column Jan Slingerland Gooi en Eembode

column Jan Slingerland Gooi en Eembode

Laat uw mening niet verloren gaan en doe mee! Is de oproep van Jan Slingerland, de fractievoorzitter Hart voor Hilversum. Hieronder zijn column in de Gooi en Eembode 30 sept.jl

 

In Hilversum zijn grote en al bekende veranderingen op komst, zoals de energietransitie, de aanpak van de woningnood en van het Stationsplein en omgeving. Er zijn ook nog onderbelichte onderwerpen, zoals de initiatieven van de Ondernemersvereniging Zuidwest met hun nog openstaande ‘20 punten lijst’. En heeft u al gehoord of gelezen over het ontwikkelen van een ’’Omgevingsvisie 2040’’ over het Hilversum van de toekomst? Bij dit alles heeft het gemeentebestuur de inbreng van alle Hilversummers hard nodig.

Uw inbreng is nodig

Die inbreng wordt vorm gegeven in zogenaamde ‘participatietrajecten’. De gemeente vraagt u om mee te doen. Hoe denkt u over het Hilversum van de toekomst? De meesten van ons hebben de uitnodiging om een mening te geven over de Omgevingsvisie 2040 al via de media kunnen lezen of een ansichtkaart in de brievenbus gekregen.

Toch zijn vaak klachten te horen van inwoners die zich niet voldoende gehoord voelen tijdens de participatie. Zij vinden dat  het een door de gemeente te eenzijdig opgelegd proces is geweest, waarbij alleen maar informatie is opgehaald en naderhand niet meer is teruggekoppeld over wat ermee gedaan is. Kortom klachten over het proces en minder over de inhoud. En dat kan nooit de bedoeling van initiatiefnemers of de gemeente zijn geweest. De verwachtingen van zowel inwoners als gemeente zijn hoog, iedereen wil graag dat Hilversum een fantastische plek blijft om te wonen.

Het kan beter

Hart voor Hilversum wil graag dat samenwerking tussen gemeente en inwoners leidt tot een gevoel van betrokkenheid en positiviteit. En vanuit positiviteit leidt tot een gezamenlijk optrekken voor een mooier Hilversum.

Het lijkt er nu op dat de inrichting van het participatieproces te eenzijdig vanuit de systeemwereld van de lokale overheid is opgezet en onvoldoende aansluit bij de leefwereld van de betreffende inwoners en andere belanghebbenden.

Het lijkt me dat dit een mankement is van het gebruik van de zogenaamde ‘participatieladder’ die al uit 1969 dateert. Dat kan beter. Vooral als tijdens de participatie beter naar elkaar wordt geluisterd en vaker naar elkaar wordt teruggekoppeld.

De juiste participatievraag

Het gaat er om op het juiste moment de juiste vragen aan elkaar te bespreken. Om die reden is het een absolute voorwaarde om vooraf van elkaar te weten waarover er wel en waarover niet geparticipeerd gaat worden en is dus het vaststellen van de juiste participatievraag essentieel voor het goede proces. Zodoende worden over en weer de verwachtingen van en met elkaar gedeeld.

Uiteindelijk met als doel een mooi resultaat. Iedereen zal daarbij beseffen dat in een democratie niemand zijn of haar zin helemaal zal kunnen krijgen of zelfs helemaal niet.

Op weg naar de verkiezingen van maart volgend jaar is er dus voor Raad (en dus vooral de Raadswerkgroep Omgevingswet) en College (en ambtenaren) nog veel werk aan de winkel. Daarbij is de actieve ondersteuning en participatie van alle Hilversummers hard nodig, te beginnen met meedoen en meedenken bij de ontwikkeling van onze nieuwe Omgevingsvisie 2040.

Jan Slingerland, fractievoorzitter Hart voor Hilversum

 

03-10-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl