.l. vergaderde de commissie Ruimte opnieuw over de verhuisplannen van supermarkt Hoogvliet. De insprekers vertegenwoordigden de de buurten en de initiatiefnemers (Hoogvliet/Stam garage).

Voorgeschiedenis

De verhuisplannen van Hoogvliet hebben een lange voorgeschiedenis. Circa vijf jaar geleden werd de buurt verrast door de verhuisplannen van Hoogvliet. Supermarkt Hoogvliet wilde vanuit de bestaande locatie in winkelcentrum Chatham aan de Admiraal de Ruyterlaan verhuizen naar de Stam Garage aan de Bosdrift en had hier al een principe overeenkomst over gesloten met de eigenaren van de Stam garage.  De eerste reacties in de buurten waren niet positief, zij voelden zich overvallen, waren tevreden over de bestaande supermarkten in de buurt (Hoogvliet/Jongerius) en een bijna twee keer zo grote supermarkt op de locatie van de Stam garage zagen zij niet zitten.

Buurtparticipatie

Hart voor Hilversum heeft, circa vier jaar geleden, 500 flyers huis aan huis verspreid in de buurten rondom Chatham en Stam. Onze vraag was aan de bewoners of zij aan wilden geven of zij voor of tegen het verplaatsen van de supermarkt waren. De respons was groot en een meerderheid gaf aan tegen de verhuisplannen te zijn. Vlak hierna werd het participatieproces opgestart door Hoogvliet. De gemeente Hilversum had, als pilot, de verantwoordelijkheid voor dit proces neergelegd bij Hoogvliet. Hart voor Hilversum was bij de twee door Hoogvliet georganiseerde participatieavonden in de Betlehemkerk en deze verliepen slecht. Er was slechte gespreksleiding, de beslissing van de verhuizing was al door Hoogvliet gemaakt, bewoners voelden zich, terecht, voor het blok gezet.

Commissie Ruimte 2019

Tijdens de commissie Ruimte in 2019 werden door alle partijen veel kritiek geuit op het participatieproces.  Hoogvliet werd gevraagd om, middels een extra uit te werken variant, nogmaals te kijken naar uitbreidingsmogelijkheden van de supermarkt op de bestaande locatie in Chatham.

Commissie Ruimte 27 oktober j.l.

Tijdens de behandeling in deze commissie was er veel kritiek op Hoogvliet omdat het participatieproces niet goed is doorgezet. Hoogvliet presenteerde de uitwerking van de laatste variant, conclusie: uitbreiding op de huidige locatie is niet mogelijk en op termijn is de huidige supermarkt niet rendabel en modern genoeg om voortgezet te worden.

Standpunt Hart voor Hilversum

Tijdens de laatste commissie kwamen er een aantal nieuwe zaken naar voren die wij meenemen in ons standpunt.  Deze zijn:

-        De conclusie van Hoogvliet dat uitbreiding op de bestaande locatie niet mogelijk is

-        Supermarkt Jongerius gaat stoppen

-        Als Hoogvliet uit het bestaande pand  verhuist dan blijft er een slecht in te vullen pand over. (dit pand is inmiddels eigendom van Hoogvliet)

Hart voor Hilversum vindt dat Hoogvliet een goed en betekenisvol participatietraject moet opstarten met de buurt. In dit traject moet niet alleen het scenario van een eventuele verhuizing maar ook het opvullen van het leegstaande pand in Chatham  worden meegenomen. Gelet op de slechte prestaties van Hoogvliet in het participatietraject adviseren wij hen dringend een ervaren en ter zake kundig extern participatieburo in de hand te nemen om dit proces te begeleiden.

Hart voor Hilversum wil graag dat de buurten zich verder organiseren in bijvoorbeeld een klankbordgroep. In deze klankbordgroep kunnen dan ook de bewoners rondom Chatham aanschuiven, zij dienen ook goed vertegenwoordigd te worden in het participatietraject.

Hart voor Hilversum wil niet vooruitlopen op de uitkomst van dit verbrede en verdiepte participatieproces met de buurten. Wij hebben, gezien de kwaliteit van de insprekers tijdens de vergadering, er vertrouwen in dat de buurten deze uitdaging aankunnen. Zij kunnen naar alle mogelijkheden kijken en met oplossingen komen. Als er een beroep op ons gedaan wordt zullen  wij de buurten en andere partijen actief ondersteunen bij dit nieuw op te starten participatieproces.

Jan Slingerland en Michiel Eerenberg

28-10-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl