Hart voor Hilversum: Op de bres tegen woningsplitsing

Hart voor Hilversum: Op de bres tegen woningsplitsing

Foto: keuringsdienstvanwonen.nl

Op woensdag 13 oktober j.l. stond het onderwerp Woningsplitsing op de agenda van de Commissie Ruimte. Het belangrijkste beslispunt was: het bestemmingsplan tegen woningsplitsing in Hilversum goedkeuren voor behandeling in de Raadsvergadering.

Het voorliggende bestemmingsplan regelt, in het kort, dat er geen woningen meer gesplitst mogen worden in de wijken waar al veel meervoudige bewoning van panden is in Hilversum. Zoals de Geuzenbuurt, Klein Rome, het Oosterspoorplein e.a. Door woningsplitsing ontstaan problemen in deze wijken.

Helaas blijkt het te behandelende bestemmingsplan niet te voldoen en moet er een nieuwe procedure opgestart worden. Hart voor Hilversum is hierover zeer teleurgesteld. Op dit moment kan er alleen handhavend opgetreden worden tegen illegale woningsplitsing met de oude regels. Wij gaan er nu alles aan doen om het nieuwe bestemmingsplan tegen woningsplitsing goed gekeurd te krijgen in de Raad zodat er middels strengere regels ook actief handhavend opgetreden kan worden tegen woningsplitsing.

Wonen

Op veel plaatsen worden woningen (illegaal) opgesplitst om te voldoen aan de grote woonbehoefte.  Hart voor Hilversum weet dat er, vooral bij starters, een grote behoefte is aan betaalbare woningen.  Wij pleiten er dan ook voor om, in specifieke gevallen en onder regels, ruimte te geven aan het ombouwen van leegstaande winkels en kantoren tot woningen, waar dan ook op gehandhaafd gaat worden.  Wij vinden dat ieder object apart bekeken moet worden en dat er per buurt gekeken moet worden en of er draagvlak is.

Huurders

De huurders van woonruimte in illegaal gesplitste panden zitten in een moeilijke situatie.  Vaak zijn zij, onbewust en onbedoeld, in deze situatie terecht gekomen.  Wij vragen om hierbij rekening te houden bij handhavend optreden.

 

Michiel Eerenberg, Raadslid Hart voor Hilversum

18-10-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl