Bewoners van “In between places” mogen niet op straat gezet worden!

Bewoners van “In between places” mogen niet op straat gezet worden!

Woningbouwcorporaties mogen volgens de wet woningen in principe niet tijdelijk verhuren. Dat is logisch, want zij zijn er juist om mensen met een beperkt inkomen onderdak te bieden. Als experiment hebben Dudok Wonen, de Provincie en de gemeenten in het Gooi een jaar geleden een corporatiehotel gestart: de corporatie verhuurt hier 22 studio’s en kleine appartementen voor een jaar aan mensen die omhoog zitten, maar toch geen urgentie kunnen krijgen.

Hart voor Hilversum was van het begin af aan kritisch op dit experiment, want we zagen aankomen dat het veel bewoners niet zou lukken om binnen dat jaar andere betaalbare woonruimte te vinden. De woningnood is hier zo hoog en er komen zo weinig sociale huurwoningen beschikbaar, dat één jaar tekort is.

Dat blijkt nu ook het geval. Van de 22 bewoners hebben er slechts 9 andere woonruimte gevonden, hoofdzakelijk door bij anderen in te trekken. De overige 13 mensen hebben zich “suf gereageerd” op woningen op Woningnet en op de weinige goedkope kamers die vrij kwamen (Dit moesten goedkope kamers zijn, want hiervoor kan geen huurtoeslag worden aangevraagd). Maar ze hebben nog niks kunnen vinden. Ze waren blij met een tijdelijk onderdak, maar de laatste maanden ervaren ze zeer veel stress.

Het jaar is bijna voorbij. Dudok Wonen heeft een brief gestuurd dat de bewoners er in maart uitmoeten. In de krant is geschreven, dat ze niet op straat gezet zullen worden, maar alle seinen staan nog steeds op rood. Er is nu iemand van Dudok Wonen, die met de bewoners komt praten, maar die legt alleen maar nog een keer uit dat men zelf moet wegwezen en dat er anders een huisuitzetting volgt.

Ondertussen begrijpen we dat het contract niet eenvoudigweg met nog een jaar verlengd kan worden, want dan hebben de huurders huurrechten voor onbepaalde tijd en dat was niet de insteek van de pilot.

Hart voor Hilversum meent dat de bewoners niet de dupe mogen worden van een experiment, dat slecht uitgepakt heeft, terwijl men dit van te voren kon zien aankomen. De bewoners mogen dus niet op straat gezet worden! En het zou ook van de gekke zijn om nu de appartementen aan een nieuwe lichting bewoners te verhuren voor 1 jaar. Deze mensen worden dan met dezelfde stress wordt opgezadeld, omdat men na een jaar op straat gezet wordt. Hier wordt geen enkel doel mee gediend!

Daarom vinden we dat de wethouder Wonen bij Dudok Wonen moet aandringen op een oplossing. Deze oplossing zou één van de volgende vormen kunnen hebben:

We zullen er in de commissievergadering van 14 februari bij de wethouder en Dudok Wonen op aandringen, dat men zijn verantwoordelijkheid neemt en een passende oplossing vindt voor deze bewoners.

Karin Walters Hart voor Hilversum

07-02-2018 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu